Javne Nabavke

 

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova

Партија 6: резервни делови за радне машине

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

23.05.2019. do 11.00 otvaranje ponuda 23.05.2019. u 11.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv 15.5.2019

Konkursna dokumentacija 15.5.2019

____________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova

Партија 5: Резервни делови за пумпе за воду надограђене на камионе марке Mercedes 12-13 i Fap 16-16 (kataloška oznaka centrifugalne pumpe 36.00.00/2RL VATROSPREM)

Партија 6: резервни делови за радне машине

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

21.05.2019. do 11.00 otvaranje ponuda 21.05.2019. u 11.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv 13.5.2019

Konkursna dokumentacija 13.5.2019

Odluka o dodeli ugovora 22.5.2019

_____________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNU NABAVKU USLUGE
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
( JNMV broj 68/2019 )
PREDMET JAVNE NABAVKE:
Usluga reparacije kardanskih vratila

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

30.04.2019. do 13.00 otvaranje ponuda 30.04.2019. u 13.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv 22.4.2019

Konkursna dokumentacija 22.4.2019

Odluka o dodeli ugovora 6.5.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 17.5.2019

_____________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA
Nabavka rezervnih delova za putnička i poluteretna vozila
Partija 1: rezervni delovi za putnička vozila

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

30.04.2019. do 10.00 otvaranje ponuda 30.04.2019. u 10.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv 22.4.2019

Konkursna dokumentacija 22.4.2019

Odluka o dodeli ugovora 6.5.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 23.5.2019

______________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova

Партија 1: резервни делови за возила МЕРЦЕДЕС

Партија 2: резервни делови за возила FAP

Партија 6: резервни делови за радне машине

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

30.04.2019. do 11.00 otvaranje ponuda 30.04.2019. u 11.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv 22.4.2019

Konkursna dokumentacija 22.4.2019

Odluka o dodeli ugovora 6.5.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 23.5.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 23.5.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 23.5.2019

______________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

(JNMV broj 11/2019)

NABAVKA GRAĐEVINSKOG ALATA, SITNOG INVERTARA I MEŠALICE ZA BETON

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
30.04.2019. do 12.00 otvaranje ponuda 30.04.2019. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv 19.4.2019

Konkursna dokumentacija 19.4.2019

Odluka o dodeli ugovora 6.5.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 17.5.2019

_______________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

(JNMV broj 73/2019)

NABAVKA USLUGE IZRADE PRAVILNIKA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
07.05.2019. do 13.00 otvaranje ponuda 07.05.2019. u 13.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv 16.04.2019

Konkursna dokumentacija 16.04.2019

Odluka o obustavi postupka 8.5.2019

Obaveštenje o obustavi postupka 21.5.2019

___________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

(JNMV broj 41/2019)

VULKANIZERSKE USLUGE

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
18.04.2019. do 11.00 otvaranje ponuda 18.04.2019. u 11.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv 10.4.2019

Konkursna dokumentacija 10.4.2019

Odluka o dodeli ugovora 19.4.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 3.5.2019

_____________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

(JNMV broj 32/2019)

USLUGA OSIGURANJA PO PARTIJAMA

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
10.04.2019. do 11.00 otvaranje ponuda 10.04.2019. u 11.30

Preuzmi Dokumentaciju:

poziv 2.4.2019

Konkursna dokumentacija 2.4.2019

Odluka o dodeli ugovora 16.04.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 22.4.2019

_________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
( JNMV broj 17/2019 )
LIČNA ZAŠTITNA SREDSTVA I OPREMA PO PARTIJAMA

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
06.02.2019. do 11.00 otvaranje ponuda 06.02.2019. u 11.30

________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
( JNMV broj 38/2019 ) Nabavka rezervnih delova za trimer, kosačice, motornu testeru i ostalu mehanizaciju za RJ
Zelenilo po partijama

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
31.01.2019. do 11.00 otvaranje ponuda 31.01.2019. u 11.30

 

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv

Konkursna Dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponude

Odluka o dodeli ugovora

___________________________________________________________________________

 

Dokumentacija za

JAVNU NABAVKU USLUGE
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
( JNMV broj 22/2019 ) PREDMET JAVNE NABAVKE:
Usluge servisiranja boš pumpi i injektora

 

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

31.01.2019. do 13.00 otvaranje ponuda 31.01.2019. u 13.30

 

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv

Konkursna Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

__________________________________________________________________________

 

Dokumentacija za

JAVNU NABAVKU USLUGE
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
( JNMV broj 25/2019 )
PREDMET JAVNE NABAVKE:
Usluga servisiranja turbokompresora na motornim vozilima i radnim mašinama

 

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

31.01.2019. do 12.00 otvaranje ponuda 31.01.2019. u 12.30

 

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv

Konkursna Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

 

___________________________________________________________________________

 

Dokumentacija za

POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
( JNMV broj 59/2019 )
PREDMET JAVNE NABAVKE:
Nabavka usluge mehaničke obrade materijala za ugradnju na vozilima, radnim mašinama i njihovoj priključnoj opremi

 

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

28.01.2019. do 11.00 otvaranje ponuda 28.01.2019. u 11.30

 

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv

Konkursna Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

 

__________________________________________________________________________

 

Dokumentacija za

OTVORENI POSTUPAK
JNOP 56/2019
Nabavka usluge servisiranja nadgradnje na autosmećaru FAUN po partijama

 

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

18.02.2019. do 12.00 otvaranje ponuda 18.02.2019. u 12.30

 

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv

Konkursna Dokumentacija

Odgovor na Pitanje

 

____________________________________________________________________________

 

Dokumentacija za

JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
( JNMV broj 9/2019 )
Nabavka vijačne robe

 

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

25.01.2019. do 11.00 otvaranje ponuda 25.01.2019. u 11.30

 

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv

Konkursna Dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponude

Odluka o dodeli ugovora

 

____________________________________________________________________________

 

Dokumentacija za

JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
( JNMV broj 65/2019 )
Nabavka strune za trimere

 

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

25.01.2019. do 12.00 otvaranje ponuda 25.01.2019. u 12.30

 

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv

Konkursna Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

 

____________________________________________________________________________

 

Dokumentacija za

OTVORENI POSTUPAK
JNOP 42/2019
Nabavka usluge servisiranja autočistilice

 

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

18.02.2019. do 11.00 otvaranje ponuda 18.02.2019. u 11.30

 

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv

Konkursna Dokumentacija

 

____________________________________________________________________________

 

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova
Partija 6: rezervni delovi za radne mašine

 

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

25.01.2019. do 12.00 otvaranje ponuda 25.01.2019. u 12.30

 

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv

Konkursna Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

 

_____________________________________________________________________________

Dokumentacija za

DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA
Nabavka rezervnih delova za putnička i poluteretna vozila
Partija 1: rezervni delovi za putnička vozila

 

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

24.01.2019. do 10.00 otvaranje ponuda 24.01.2019. u 10.30

 

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv

Konkursna Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

 

_______________________________________________________________________________

 

Dokumentacija za

JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
( JNMV broj 78/2019)
Hrana za pse – granule

 

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

25.01.2019. do 13.00 otvaranje ponuda 25.01.2019. u 13.30

 

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv

Konkursna Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

 

_____________________________________________________________________________

 

Dokumentacija za

JAVNU NABAVKU USLUGE
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
( JNMV broj 60/2019 ) PREDMET JAVNE NABAVKE:
Hidraulične usluge

 

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

25.01.2019. do 11.00 otvaranje ponuda 25.01.2019. u 11.30

 

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv

Konkursna Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

 

_____________________________________________________________________________

 

Dokumentacija za

JAVNU NABAVKU DOBARA
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
( JNMV broj 64/2019 ) PREDMET JAVNE NABAVKE: Dobra

 

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

25.01.2019. do 10.00 otvaranje ponuda 25.01.2019. u 10.30

 

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv

Konkursna Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Odgovor na Pitanje

 

____________________________________________________________________________

 

Dokumentacija za

DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova
Partija 1: rezervni delovi za vozila MERCEDES
Partija 6: rezervni delovi za radne mašine

 

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

24.01.2019. do 12.00 otvaranje ponuda 24.01.2019. u 12.30

 

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv

Konkursna Dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponude

Odluka o dodeli ugovora

Odgovor na Pitanje

 

____________________________________________________________________________

 

Dokumentacija za

JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
( JNMV broj 02/2019 )
NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE

 

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

18.01.2019. do 11.00 otvaranje ponuda 18.01.2019. u 11.30

 

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv

Konkursna Dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponude

Odluka o dodeli ugovora

 

____________________________________________________________________________

 

 

Dokumentacija za

OTVORENI POSTUPAK
JNOP 01/2019
Nabavka goriva za potrebe voznog parka JKP „3. Oktobar“ Bor

 

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

08.02.2019. do 11.00 otvaranje ponuda 08.02.2019. u 11.30

 

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv

Konkursna Dokumentacija

Odgovor na Pitanje

 

_____________________________________________________________________________

 

Dokumentacija za

DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova
Partija 6: rezervni delovi za radne mašine

 

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

09.01.2019. do 12.00 otvaranje ponuda 09.01.2019. u 12.30

 

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv

Konkursna Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zakljucenom ugovoru

 

______________________________________________________________________________