Javne Nabavke

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova

Партија 3: Резервни делови за возилa IVECO

Партија 6: Резервни делови за радне машине

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

01.12.2020. do 11.00 otvaranje ponuda 01.12.2020. u 11.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv-23.11.2020

Konkursna dokumentacija-teretni-23.11.2020

_____________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA
Nabavka rezervnih delova za putnička i poluteretna vozila

Партија 2: резервни делови за полутеретна возила

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

23.11.2020. do 12.00 otvaranje ponuda 23.11.2020. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv-13.11.2020

Konkursna-dokumentacija-13.11.2020

Odluka o dodeli ugovora-26.11.2020

__________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova

Партија 1: Резервни делови за возилa MERCEDES BENZ

Партија 3: Резервни делови за возилa IVECO

Партија 8: Резервни делови за возилa RENAULT

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

23.11.2020. do 11.00 otvaranje ponuda 23.11.2020. u 11.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv-13.11.2020

Konkursna-dokumentacija-13.11.2020

Odgovor na pitanje-17.11.2020

Odluka o dodeli ugovora-26.11.2020

__________________________________________________________________________________________

 

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova

Партија 6: Резервни делови за радне машине

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

03.11.2020. do 11.00 otvaranje ponuda 03.11.2020. u 11.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv – 26.10.2020.

Konkursna dokumentacija-26.10.2020

Odluka o dodeli ugovora-5.11.2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-18.11.2020

__________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova

Партија 1: Резервни делови за возилa MERCEDES BENZ

Партија 2: Резервни делови за возилa FAP

Партија 3: Резервни делови за возилa IVECO

Партија 6: Резервни делови за радне машине

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

26.10.2020. do 11.00 otvaranje ponuda 26.10.2020. u 11.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv-16.10.2020

Konkursna dokumentacija-teretni-16.10.2020

Odluka o dodeli ugovora-29.10.2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-18.11.2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-18.11.2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-18.11.2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-18.11.2020

____________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA
Nabavka rezervnih delova za putnička i poluteretna vozila

Партија 1: резервни делови за путничка возила

Партија 2: резервни делови за полутеретна возила

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

23.10.2020. do 11.00 otvaranje ponuda 23.10.2020. u 11.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv-15.10.2020

Konkursna dokumentacija-15.10.2020

Odluka o dodeli ugovora-26.10.2020.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 1-13.11.2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 2-13.11.2020

________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNU NABAVKU

(JNOP broj 86/2020)

NABAVKA  APARATA ZA VARENJE INVERTOR

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

23.10.2020. do 12.00 otvaranje ponuda 23.10.2020. u 12.15

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv za podnošenje ponuda-13.10.2020

___________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova

Партија 1: Резервни делови за возилa MERCEDES BENZ

Партија 6: Резервни делови за радне машине

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

22.09.2020. do 11.00 otvaranje ponuda 22.09.2020. u 11.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv-14.9.2020

Konkursna dokumentacija-14.9.2020

Odgovor na pitanje-16.9.2020

Odluka o dodeli ugovora-23.9.2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-Partija 1-8.10.2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-Partija 6-8.10.2020

__________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA
Nabavka rezervnih delova za putnička i poluteretna vozila

Партија 1: резервни делови за путничка возила

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

16.09.2020. do 12.00 otvaranje ponuda 16.09.2020. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv- 08.09.2020.

Konkursna-dokumentacija-08.09.2020

Odluka o dodeli ugovora-17.9.2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-5.10.2020

___________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova

Партија 1: Резервни делови за возилa MERCEDES BENZ

Партија 2: Резервни делови за возилa FAP

Партија 3: Резервни делови за возилa IVECO

Партија 4: Резервни делови за аутоелектрике за сва возила

Партија 6: Резервни делови за радне машине

Партија 8: Резервни делови за возилa RENAULT

Партија 9: Резервни делови за возила MANN

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

16.09.2020. do 11.00 otvaranje ponuda 16.09.2020. u 11.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv – 08.09.2020

Konkursna dokumentacija-08.09.2020

Odgovor na pitanje-14.9.2020

Izmena konkursne dokumentacije-14.9.2020

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponude-14.9.2020

Odluka o dodeli ugovora-18.9.2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1-5.10.2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2-5.10.2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 3-5.10.2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 4-5.10.2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 6-5.10.2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 8-5.10.2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 9-5.10.2020

________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova

Партија 1: резервни делови за возила MERCEDES BENZ

Партија 6: Резервни делови за радне машине

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

07.09.2020. do 11.00 otvaranje ponuda 07.09.2020. u 11.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv za podnošenje ponude-28.08.2020.

Konkursna dokumentacija-28.8.2020.

Odgovor na pitanje-2.9.2020

Odluka o dodeli ugovora-10.09.2020

Odluka o obustavi postupka-10.09.2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-23.9.2020

Obaveštenje o obustavi postupka-23.9.2020

_________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova

Партија 6: Резервни делови за радне машине

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

14.08.2020. do 12.00 otvaranje ponuda 14.08.2020. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv-06.08.2020

Konkursna dokumentacija-6.8.2020

Odluka o dodeli ugovora-14.8.2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-02.9.2020.

__________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA
Nabavka rezervnih delova za putnička i poluteretna vozila

Партија 1: резервни делови за путничка возила

Партија 2: резервни делови за полутеретна возила

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

07.08.2020. do 12.00 otvaranje ponuda 07.08.2020. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv-30.07.2020

Konkursna dokumentacija-30.07.2020

Odluka o dodeli ugovora-10.8.2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-26.8.2020

___________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova

Партија 1: резервни делови за возила MERCEDES

Партија 2: резервни делови за возила FAP

Партија 6: Резервни делови за радне машине

Партија 8: резервни делови за возила RENAULT

Партија 9: резервни делови за возила MANN

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

03.08.2020. do 12.00 otvaranje ponuda 03.08.2020. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv-27.7.2020

Konkursna dokumentacija – 27.7.2020

Odluka o dodeli ugovora-5.8.2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-18.8.2020-Partija 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-18.8.2020-Partija 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-18.8.2020-Partija 6

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-18.8.2020-Partija 8

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-18.8.2020-Partija 9

____________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

(JNMV broj 12/2020)

NABAVKA  ALATA ZA RADIONICU

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

09.07.2020. do 11.00 otvaranje ponuda 09.07.2020. u 10.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv-30.06.2020

Konkursna dokumentacija 30.06.2020

Odluka o dodeli ugovora-13.7.2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-17.7.2020

___________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

(JNMV broj 6/2020)

NABAVKA  LIMA ZA KONTEJNERE

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

08.07.2020. do 10.00 otvaranje ponuda 08.07.2020. u 10.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv-26.6.2020

Konkursna dokumentacija-26.6.2020

Odluka o dodeli ugovora-13.7.2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-17.7.2020

____________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

(JNMV broj 7/2020)

NABAVKA MANGANSKOG LIMA

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

08.07.2020. do 12.00 otvaranje ponuda 08.07.2020. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv-26.6.2020

Konkursna dokumentacija-26.6.2020

Odluka o dodeli ugovora-13.7.2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-17.7.2020

_________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

(JNMV broj 8/2020)

NABAVKA ČELIČNOG LIMA

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

08.07.2020. do 11.00 otvaranje ponuda 08.07.2020. u 11.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv-26.6.2020

Konkursna dokumentacija-26.6.2020

Odluka o dodeli ugovora-13.7.2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-17.7.2020

_________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

(JNMV broj 61/2020)

NABAVKA USLUGE SERVISIRANJA-REMONT VISKO VENTILATORA

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
07.07.2020. do 11.00 otvaranje ponuda 07.07.2020. u 11.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv-26.6.2020

Konkursna dokumentacija-26.6.2020

Odluka o dodeli ugovora-8.7.2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-17.7.2020

___________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

(JNMV broj 16/2020)

NABAVKA KATANACA, KVAKE, ŠILTOVA, ULOŽCI BRAVE I BRAVA ZA METALNA VRATA

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

07.07.2020. do 12.00 otvaranje ponuda 07.07.2020. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv-26.6.2020

Konkursna dokumentacija-26.6.2020

Odluka o dodeli ugovora-8.7.2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-17.7.2020

____________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

(JNMV broj 20/2020)

NABAVKA GUMENIH CREVA ZA VODU

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

06.07.2020. do 13.00 otvaranje ponuda 06.07.2020. u 13.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv-26.6.2020

Konkursna dokumentacija-26.6.6.2020

Оdgovor na pitanje-30.6.2020

Odluka o dodeli ugovora-8.7.2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-17.7.2020

__________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

(JNMV broj 89/2020)

NABAVKA GUMENOG CREVA(1/2 cola, baštensko)

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
06.07.2020. do 11.00 otvaranje ponuda 06.07.2020. u 11.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv-26.6.2020

Konkursna-dokumentacija-26.6.2020

Ogovor na pitanje-2.7.2020

Odluka o dodeli ugovora-8.7.2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-17.7.2020

___________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

(JNMV broj 81/2020)

NABAVKA  SANITETSKOG MATERIJALA (prva pomoć)

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
02.07.2020. do 11.00 otvaranje ponuda 02.07.2020. u 11.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv-24.6.2020

Konkursna dokumentacija-24.6.2020

Odluka o dodeli ugovora-03.7.2020-

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-22.7.2020

__________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

(JNMV broj 72/2020)

NABAVKA  OPREME ZA ZIMSKU SLUŽBU PO PARTIJAMA

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
03.07.2020. do 12.00 otvaranje ponuda 03.07.2020. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv-23.6.2020

Konkursna dokumentacija-23.6.2020

Odluka o dodeli ugovora-6.7.2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-8.7.2020

___________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

(JNMV broj 17/2020)

NABAVKA LIČNIH ZAŠTITNIH SREDSTAVA I OPREME PO PARTIJAMA

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
01.07.2020. do 11.00 otvaranje ponuda 01.07.2020. u 11.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv-23.6.2020

Konkursna dokumentacija-23.6.2020

Odluka o dodeli ugovora-2.7.2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-8.7.2020

__________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

(JNMV broj 61/2020)

NABAVKA USLUGE MAŠINSKE OBRADE MOTORA MOTORNIH VOZILA I RADNIH MAŠINA

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
25.06.2020. do 12.00 otvaranje ponuda 25.06.2020. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv-17.6.2020

Konkursna dokumentacija-17.6.2020

Odluka o dodeli ugovora-30.6.2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-3.7.2020

_______________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

(JNMV broj 40/2020)

NABAVKA USLUGE PROTEKTIRANJA GUMA ZA VOZILA I NABAVKA POLOVNIH GUMA ZA PROTEKTIRANJE

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
25.06.2020. do 11.00 otvaranje ponuda 25.06.2020. u 11.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv-17.6.2020

Konkursna dokumentacija-17.6.2020

Odluka o dodeli ugovora-26.6.2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-3.7.2020

____________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNA NABAVKA OTVORENI POSTUPAK

(JNOP broj 18/2020)

NABAVKA GUMA (PNEUMATIKA) ZA POTREBE VOZNOG PARKA PO PARTIJAMA

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
13.07.2020. do 11.00 otvaranje ponuda 13.07.2020. u 11.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv-12.6.2020

Konkursna dokumentacija-12.6.2020

Izmena konkursne dokumentacije – 16.6.2020

Odgovor na pitanje-16.6.2020

Odluka o dodeli ugovora-14.7.2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-31.7.2020-1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-31.7.2020-2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-31.7.2020-3

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-31.7.2020-4

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-31.7.2020-5

___________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA
Nabavka rezervnih delova za putnička i poluteretna vozila

Партија 1: резервни делови за путничка возила

Партија 2: резервни делови за полутеретна возила

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

18.06.2020. do 10.00 otvaranje ponuda 18.06.2020. u 10.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv-10.6.2020

Konkursna dokumentacija – 10.06.2020

Odluka o dodeli ugovora-19.6.2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-3.7.2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-3.7.2020

_______________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

(JNMV broj 89/2020)

NABAVKA GUMENOG CREVA(1/2 cola, baštensko)

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
18.06.2020. do 11.00 otvaranje ponuda 18.06.2020. u 11.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv-10.6.2020

Konkursna dokumentacija-10.6.2020

Odluka o obustavi postupka-19.6.2020

Obaveštenje o obustavi postupka-26.6.2020

_______________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

ZA PRVU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova za putnička i poluteretna vozila po partijama

Rok za dostavljanje/ otvaranje prijava:

06.07.2020. do 12.00 otvaranje ponuda 06.07.2020. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv – 5.6.2020

Konkursna dokumentacija-5.6.2020

Odluka o priznavanju kvalifikacije-14.7.2020

Obaveštenje o priznavanju kvalifikacije-28.7.2020

Obaveštenje o uslovima i načinu ažuriranja liste za priznavanje-28.07.2020

_______________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

(JNMV broj 32/2020)

NABAVKA USLUGE OSIGURANJA PO PARTIJAMA

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
15.06.2020. do 12.00 otvaranje ponuda 15.06.2020. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv – 5.6.2020

Konkursna dokumentacija-5.6.2020

Odluka o dodeli ugovora -16.6.2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-26.6.2020

_______________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

(JNMV broj 28/2020)

NABAVKA USLUGE REPARACIJE AUTO-GAS INSTALACIJE PLINSKE

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
15.06.2020. do 11.00 otvaranje ponuda 15.06.2020. u 11.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv – 5.6.2020

Konkursna dokumentacija-5.6.2020

Odluka o dodeli ugovora -16.6.2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-26.6.2020

_______________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

(JNMV broj 17/2020)

NABAVKA LIČNIH ZAŠTITNIH SREDSTAVA I OPREME PO PARTIJAMA

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
11.06.2020. do 11.00 otvaranje ponuda 11.06.2020. u 11.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv-3.6.2020

Konkursna dokumentacija-3.6.2020

Odluka o dodeli ugovora-15.6.2020

Odluka o obustavi postupka-15.6.2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru26.6.2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-26.6.2020

Obaveštenje o obustavi postupka-26.6.2020

_____________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNA NABAVKA OTVORENI POSTUPAK

(JNOP broj 93/2020)

NABAVKA USLUGE SERVISIRANjA TRANSMISIJE NA VOZILU MAN TGA26.430 6X4 BB

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
29.06.2020. do 12.00 otvaranje ponuda 29.06.2020. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv-29.5.2020

Konkursna dokumentacija-29.5.2020

Odluka o dodeli ugovora-2.7.2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-8.7.2020

______________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNA NABAVKA OTVORENI POSTUPAK

(JNOP broj 94/2020)

NABAVKA USLUGE SERVISIRANjA VOZILA MAN

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
29.06.2020. do 11.00 otvaranje ponuda 29.06.2020. u 11.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv-29.5.2020

Konkursna dokumentacija-29.5.2020

Odluka o dodeli ugovora-2.7.2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-8.7.2020

___________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNA NABAVKA OTVORENI POSTUPAK

(JNOP broj 50/2020)

NABAVKA USLUGE SERVISIRANjA UTOVARIVAČA O&K l 20.5

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
22.06.2020. do 11.00 otvaranje ponuda 22.06.2020. u 11.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv-22.5.2020

Konkursna-dokumentacija-22.5.2020

Odluka o dodeli ugovora-23.6.2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-3.7.2020

_______________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA
Nabavka rezervnih delova za putnička i poluteretna vozila

Партија 2: резервни делови за полутеретна возила

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

29.05.2020. do 10.00 otvaranje ponuda 29.05.2020. u 10.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv-21.5.2020

Konkursna dokumentacija-21.5.2020

Odluka o dodeli ugovora-2.6.2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-17.6.2020

_____________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova

Партија 6: Резервни делови за радне машине

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

29.05.2020. do 12.00 otvaranje ponuda 29.05.2020. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv-teretni-21.5.2020

Konkursna dokumentacija-21.5.2020

Odluka o dodeli ugovora-2.6.2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-17.6.2020

___________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA
Nabavka rezervnih delova za putnička i poluteretna vozila

Партија 1: резервни делови за путничка возила

Партија 2: резервни делови за полутеретна возила

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

25.05.2020. do 10.00 otvaranje ponuda 25.05.2020. u 10.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv -15.5.2020

Konkursna dokumentacija -15.5.2020

Odluka o dodeli ugovora-26.5.2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-10.6.2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-10.6.2020

_____________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova

Партија 1: резервни делови за возила MERCEDES.

Партија 3: резервни делови за возила IVECO.

Партија 6: Резервни делови за радне машине

Партија 9: резервни делови за возила MANN

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

25.05.2020. do 12.00 otvaranje ponuda 25.05.2020. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv -15.5.2020

Konkursna dokumentacija -15.5.2020

Odluka o dodeli ugovora-26.5.2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-10.6.2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-10.6.2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-10.6.2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-10.6.2020

_______________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

ZA PRVU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova

Rok za dostavljanje/ otvaranje prijava:

27.04.2020. do 12.00 otvaranje ponuda 27.04.2020. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv – 27.03.2020

Konkursna dokumentacija – 27.3.2020

Odluka o priznavanju kvalifikacije-29.4.2020

Obaveštenje o priznavanju kvalifikacije-11.5.2020

Obaveštenje o uslovima, načinu i datumu prvog ažuriranja liste za priznavanje kvalifikacije-11.5.2020

Izmenjeno obaveštenje o uslovima, načinu i datumu prvog ažuriranja liste kandidata-5.11.2020

Odluka o priznavanju kvalifikacije Ifaza kvalifikacionog postup

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИЗНАВАЊУ КВАЛИФИКАЦИЈЕ – I ажурирање листе кандидата-26.11.2020

_______________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

(JNMV broj 17/2020)

NABAVKA LIČNIH ZAŠTITNIH SREDSTAVA I OPREME PO PARTIJAMA

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
31.03.2020. do 11.00 otvaranje ponuda 31.03.2020. u 11.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv 20.3.2020

Konkursna dokumentacija-20.3.2020

Odgovor na pitanje-24.3.2020

Odluka o obustavi postupka-10.4.2020

Obaveštenje o obustavi postupka-16.4.2020

_______________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

(JNMV broj 55/2020)

NABAVKA USLUGE SERVISIRANJA HLADNJAKA I GREJNIH TELA

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
30.03.2020. do 11.00 otvaranje ponuda 30.03.2020. u 11.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv-19.3.2020

Konkursna dokumentacija-19.3.2020

Odluka o dodeli ugovora -3.4.2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru -15.4.2020

_____________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

(JNMV broj 23/2020)

NABAVKA USLUGE SERVISIRANJA PUMPI ZA VODU

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
30.03.2020. do 13.00 otvaranje ponuda 30.03.2020. u 13.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv-19.3.2020

Konkursna dokumentacija-19.3.2020

Odluka o dodeli ugovora -3.4.2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-15.4.2020

_______________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova

Партија 2: резервни делови за возила FAP

Партија 6: Резервни делови за радне машине

Партија 8: резервни делови за возила RENAULT

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

27.03.2020. do 12.00 otvaranje ponuda 27.03.2020. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv- 19.3.2020

Konkursna dokumentacija-19.3.2020

Izmena konkursne dokumentacije-20.3.2020

Odgovor na pitanje -20.03.2020

Odluka o dodeli ugovora -3.4.2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2-15.4.2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 6-15.4.2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 8-15.4.2020

_____________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA
Nabavka rezervnih delova za putnička i poluteretna vozila
Partija 1: rezervni delovi za putnička vozila

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

27.03.2020. do 10.00 otvaranje ponuda 27.03.2020. u 10.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv-19.3.2020

Konkursna dokumentacija-19.3.2020

Odluka o dodeli ugovora -3.4.2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1-15.4.2020

______________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

(JNMV broj 32/2020)

NABAVKA USLUGE OSIGURANJA PO PARTIJAMA

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
27.03.2020. do 11.00 otvaranje ponuda 27.03.2020. u 11.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv 19.3.2020

Konkursna dokumentacija-19.3.2020

Izmena konkursne dokumentacije-23.3.2020

Obaveštenje o produzenju roka za podnošenje ponude-23.3.2020

Odgovor na pitanje-27.3.2020

Odluka o dodeli ugovora -3.4.2020

Odluka o obustavi postupka-3.4.2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru -Partija 1-15.4.2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru -Partija 2-15.4.2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru -Partija 3-15.4.2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru -Partija 4-15.4.2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru -Partija 6-15.4.2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru -Partija 7-15.4.2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru -Partija 8-15.4.2020

Obaveštenje o obustavi postupka-Partija 5-15.4.2020

____________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

(JNMV broj 31/2020)

NABAVKA KOSAČICA, TRIMERA ZA TRAVU, MOTORNIH TESTERA, TRIMERA ZA ŽIVU OGRADU, MAKAZA I DUVAČA ZA LIŠĆE

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
26.03.2020. do 11.00 otvaranje ponuda 26.03.2020. u 11.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv 18.3.2020

Konkursna dokumentacija-18.3.2020

Odluka o dodeli ugovora-27.3.2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru -15.4.2020

_____________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

(JNMV broj 100/2020)

NABAVKA  BUŠILICE ZA RUPE

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
20.03.2020. do 11.00 otvaranje ponuda 20.03.2020. u 11.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv -12.3.2020

Кonkursna dokumentacija -12.3.2020

Odluka o dodeli ugovora-24.3.2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru -15.4.2020

_______________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

(JNMV broj 100/2020)

NABAVKA  AKUMULATORA

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
20.03.2020. do 12.00 otvaranje ponuda 20.03.2020. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv-12.3.2020

Konkursna dokumentacija-12.3.2020

Odluka o dodeli ugovora-24.3.2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru -15.4.2020

_______________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova

Партија 5: Резервни делови за пумпе за воду надограђене на камионе марке Mercedes 12-13 i Fap 16-16 (kataloška oznaka centrifugalne pumpe 36.00.00/2RL VATROSPREM)

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

17.03.2020. do 12.00 otvaranje ponuda 17.03.2020. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv – 9.3.2020

Konkursna dokumentacija-9.3.2020

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda-16.3.2020

Odluka o dodeli ugovora-24.3.2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-3.4.2020

_______________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

(JNMV broj 41/2020)

NABAVKA VULKANIZERSKIH USLUGA 

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
09.03.2020. do 11.00 otvaranje ponuda 09.03.2020. u 11.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv-27.2.2020

Konkursna dokumentacija-27.2.2020

Odluka o dodeli ugovora – 11.3.2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-23.3.2020

______________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

(JNMV broj 25/2020)

NABAVKA USLUGE SERVISIRANJA TURBOKOMPRESORA NA MOTORNIM VOZILIMA I RADNIM MAŠINAMA

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
02.03.2020. do 12.00 otvaranje ponuda 02.03.2020. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv – 21.2.2020

Konkursna dokumentacija-21.2.2020

Odluka o dodeli ugovora -5.3.2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-16.3.2020

_______________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

(JNMV broj 68/2020)

NABAVKA USLUGE REPARACIJE KARDANSKIH VRATILA

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
02.03.2020. do 13.00 otvaranje ponuda 02.03.2020. u 13.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv 21.2.2020

Konkursna dokumentacija-21.2.2020

Odluka o dodeli ugovora -5.3.2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-16.3.2020

______________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

(JNMV broj 22/2020)

NABAVKA USLUGE SERVISIRANJA BOŠ PUMPI I INJEKTORA

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
02.03.2020. do 11.00 otvaranje ponuda 02.03.2020. u 11.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv 21.2.2020

Komkursna dokumentacija-21.2.2020

Odluka o dodeli ugovora -5.3.2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-16.3.2020

_______________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova

Партија 1: резервни делови  за возила MERCEDES BENZ

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

26.02.2020. do 12.00 otvaranje ponuda 26.02.2020. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv – 18.2.2020

Konkursna dokumentacija-18.2.2020

Odluka o dodeli ugovora -27.2.2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1-12.3.2020

_______________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova

Партија 4: резервни делови аутоелектрике за сва возила

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

26.02.2020. do 11.00 otvaranje ponuda 26.02.2020. u 11.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv 14.2.2020

Konkursna dokumentacija -14.2.2020

Odluka o dodeli ugovora -27.2.2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 4-12.3.2020

_______________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

(JNMV broj 59/2020)

NABAVKA USLUGE MEHANIČKE OBRADE MATERIJALA ZA UGRADNJU NA VOZILIMA, RADNIM MAŠINAMA I NJIHOVOJ PRIKLJUČNOJ OPREMI

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
25.02.2020. do 11.30 otvaranje ponuda 25.02.2020. u 12.00

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv 14.2.2020

Konkursna dokumentacije – 14.2.2020

Odluka o dodeli ugovora -26.2.2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – 6.3.2020

_______________________________________________________________________________________

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

(JNMV broj 63/2020)

NABAVKA ULJA, MAZIVA I RASHLADNE TEČNOSTI

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
25.02.2020. do 12.00 otvaranje ponuda 25.02.2020. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv 13.2.2020

Konkursna dokumentacija 13.2.2020

Odluka o dodeli ugovora -27.2.2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru -12.3.2020

______________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNA NABAVKA OTVORENI POSTUPAK

(JNOP broj 49/2020)

NABAVKA USLUGE SERVISIRANjA JEDNOG POGREBNOG VOZILA MRCEDES BENZ 313CDI

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
13.03.2020. do 11.00 otvaranje ponuda 13.03.2020. u 11.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv 12.2.2020

Konkursna-dokumentacija-12.2.2020

Odluka o dodeli ugovora-17.3.2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-30.3.2020

_______________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

(JNMV broj 19/2020)

NABAVKA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA PO PARTIJAMA 

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
19.02.2020. do 12.00 otvaranje ponuda 19.02.2020. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv – 11.2.2020

Кonkursna dokumentacija -11.2.2020

Odgovor na pitanje 13.2.2020

Izmena konkursne dokumentacije 13.2.2020

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 13.2.2020

Odluka o dodeli ugovora -26.2.2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru -Partija 1 – 6.3.2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru -Partija 2 – 6.3.2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru -Partija 3 – 6.3.2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru -Partija 4 – 6.3.2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru -Partija 5 – 6.3.2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru -Partija 6 – 6.3.2020

______________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

(JNMV broj 11/2020)

NABAVKA GRAĐEVINSKOG ALATA, SITNOG INVENTARA 

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
19.02.2020. do 11.00 otvaranje ponuda 19.02.2020. u 11.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv – 11.2.2020

Konkursna-dokumentacija-11.2.2020

Odluka o dodeli ugovora-21.2.2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-28.02.2020

_______________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

(JNMV broj 78/2020)

NABAVKA HRANE ZA PSE-GRANULE

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
19.02.2020. do 13.00 otvaranje ponuda 19.02.2020. u 13.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv – 11.2.2020

Кonkursna_dokumentacija_-11.2.2020

Odluka o dodeli ugovora-21.2.2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-28.02.2020

_______________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

(JNMV broj 4/2020)

NABAVKA HIRUŠKOG MATERIJALA

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
18.02.2020. do 12.00 otvaranje ponuda 18.02.2020. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv 6.2.2020

Konkursna dokumentacija – 6.2.2020

Odluka o dodeli ugovora-19.2.2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-28.02.2020

_______________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNA NABAVKA OTVORENI POSTUPAK

(JNOP broj 34/2020)

NABAVKA SUDOVA ZA SMEĆE

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
06.03.2020. do 12.00 otvaranje ponuda 06.03.2020. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv-5.2.2020

Konkursna dokumentacija-5.2.2020

Izmena konkursne dokumentacije-19.2.2020

Izmena-konkursne-dokumentacije-04.03.2020

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda-4.3.2020

Odluka o dodeli ugovora-19.3.2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru -15.4.2020

_______________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNA NABAVKA OTVORENI POSTUPAK

(JNOP broj 35/2020)

NABAVKA KAMIONA ZA ODVOŽENJE OTPADA SA DIVLJIH DEPONIJA

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
06.03.2020. do 11.00 otvaranje ponuda 06.03.2020. u 11.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv-5.2.2020

Konkursna dokumentacija-5.2.2020

Odluka o dodeli ugovora – 9.3.2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-23.3.2020

_______________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNA NABAVKA OTVORENI POSTUPAK

(JNOP broj 42/2020)

NABAVKA USLUGE SERVISIRANJA AUTOČISTILICE

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
05.03.2020. do 11.00 otvaranje ponuda 05.03.2020. u 11.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv – 4.2.2020

Konkursna dokumentacija-4.2.2020

Odluka o dodeli ugovora – 9.3.2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-23.3.2020

_______________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

(JNMV broj 21/2020)

NABAVKA VETERINARSKIH LEKOVA

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
05.02.2020. do 13.00 otvaranje ponuda 05.02.2020. u 13.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv 23.1.2020

Konkursna dokumentacija -23.1.2020

Odgovor na pitanje 28.1.2020

Izmena konkursne dokumentacije – 28.1.2020

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponude -28.1.2020

Odluka o dodoeli ugovora 10.2.2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-21.2.2020

______________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

(JNMV broj 9/2020)

NABAVKA VIJAČNE ROBE

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
05.02.2020. do 12.00 otvaranje ponuda 05.02.2020. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv 23.1.2020

Konkursna dokumentacija 23.1.2020

Izmena konkursne dokumentacije-3.2.2020

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda-3.2.2020

Odluka o dodeli ugovora – 11.2.2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-21.2.2020

______________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

(JNMV broj 60/2020)

NABAVKA HIDRAULIČNIH USLUGA

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
05.02.2020. do 10.00 otvaranje ponuda 05.02.2020. u 10.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv 23.1.2020

Konkursna dokumentacija – 23.1.2020

Odluka o dodeli ugovora -7.2.2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-14.2.2020

______________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

(JNMV broj 64/2020)

NABAVKA HIDRAULIČNA CREVA SA PRIKLJUČCIMA STEGNUTIM NA MAŠINAMA I SPREMNIM ZA UGRADNJU NA VOZILIMA, RADNIM MAŠINAMA I NJIHOVOJ PRIKLJUČNOJ OPREMI

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
06.02.2020. do 11.00 otvaranje ponuda 06.02.2020. u 11.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv 23.1.2020

Konkursna dokumentacija 23.1.2020

Odluka o dodeli ugovora 13.2.2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-21.2.2020

____________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

(JNMV broj 3/2020)

NABAVKA ŠLJUNKA, PESKA I LOMLJENOG I DROBLJENOG KAMENA PO PARTIJAMA

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
05.02.2020. do 11.00 otvaranje ponuda 05.02.2020. u 11.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv 23.1.2020

Konkursna dokumentacija 23.1.2020

Odluka o dodoeli ugovora 10.2.2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-Partija 1-21.2.2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-Partija 2-21.2.2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-Partija 3-21.2.2020

______________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

(JNMV broj 87/2020)

NABAVKA POJASEVA ZA TRIMERE

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
31.01.2020. do 12.00 otvaranje ponuda 31.01.2020. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv 22.01.2020

Konkursna dokumentacija – 22.1.2020

Odluka o dodeli ugovora 4.2.2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-14.2.2020

___________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

(JNMV broj 83/2020)

NABAVKA USLUGE SERVISIRANJA  TAHOGRAFA

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
03.02.2020. do 11.00 otvaranje ponuda 03.02.2020. u 11.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv 22.01.2020

Konkursna dokumentacija-22.1.2020

Odluka o dodeli ugovora -7.2.2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-14.2.2020

_______________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

(JNMV broj 82/2020)

NABAVKA USLUGE BAŽDARENJA TAHOGRAFA

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
03.02.2020. do 12.00 otvaranje ponuda 03.02.2020. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv 22.01.2020

Konkursna dokumentacija 22.1.2020

Odluka o dodeli ugovora -7.2.2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-14.2.2020

_______________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

(JNMV broj 69/2020)

NABAVKA USLUGE TEHNIČKOG PREGLEDA PO PARTIJAMA

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
03.02.2020. do 10.00 otvaranje ponuda 03.02.2020. u 10.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv 22.01.2020

Konkursna dokumentacija – 22.1.2020

Izmena konkursne dokumentacije -31.1.2020

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda -31.1.2020

Odluka o dodeli ugovora – 11.2.2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-Partija 1-21.2.2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-Partija 2-21.2.2020

______________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

(JNMV broj 78/2020)

NABAVKA HRANE ZA PSE-GRANULE

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
31.01.2020. do 13.00 otvaranje ponuda 31.01.2020. u 13.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv 22.01.2020

Konkursna dokumentacija – 22.1.2020

Odluka o obustavi postupka 3.2.2020

Obaveštenje o obustavi postupka 11.2.2020

___________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

(JNMV broj 38/2020)

NABAVKA REZERVNIH DELOVA ZA TRIMER, KOSAČICE, MOTORNU TESTERU I OSTALU MEHANIZACIJU ZA RJ ZELENILO PO PARTIJAMA

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
31.01.2020. do 11.00 otvaranje ponuda 31.01.2020. u 11.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv 22.01.2020

Konkursna dokumentacija -22.1.2020

Odluka o dodeli ugovora 3.2.2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-Partija 1-14.2.2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-Partija 2-14.2.2020

_______________________________________________________________________________

Dokumentacija za

DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA
Nabavka rezervnih delova za putnička i poluteretna vozila
Partija 1: rezervni delovi za putnička vozila

Partija 2: rezervni delovi za poluteretna vozila

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

28.01.2020. do 10.00 otvaranje ponuda 28.01.2020. u 10.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv 20.01.2020

Konkursna dokumentacija 20.01.2020

Izmena konkursne dokumentacije -23.1.2020

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponude-23.1.2020

Odluka o dodeli ugovora 30.1.2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-Partija 1-14.2.2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-Partija 2-14.2.2020

_________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova

Партија 1: резервни делови за возила MERCEDES

Партија 2: резервни делови за возила FAP

Партија 3: резервни делови за возила IVECO

Партија 6: резервни делови за радне машине

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

28.01.2020. do 12.00 otvaranje ponuda 28.01.2020. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv 20.01.2020

Konkursna dokumentacija 20.01.2020

Izmena konkursne dokumentacije -23.1.2020

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 23.1.2020

Druga izmena konkursne dokumentacije – 27.1.2020

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda -27.1.2020

Odluka o dodeli ugovora 3.2.2020-rez del

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-Partija 1-14.2.2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-Partija 2-14.2.2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-Partija 3-14.2.2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-Partija 6-14.2.2020

___________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

(JNMV broj 11/2020)

NABAVKA GRAĐEVINSKOG ALATA, SITNOG INVENTARA I MEŠALICE ZA BETON

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
27.01.2020. do 13.00 otvaranje ponuda 27.01.2020. u 13.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv 17.1.2020

Konkursna-dokumentacija 17.1.2020

Odluka o obustavi postupka 30.1.2020

Obaveštenje o obustavi postupka 11.2.2020

_______________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

(JNMV broj 65/2020)

NABAVKA STRUNE ZA TRIMERE

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
27.01.2020. do 12.00 otvaranje ponuda 27.01.2020. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv 16.1.2020

Konkursna dokumentacija 16.1.2020

Odluka o doddeli ugovora 30.1.2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 14.2.2020

____________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

(JNMV broj 77/2020)

NABAVKA SREDSTVA I PRIBORA ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE PO PARTIJAMA

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
23.01.2020. do 12.00 otvaranje ponuda 23.01.2020. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv 15.1.20120

Konkursna dokumentacija 15.1.2020

Odluka o dodeli ugovora 30.01.2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-Partija 1-14.2.2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-Partija 2-14.2.2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru -Partija 3-14.2.2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-Partija 4-14.2.2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-Partija 5-14.2.2020

______________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

(JNMV broj 2/2020)

NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
20.01.2020. do 11.00 otvaranje ponuda 20.01.2020. u 11.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv 10.01.2020

Konkursna dokumentacija 10.1.20120

Odluka o dodeli ugovora – 22.01.2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – 4.2.2020

______________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNA NABAVKA OTVORENI POSTUPAK

(JNOP broj 1/2020)

NABAVKA GORIVA ZA POTREBE VOZNOG PARKA JKP „3. OKTOBAR“ BOR

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
10.02.2020. do 11.00 otvaranje ponuda 10.02.2020. u 11.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv 10.01.2020

Konkursna dokumentacija 10.01.20120

Odgovor na pitanje 17.1.2020

Odluka o dodeli ugovora – 11.2.2020-1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-02.03.2020

______________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

(JNMV broj 12/2019)

NABAVKA ALATA ZA RADIONICU

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
16.12.2019. do 11.00 otvaranje ponuda 16.12.2019. u 11.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv 6.12.2019

Konkursna dokumentacija 6.12.2019

Odluka o dodeli ugovora 18.12.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 26.12.2019

_____________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

(JNMV broj 80/2019)

NABAVKA TRAKTORA

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
09.12.2019. do 11.00 otvaranje ponuda 09.12.2019. u 11.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv 29.11.2019

Konkursna-dokumentacija-29.11.2019

Odgovor na pitanje 4.12.2019

Izmena konkursne dokumentacije 4.12.2019

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 4.12.2019

Odluka o dodeli ugovora 11.12.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 18.12.2019

______________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova

Партија 2: резервни делови за возилаFAP

Партија 6: резервни делови за радне машине

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

04.12.2019. do 12.00 otvaranje ponuda 04.12.2019. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv 26.11.2019

Konkursna dokumentacija 26.11.2019

Odluka o dodeli ugovora 5.12.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 26.12.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 26.12.2019

______________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA
Nabavka rezervnih delova za putnička i poluteretna vozila
Partija 1: rezervni delovi za putnička vozila

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

04.12.2019. do 10.00 otvaranje ponuda 04.12.2019. u 10.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv 26.11.2019

Konkursna dokumentacija 26.11.2019

Odluka o dodeli ugovora 5.12.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 26.12.2019

______________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

(JNMV broj 79/2019)

NABAVKA MATERIJALA ZA SANACIJU KROVA

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
04.12.2019. do 12.00 otvaranje ponuda 04.12.2019. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv 26.11.2019

Konkursna dokumentacija 26.11.2019

Izmena konkursne dokumentacije 04.12.2019

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 4.12.2019

Odluka o dodeli ugovora 6.12.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 13.12.2019

_____________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNA NABAVKA OTVORENI POSTUPAK

(JNOP broj 18/2019)

NABAVKA GUMA (PNEUMATIKA) ZA POTREBE VOZNOG PARKA PO PARTIJAMA

Partija 1: Nabavka guma za putnička vozila-oznaka iz opšteg rečnika nabavki

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
19.12.2019. do 11.00 otvaranje ponuda 19.12.2019. u 11.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv 19.11.2019

Konkursna dokumentacija 19.11.2019

Odluka o dodeli ugovora 20.12.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 30.12.2019

_____________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova

Партија 2: резервни делови за возилаFAP

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

07.11.2019. do 12.00 otvaranje ponuda 07.11.2019. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv -30.10.2019

Konkursna dokumentacija 30.10.2019

Izmena konkursne dokumentacije-5.11.2019

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponude-5.11.2019

Odluka o dodeli ugovora – 13.11.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-29.11.2019

______________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA
Nabavka rezervnih delova za putnička i poluteretna vozila
Partija 1: rezervni delovi za putnička vozila

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

04.11.2019. do 10.00 otvaranje ponuda 04.11.2019. u 10.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv -25.10.2019

Konkursna dokumentacija 25.10.2019

Odluka o dodeli ugovora-7.11.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1-25.11.2019

_______________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

(JNMV broj 36/2019)

NABAVKA RADNE MAŠINE SA UTOVARNOM KAŠIKOM

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
04.11.2019. do 12.00 otvaranje ponuda 04.11.2019. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv -24.10.2019

Konkursna-dokumentacija-24.10.2019

Odluka o dodeli ugovora-7.11.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – 14.11.2019

_______________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova

Партија 2: резервни делови за возилаFAP

Партија 3: резервни делови за возила IVECO.

Партија 8: резервни делови за возила RENAULT

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

01.11.2019. do 13.00 otvaranje ponuda 01.11.2019. u 13.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv -24.10.2019

Konkursna dokumentacija 24.10.2019

Odluka o dodeli ugovora-7.11.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2-25.11.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 3-25.11.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 8-25.11.2019

______________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

(JNMV broj 40/2019)

NABAVKA USLUGE PROTEKTIRANJA GUMA ZA VOZILA I NABAVKA POLOVNIH GUMA ZA PROTEKTIRANJE

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
01.11.2019. do 11.00 otvaranje ponuda 01.11.2019. u 11.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv -24.10.2019

Кonkursna dokumentacija- 24.10.2019

Odluka o dodeli ugovora – 4.11.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-8.11.2019

_______________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova

Партија 6: резервни делови за радне машине

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

30.10.2019. do 11.00 otvaranje ponuda 30.10.2019. u 11.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv 22.10.2019

Konkursna dokumentacija 22.10.2019

Odluka o dodeli ugovora-7.11.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 6-25.11.2019

______________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova

Партија 1: резервни делови за возила MERCEDES

Партија 6: резервни делови за радне машине

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

14.10.2019. do 12.00 otvaranje ponuda 14.10.2019. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv -4.10.2019

Konkursna dokumentacija -4.10.2019

Izmena konkursne dokumentacije-9.10.2019

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda- 9.10.2019

Odluka o dodeli ugovora 16.10.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru -Partija 1-01.11.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru -Partija 6-01.11.2019

_______________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA
Nabavka rezervnih delova za putnička i poluteretna vozila
Partija 1: rezervni delovi za putnička vozila

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

14.10.2019. do 10.00 otvaranje ponuda 14.10.2019. u 10.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv -4.10.2019

Konkursna dokumentacija – 4.10.2019

Odluka o dodeli ugovora 15.10.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 1.11.2019

_______________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNA NABAVKA OTVORENI POSTUPAK

(JNOP broj 53/2019)

NABAVKA USLUGE SERVISIRANJA  MENJAČA MERCEDES

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
30.10.2019. do 12.00 otvaranje ponuda 30.10.2019. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv 30.9.2019

Konkursna-dokumentacija-30.09.2019

Odluka o dodeli ugovora-1.11.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru -mercedes

______________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNA NABAVKA OTVORENI POSTUPAK

(JNOP broj 54/2019)

NABAVKA USLUGE SERVISIRANJA  MENJAČA FAP

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
30.10.2019. do 13.00 otvaranje ponuda 30.10.2019. u 13.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv 30.9.2019

Konkursna-dokumentacija-30.09.2019

Odluka o dodeli ugovora-1.11.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – FAP

_______________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNA NABAVKA OTVORENI POSTUPAK

(JNOP broj 18/2019)

NABAVKA GUMA (PNEUMATIKA) ZA POTREBE VOZNOG PARKA PO PARTIJAMA

Partija 1: Nabavka guma za putnička vozila-oznaka iz opšteg rečnika nabavki
Partija 2: Nabavka guma za poluteretna vozila
Partija 3: Nabavka guma za teretna vozila-oznaka iz opšteg rečnika nabavki
Partija 4: Nabavka guma za radne mašine-oznaka iz opšteg rečnika nabavki 3
Partija 5: nabavka guma za kolica i solane

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
28.10.2019. do 11.00 otvaranje ponuda 28.10.2019. u 11.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv 27.09.2019

Konkursna dokumentacija 27.9.2019

Izmena konkursne dokumentacije-09.10.2019

Izmena konkursne dokumentacije-24.10.2019

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda-24.10.2019

Odluka o dodeli ugovora 31.10.2019

Odluka o obustavi postupka za Partiju 1 – 31.10.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 3

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 4

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 5

Obaveštenje o obustavi postupka – Partija 1

_______________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNA NABAVKA OTVORENI POSTUPAK

(JNOP broj 35/2019)

NABAVKA DVA KAMIONA ZA ODVOŽENJE OTPADA SA DIVLJIH DEPONIJA PO PARTIJAMA.
Partija 1- Nabavka kamiona za odvoženje otpada sa divljih deponija

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
17.10.2019. do 11.00 otvaranje ponuda 17.10.2019. u 11.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv 17.9.2019

Konkursna-dokumentacija-17.9.2019 (1)

Izmena-konkursne-dokumentacije-15.10.2019

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje pon uda- 15.10.2019

Odluka o dodeli ugovora 22.10.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-5.11.2019

_____________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

(JNMV broj 6/2019)

NABAVKA LIMA ZA KONTEJNERE

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
18.09.2019. do 10.00 otvaranje ponuda 18.09.2019. u 10.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv 10.9.2019

Кonkursna dokumentacija 10.9.2019

Odluka o dodeli ugovora 20.09.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru- 4.10.2019

______________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

(JNMV broj 7/2019)

NABAVKA MANGANSKOG LIMA 

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
18.09.2019. do 11.00 otvaranje ponuda 18.09.2019. u 11.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv 10.9.2019

Кonkursna dokumentacija 10.9.2019

Izmena konkursne dokumentacije 12.9.2019

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda 12.9.2019

Odluka o dodeli ugovora 20.9.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru -4.10.2019

_______________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

(JNMV broj 8/2019)

NABAVKA ČELIČNOG LIMA

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
18.09.2019. do 13.00 otvaranje ponuda 18.09.2019. u 13.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv 10.9.2019

Кonkursna dokumentacija 10.9.2019

Odluka o dodeli ugovora 20.09.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – 4.10.2019

_______________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova

Партија 2: резервни делови за возила FAP

Партија 7: резервни делови за возила DEUTZ

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

18.09.2019. do 12.00 otvaranje ponuda 18.09.2019. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv 10.9.2019

Konkursna dokumentacija 10.9.2019

Odluka o dodeli ugovora 20.09.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – 4.10.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – 4.10.2019

_______________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

(JNMV broj 20/2019)

NABAVKA GUMENIH CREVA ZA VODU

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
16.09.2019. do 11.00 otvaranje ponuda 16.09.2019. u 11.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv 6.9.2019

Konkursna dokumentacija 6.9.2019

Odluka o dodeli ugovora 17.9.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 30.09.2019

_____________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA
Nabavka rezervnih delova za putnička i poluteretna vozila
Partija 1: rezervni delovi za putnička vozila

Partija 2: rezervni delovi za poluteretna vozila

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

11.09.2019. do 10.00 otvaranje ponuda 11.09.2019. u 10.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv 3.9.2019

Konkursna dokumentacija 3.9.2019

Odluka o dodeli ugovora 13.9.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-Partija 1- 30.09.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-Partija 2- 30.09.2019

_______________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova

Партија 1: резервни делови за возила MERCEDES

Партија 2: резервни делови за возила FAP

Партија 3: резервни делови за возила IVECO

Партија 6: резервни делови за радне машине

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

11.09.2019. do 12.00 otvaranje ponuda 11.09.2019. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv 3.9.2019

Konkursna dokumentacija 3.9.2019

Izmena konkursne dokumentacije 5.9.2019.godine

Obaveštenje o produzenju roka za podnošenje ponuda 5.9.2019

Odgovor na pitanje 05.09.2019

Odluka o dodeli ugovora 13.9.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-Partija 1- 30.09.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-Partija 2- 30.09.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-Partija 3 -30.09.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-Partija 6 -30.09.2019

______________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNA NABAVKA OTVORENI POSTUPAK

(JNOP broj 51/2019)

Набавка услуге сервисирања TEREX модел 970

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
04.09.2019. do 11.00 otvaranje ponuda 04.09.2019. u 11.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv 5.8.2019

Konkursna dokumentacija 5.8.2019

Odluka o dodeli ugovora 5.9.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 20.9.2019

______________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova

Партија 6: резервни делови за радне машине

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

16.08.2019. do 12.00 otvaranje ponuda 16.08.2019. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv 31.7.2019

Konkursna dokumentacija 31.7.2019

Odluka o obustavi postupka 19.8.2019

Obaveštenje o obustavi postupka 2.9.2019

______________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

(JNMV broj 28/2019)

USLUGA REPARACIJE AUTO GAS ISTALACIJE – PLINSKE

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
16.08.2019. do 10.00 otvaranje ponuda 16.08.2019. u 10.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv 29.7.2019

Konkursna dokumentacija 29.7.2019

Odluka o dodeli ugovora 16.8.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 2.9.2019

_____________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA
Nabavka rezervnih delova za putnička i poluteretna vozila
Partija 1: rezervni delovi za putnička vozila

Partija 2: rezervni delovi za poluteretna vozila

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

31.07.2019. do 10.00 otvaranje ponuda 31.07.2019. u 10.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv 23.7.2019

Konkursna dokumentacija 23.7.2019

Izmena konkursne dokumentacije 25.7.2019

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda 25.7.2019

Odluka o dodeli ugovora 2.8.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1-14.8.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2-14.8.2019

____________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova

Партија 1: резервни делови за возила MERCEDES

Партија 2: резервни делови за возила FAP

Партија 4: резервни делови аутоелектрике за сва возила

Партија 6: резервни делови за радне машине

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

31.07.2019. do 12.00 otvaranje ponuda 31.07.2019. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv 23.7.2019

Konkursna dokumentacija 23.7.2019

Odluka o dodeli ugovora 1.8.2019

Odluka o obustavi postupka 1.8.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1-14.8.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2-14.8.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 4-14.8.2019

Obaveštenje o obustavi postupka za Partiju 6 – 14.8.2019

____________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

(JNMV broj 72/2019)

NABAVKA OPREME ZA ZIMSKU SLUŽBU PO PARTIJAMA

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
31.07.2019. do 11.00 otvaranje ponuda 31.07.2019. u 11.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv 23.7.2019

Konkursna dokumentacija 23.7.2019

Odluka o dodeli ugovora 1.8.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1-8.8.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2-8.8.2019

______________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

(JNMV broj 36/2019)

NABAVKA RADNE MAŠINE SA UTOVARNOM KAŠIKOM

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
30.07.2019. do 11.00 otvaranje ponuda 30.07.2019. u 11.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv 22.7.2019

Konkursna dokumentacija 22.7.2019

Odluka o obustavi postupka 2.8.2019

Obaveštenje o obustavi postupka – 8.8.2019

____________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNA NABAVKA OTVORENI POSTUPAK

(JNOP broj 35/2019)

NABAVKA DVA KAMIONA ZA ODVOŽENJE OTPADA SA DIVLJIH DEPONIJA PO PARTIJAMA.
Partija 1- Nabavka kamiona za odvoženje otpada sa divljih deponija
Partija 2- Nabavka kamiona za odvoženje otpada sa divljih deponija

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
16.08.2019. do 11.00 otvaranje ponuda 16.08.2019. u 11.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv 17.7.2019

Konkursna dokumentacija 17.7.2019

Izmena konkursne dokumentacije 12.8.2019

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponude 12.8.2019

Odluka o dodeli ugovora 3.9.2019

Odluka o obustavi postupka Partija 1- 3.9.2019

Obaveštenje o obustavi postupka 17.9.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 2- 20.9.2019

_____________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

(JNMV broj 61/2019)

USLUGA MAŠINSKE OBRADE MOTORA MOTORNIH VOZILA I RADNIH MAŠINA

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
24.07.2019. do 12.00 otvaranje ponuda 24.07.2019. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv 16.7.2019-1

Konkursna dokumentacija 16.7.2019-2

Odluka o dodeli ugovora 29.7.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-8.8.2019

_______________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

(JNMV broj 73/2019)

NABAVKA USLUGE IZRADE PRAVILNIKA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
24.07.2019. do 13.00 otvaranje ponuda 24.07.2019. u 13.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv 16.7.2019-2

Konkursna dokumentacija 16.7.2019

Odluka o dodeli ugovora 25.7.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru -5.8.2019

______________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

(JNMV broj 34/2019)

Набавка контејнера за отпад

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
18.07.2019. do 12.00 otvaranje ponuda 18.07.2019. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv 10.7.219

Konkursna dokumentacija 10.7.2019

Odluka o dodeli ugovora 19.7.2019

Obaveštenje o zakljućenom ugovoru 29.7.2019

_______________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

(JNMV broj 73/2019)

NABAVKA USLUGE IZRADE PRAVILNIKA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
03.07.2019. do 13.00 otvaranje ponuda 03.07.2019. u 13.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv 25.6.2019

Konkursna dokumentacija 25.6.2019

Izmena konkursne dokumentacije 26.6.2019

Obaveštenje o produženju roka 26.6.2019

Odluka o obustavi postupka 8.7.2019

Obaveštenje o obustavi postupka 16.7.2019

____________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

(JNMV broj 33/2019)

Услуга израде пројектне докумнтације

Партија 1:Израда процене ризика од катастрофа за Јавно комунлано предузеће „3.октобар“ Бор

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
03.07.2019. do 11.00 otvaranje ponuda 03.07.2019. u 11.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv 25.6.2019

Кonkursna dokumentacija 25.6.2019

Odluka o dodeli ugovora 3.7.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 16.7.2019

_______________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNA NABAVKA OTVORENI POSTUPAK

(JNOP broj 15/2019)

Набавка услуге сервисирања  JCB 4СХ SM -КОМБИНОВАНА РАДНА МАШИНА

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
24.07.2019. do 11.00 otvaranje ponuda 24.07.2019. u 11.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv 24.6.2019

Konkursna dokumentacija 24.6.2019

Odluka o dodeli ugovora 25.7.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-8.8.2019

______________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

(JNMV broj 31/2019)

Набавка косачица, тримера за траву, моторних тестера, тримера за живу ограду, маказа и дувача за лишће

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
20.06.2019. do 11.00 otvaranje ponuda 20.06.2019. u 11.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv 12.6.2019

Konkursna dokumentacija 12.6.2019

Odluka o dodeli ugovora 21.6.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 28.6.2019

_______________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA
Nabavka rezervnih delova za putnička i poluteretna vozila
Partija 1: rezervni delovi za putnička vozila

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

13.06.2019. do 10.00 otvaranje ponuda 13.06.2019. u 10.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv 5.6.2019

Konkursna dokumentacija 5.6.2019

Odluka o dodeli ugovora 17.6.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 5.7.2019 Partija 1

_______________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova

Партија 1: резервни делови за возила MERCEDES

Партија 3: резервни делови за возила IVECO

Партија 4: резервни делови аутоелектрике за сва возила

Партија 6: резервни делови за радне машине

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

13.06.2019. do 11.00 otvaranje ponuda 13.06.2019. u 11.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv 5.6.2019

Konkursna dokumentacija 5.6.2019

Izmena konkursne dokumentacije 10.6.2019

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponude 10.6.2019

Odluka o dodeli ugovora 17.6.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 5.7.2019 Partija 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 5.7.2019 Partija 3

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 5.7.2019 Partija 4

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 5.7.2019 Partija 6

______________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

(JNMV broj 30/2019)

NABAVKA USLUGE POSLOVA ODGOVORNOG IZVOĐAČA GRAĐEVINSKIH RADOVA

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
11.06.2019. do 11.00 otvaranje ponuda 11.06.2019. u 11.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv 3.6.2019

Konkursna dokumentacija 3.6.2019

Odluka o dodeli ugovora 12.6.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 25.6.2019

_______________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

(JNMV broj 73/2019)

NABAVKA USLUGE IZRADE PRAVILNIKA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
11.06.2019. do 13.00 otvaranje ponuda 11.06.2019. u 13.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv 3.6.2019

Konkursna dokumentacija 3.6.2019

Odgovor na pitanje 7.6.2019

Odluka o obustavi postupka 17.6.2019

Obaveštenje o obustavi postupka 25.6.2019

_____________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova

Партија 6: резервни делови за радне машине

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

23.05.2019. do 11.00 otvaranje ponuda 23.05.2019. u 11.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv 15.5.2019

Konkursna dokumentacija 15.5.2019

Odluka o dodeli ugovora 27.5.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 13.6.2019

____________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova

Партија 5: Резервни делови за пумпе за воду надограђене на камионе марке Mercedes 12-13 i Fap 16-16 (kataloška oznaka centrifugalne pumpe 36.00.00/2RL VATROSPREM)

Партија 6: резервни делови за радне машине

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

21.05.2019. do 11.00 otvaranje ponuda 21.05.2019. u 11.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv 13.5.2019

Konkursna dokumentacija 13.5.2019

Odluka o dodeli ugovora 22.5.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 13.6.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 13.6.2019

_____________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNU NABAVKU USLUGE
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
( JNMV broj 68/2019 )
PREDMET JAVNE NABAVKE:
Usluga reparacije kardanskih vratila

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

30.04.2019. do 13.00 otvaranje ponuda 30.04.2019. u 13.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv 22.4.2019

Konkursna dokumentacija 22.4.2019

Odluka o dodeli ugovora 6.5.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 17.5.2019

_____________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA
Nabavka rezervnih delova za putnička i poluteretna vozila
Partija 1: rezervni delovi za putnička vozila

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

30.04.2019. do 10.00 otvaranje ponuda 30.04.2019. u 10.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv 22.4.2019

Konkursna dokumentacija 22.4.2019

Odluka o dodeli ugovora 6.5.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 23.5.2019

______________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova

Партија 1: резервни делови за возила МЕРЦЕДЕС

Партија 2: резервни делови за возила FAP

Партија 6: резервни делови за радне машине

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

30.04.2019. do 11.00 otvaranje ponuda 30.04.2019. u 11.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv 22.4.2019

Konkursna dokumentacija 22.4.2019

Odluka o dodeli ugovora 6.5.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 23.5.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 23.5.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 23.5.2019

______________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

(JNMV broj 11/2019)

NABAVKA GRAĐEVINSKOG ALATA, SITNOG INVERTARA I MEŠALICE ZA BETON

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
30.04.2019. do 12.00 otvaranje ponuda 30.04.2019. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv 19.4.2019

Konkursna dokumentacija 19.4.2019

Odluka o dodeli ugovora 6.5.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 17.5.2019

_______________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

(JNMV broj 73/2019)

NABAVKA USLUGE IZRADE PRAVILNIKA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
07.05.2019. do 13.00 otvaranje ponuda 07.05.2019. u 13.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv 16.04.2019

Konkursna dokumentacija 16.04.2019

Odluka o obustavi postupka 8.5.2019

Obaveštenje o obustavi postupka 21.5.2019

___________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

(JNMV broj 41/2019)

VULKANIZERSKE USLUGE

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
18.04.2019. do 11.00 otvaranje ponuda 18.04.2019. u 11.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv 10.4.2019

Konkursna dokumentacija 10.4.2019

Odluka o dodeli ugovora 19.4.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 3.5.2019

_____________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

(JNMV broj 32/2019)

USLUGA OSIGURANJA PO PARTIJAMA

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
10.04.2019. do 11.00 otvaranje ponuda 10.04.2019. u 11.30

Preuzmi Dokumentaciju:

poziv 2.4.2019

Konkursna dokumentacija 2.4.2019

Odluka o dodeli ugovora 16.04.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 22.4.2019

_________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
( JNMV broj 17/2019 )
LIČNA ZAŠTITNA SREDSTVA I OPREMA PO PARTIJAMA

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
06.02.2019. do 11.00 otvaranje ponuda 06.02.2019. u 11.30

________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
( JNMV broj 38/2019 ) Nabavka rezervnih delova za trimer, kosačice, motornu testeru i ostalu mehanizaciju za RJ
Zelenilo po partijama

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
31.01.2019. do 11.00 otvaranje ponuda 31.01.2019. u 11.30

 

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv

Konkursna Dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponude

Odluka o dodeli ugovora

___________________________________________________________________________

 

Dokumentacija za

JAVNU NABAVKU USLUGE
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
( JNMV broj 22/2019 ) PREDMET JAVNE NABAVKE:
Usluge servisiranja boš pumpi i injektora

 

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

31.01.2019. do 13.00 otvaranje ponuda 31.01.2019. u 13.30

 

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv

Konkursna Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

__________________________________________________________________________

 

Dokumentacija za

JAVNU NABAVKU USLUGE
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
( JNMV broj 25/2019 )
PREDMET JAVNE NABAVKE:
Usluga servisiranja turbokompresora na motornim vozilima i radnim mašinama

 

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

31.01.2019. do 12.00 otvaranje ponuda 31.01.2019. u 12.30

 

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv

Konkursna Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

 

___________________________________________________________________________

 

Dokumentacija za

POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
( JNMV broj 59/2019 )
PREDMET JAVNE NABAVKE:
Nabavka usluge mehaničke obrade materijala za ugradnju na vozilima, radnim mašinama i njihovoj priključnoj opremi

 

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

28.01.2019. do 11.00 otvaranje ponuda 28.01.2019. u 11.30

 

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv

Konkursna Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

 

__________________________________________________________________________

 

Dokumentacija za

OTVORENI POSTUPAK
JNOP 56/2019
Nabavka usluge servisiranja nadgradnje na autosmećaru FAUN po partijama

 

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

18.02.2019. do 12.00 otvaranje ponuda 18.02.2019. u 12.30

 

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv

Konkursna Dokumentacija

Odgovor na Pitanje

 

____________________________________________________________________________

 

Dokumentacija za

JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
( JNMV broj 9/2019 )
Nabavka vijačne robe

 

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

25.01.2019. do 11.00 otvaranje ponuda 25.01.2019. u 11.30

 

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv

Konkursna Dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponude

Odluka o dodeli ugovora

 

____________________________________________________________________________

 

Dokumentacija za

JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
( JNMV broj 65/2019 )
Nabavka strune za trimere

 

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

25.01.2019. do 12.00 otvaranje ponuda 25.01.2019. u 12.30

 

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv

Konkursna Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

 

____________________________________________________________________________

 

Dokumentacija za

OTVORENI POSTUPAK
JNOP 42/2019
Nabavka usluge servisiranja autočistilice

 

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

18.02.2019. do 11.00 otvaranje ponuda 18.02.2019. u 11.30

 

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv

Konkursna Dokumentacija

 

____________________________________________________________________________

 

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova
Partija 6: rezervni delovi za radne mašine

 

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

25.01.2019. do 12.00 otvaranje ponuda 25.01.2019. u 12.30

 

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv

Konkursna Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

 

_____________________________________________________________________________

Dokumentacija za

DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA
Nabavka rezervnih delova za putnička i poluteretna vozila
Partija 1: rezervni delovi za putnička vozila

 

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

24.01.2019. do 10.00 otvaranje ponuda 24.01.2019. u 10.30

 

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv

Konkursna Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

 

_______________________________________________________________________________

 

Dokumentacija za

JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
( JNMV broj 78/2019)
Hrana za pse – granule

 

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

25.01.2019. do 13.00 otvaranje ponuda 25.01.2019. u 13.30

 

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv

Konkursna Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

 

_____________________________________________________________________________

 

Dokumentacija za

JAVNU NABAVKU USLUGE
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
( JNMV broj 60/2019 ) PREDMET JAVNE NABAVKE:
Hidraulične usluge

 

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

25.01.2019. do 11.00 otvaranje ponuda 25.01.2019. u 11.30

 

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv

Konkursna Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

 

_____________________________________________________________________________

 

Dokumentacija za

JAVNU NABAVKU DOBARA
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
( JNMV broj 64/2019 ) PREDMET JAVNE NABAVKE: Dobra

 

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

25.01.2019. do 10.00 otvaranje ponuda 25.01.2019. u 10.30

 

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv

Konkursna Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Odgovor na Pitanje

 

____________________________________________________________________________

 

Dokumentacija za

DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova
Partija 1: rezervni delovi za vozila MERCEDES
Partija 6: rezervni delovi za radne mašine

 

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

24.01.2019. do 12.00 otvaranje ponuda 24.01.2019. u 12.30

 

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv

Konkursna Dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponude

Odluka o dodeli ugovora

Odgovor na Pitanje

 

____________________________________________________________________________

 

Dokumentacija za

JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
( JNMV broj 02/2019 )
NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE

 

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

18.01.2019. do 11.00 otvaranje ponuda 18.01.2019. u 11.30

 

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv

Konkursna Dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponude

Odluka o dodeli ugovora

 

____________________________________________________________________________

 

 

Dokumentacija za

OTVORENI POSTUPAK
JNOP 01/2019
Nabavka goriva za potrebe voznog parka JKP „3. Oktobar“ Bor

 

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

08.02.2019. do 11.00 otvaranje ponuda 08.02.2019. u 11.30

 

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv

Konkursna Dokumentacija

Odgovor na Pitanje

 

_____________________________________________________________________________

 

Dokumentacija za

DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova
Partija 6: rezervni delovi za radne mašine

 

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

09.01.2019. do 12.00 otvaranje ponuda 09.01.2019. u 12.30

 

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv

Konkursna Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zakljucenom ugovoru

 

______________________________________________________________________________