Nabavke na koje se Zakon ne primenjuje

Dokumentacija za:

Nabavku   potrošnog materijala  br.71-0019/2021

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

20.01.2021. do 13.00h otvaranje ponuda 20.01.2021. u 13.20h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu-potrošni materijal-15.01.2021

________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za:

Nabavku   materijala za farbanje br.72-0012/2021

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

20.01.2021. do 11.00h otvaranje ponuda 20.01.2021. u 11.20h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu-materijal za farbanje-15.01.2021

_______________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za:

Nabavku  elektro materijala br.73-0004/2021

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

20.01.2021. do 11.00h otvaranje ponuda 20.01.2021. u 11.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu – elektro materijal-15.01.2021

_________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za:

Nabavku  gradjevinskog alata, sitnog invebtara i mešalice za beton br.70-0036/2021

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

20.01.2021. do 14.00h otvaranje ponuda 20.01.2021. u 14.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu-građevinski alat, sitan inventar i mešalica za beton-15.01.2021

_________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za:

Nabavku  pogrebne opreme po partijama br.74-0001/2021

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

22.01.2021. do 11.00h otvaranje ponuda 22.01.2021. u 11.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu pogrebna oprema – 15.01.2021

_________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za:

Nabavku  šljunka, peska, lomljenog i drobljenog kamena po partijama br.68-0016/2021

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

19.01.2021. do 12.00h otvaranje ponuda 19.01.2021. u 12.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu-šljunak, pesak, lomljeni i drobljeni kamen po partijama-15.01.2021

_________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za:

Nabavku  usluge prvoza mehanizacije niskonosećom platformom br.69-0039/2021

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

19.01.2021. do 11.00h otvaranje ponuda 19.01.2021. u 11.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu-prevoz mehanizacije niskonosećom platformom-15.01.2021

________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za:

Nabavku advokatskih usluga br.11-0071/2021

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

06.01.2021. do 10.00h otvaranje ponuda 06.01.2021. u 10.30h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu advokatskih usluga-05.01.2021.godine

________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za:

Nabavku strune za trimere br.62-0017/2021

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

18.01.2021. do 11.00h otvaranje ponuda 18.01.2021. u 11.10h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu -struna za trimere 14.01.2021

________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za:

Nabavku usluge uvođenja i održavanja programa za knjigovodstvo  br.64-0077/2021

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

18.01.2021. do 11.00h otvaranje ponuda 18.01.2021. u 11.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu – uvođenje i održavanje programa za knjigovodstvo-14.01.2021

________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za:

Nabavku usluge reciklaže kertridža  br.63-0046/2021

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

18.01.2021. do 10.00h otvaranje ponuda 18.01.2021. u 10.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu – reciklaža kertridža 14.01.2021

_______________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za:

Nabavku kancelarijskog materijala  br.61-0023/2021

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

18.01.2021. do 11.00h otvaranje ponuda 18.01.2021. u 11.20h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu -kancelarijski materijal-14.01.2021

_________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za:

Nabavku usluge servisiranja kopir aparata  br.60-0047/2021

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

18.01.2021. do 13.00h otvaranje ponuda 18.01.2021. u 13.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu -servisiranje kopir aparata-14.01.2021

_________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za:

Nabavku katanaca, kvaki, šiltova, ulišci brave…  br.59-0017/2021

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

15.01.2021. do 13.00h otvaranje ponuda 18.01.2021. u 13.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu -katanci, kvake, šarke i brave za metalna vrat-14.01.2021

_________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za:

Nabavku štampane blokovske robe na papiru dobavljača  br.58-0025/2021

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

18.01.2021. do 12.00h otvaranje ponuda 18.01.2021. u 12.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu -štampanje blokovske robe na papiru dobavljača-14.01.2021

_________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za:

Nabavku kafe, čaja, sokova, mineralne vode i pića  br.57-0091/2021

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

18.01.2021. do 11.00h otvaranje ponuda 18.01.2021. u 11.10h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu -kafa, čaj, sokovi, mineralna voda i sokovi-14.01.2021

________________________________________________________________________________________________