Nabavke na koje se Zakon ne primenjuje

Dokumentacija za:

Nabavku   usluge revizije finansijskih izveštaja za 2021.godinu br.1175-0070/2021

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

16.09.2021. do 11.00h otvaranje ponuda 16.09.2021. u 11.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Nabavka usluge revizije finansijskih izveštaja za 2021.god

_____________________________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za:

Nabavku hidratanskih-vatrogasnih creva i mlaznica sa ventilima br.1174-0079/2021

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

16.09.2021. do 12.00h otvaranje ponuda 16.09.2021. u 12.30h

Preuzmi Dokumentaciju:

Nabavka hidrantskih-vatrogasnih creva i mlaznice sa ventilima

_____________________________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za:

Nabavku hidratanskih-vatrogasnih creva i mlaznica sa ventilima br.1088-0079/2021

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

20.08.2021. do 12.30h otvaranje ponuda 20.08.2021. u 12.45h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu – Nabavka hidratanskih vatrogasnih creva i mlaznica sa ventilima

_______________________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za:

Nabavku tahografa br.1087-0026/2021

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

20.08.2021. do 11.30h otvaranje ponuda 20.08.2021. u 11.45h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu – Nabavka tahografa

________________________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za:

Nabavku opreme za hranjenje i pojenje pasa i mačaka lutalica i povodci br.1079-0035/2021

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

20.08.2021. do 11.00h otvaranje ponuda 20.08.2021. u 11.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu-Nabavka opreme za hranjenje i pojenje pasa i mačaka lutalica i povodci-18.8.2021

________________________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za:

Nabavku   opreme za imobilizaciju pasa-atestirane sajle br.1080-0132/2021

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

20.08.2021. do 12.00h otvaranje ponuda 20.08.2021. u 12.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu -Nabavka opreme za imobilizaciju pasa-atestirane sajle-18.8.2021

_________________________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za:

Nabavku   usluge izrade i održavanje veb stranice za zoohigijensku službu br.1006-0123/2021

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

30.07.2021. do 13.00h otvaranje ponuda 30.07.2021. u 13.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu-Nabavka usluge izrade i održavanja veb stranic za zoohigijensku službu-30.07.2021

_________________________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za:

Nabavku   usluge remonta lamele, korpe, druk lež i lepljenje obloga i disk pločica po partijama br.978-0111/2021

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

28.07.2021. do 12.00h otvaranje ponuda 28.07.2021. u 12.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

zahtev za ponudu-Nabavka usluge remonta lamele, korpe, druk lež i lepljenje obloga i disk pločica po partijama-27.07.2021

_________________________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za:

Nabavku  kanti za prskanje br.977-0111/2021

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

28.07.2021. do 11.00h otvaranje ponuda 28.07.2021. u 11.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

zahtev za ponudu-Nabavka kanti za prskanje-27.07.2021

________________________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za:

Nabavku  usluge mašinske obrade motora br.920-0050/2021

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

13.07.2021. do 11.00h otvaranje ponuda 13.07.2021. u 11.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu -Nabavka usluge mašinske obrade motora-07.07.2021

_____________________________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za:

Nabavku  usluge tehničkog pregleda po partijama br.804-0048/2021

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

06.07.2021. do 12.00h otvaranje ponuda 06.07.2021. u 12.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu-Nabavka usluge tehničkog pregleda po partijama-05.07.2021

_____________________________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za:

Nabavku  ogrevnog drveta – 860-0144/2021

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

23.06.2021. do 12.00h otvaranje ponuda 23.06.2021. u 12.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu 860-0144-2021-Ogrevno drvo-21.06.2021

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za:

Nabavku  usluge merenja otpora uzemljenja gromobranske instalacije za zaš.objekata od atmosf. pražnjenja – 783-0094/2021

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

08.06.2021. do 11.00h otvaranje ponuda 08.06.2021. u 11.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu-Nabavka usluge merenja otpora uzemljenja gromobranske instalacije za zaš.objekata od atmosf. pražnjenja -4.6.2021

________________________________________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za:

Nabavku usluge kontrole PP aparata i hidranata- 782-0067/2021

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

08.06.2021. do 12.00h otvaranje ponuda 08.06.2021. u 12.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu-Nabavka usluge kontrole PP aparata i hidranata-4.6.2021

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za:

Nabavku  armiranih betonskih cevi Ø400mm br.718-0146/2021

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

27.05.2021. do 11.00h otvaranje ponuda 27.05.2021. u 11.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu-Nabavka armiranih betonskih cevi Ø400mm-26.05

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za:

Nabavku  mikročipova za pse br.701-0008/2021

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

25.05.2021. do 12.00h otvaranje ponuda 25.05.2021. u 12.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu-Nabavka mikročipova za pse-24.05.2021

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za:

Nabavku  Nabavka usluge servisiranja trimera, kosačica br.652-0045/2021

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

18.05.2021. do 11.00h otvaranje ponuda 18.05.2021. u 11.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu-Nabavka usluge servisiranja trimera, kosačica -13.5.2021

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za:

Nabavku  kosačica, trimera za travu, motornih testera, trimera za živu ogradu, makaza i duvača za lišće  br.634-0038/2021

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

13.05.2021. do 12.00h otvaranje ponuda 13.05.2021. u 12.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu-Nabavka kosačica, trimera za travu ….-12.05.2021

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za:

Nabavku  usluge izrade projekta-studije za finansijsku organizaciju i statusnu konsolidaciju javnih preduzeća čiji je osnivač Grad Bor  br.612-0145/2021

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

17.05.2021. do 11.00h otvaranje ponuda 17.05.2021. u 11.30h

Preuzmi Dokumentaciju:

Захтев за понуду-Набавка услуге израде пројекта-студије

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za:

Nabavku  akumulatora  br.538-0030/2021

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

14.04.2021. do 12.00h otvaranje ponuda 14.04.2021. u 12.30h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu-Nabavka akumulatora-12.04.2021.pdf-1

________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za:

Nabavku  hiruškog materijala  br.469-0009/2021

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

02.04.2021. do 12.00h otvaranje ponuda 02.04.2021. u 12.30h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu-hiruški materijal-31.03.2021

_______________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za:

Nabavku  veterinarskih lekova  br.468-0007/2021

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

02.04.2021. do 11.00h otvaranje ponuda 02.04.2021. u 11.30h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu-veterinarski lekovi-31.03.2021

_____________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za:

Nabavku  usluge pražnjenja fekalne kanalizacije  br.426-0099/2021

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

24.03.2021. do 10.00h otvaranje ponuda 24.03.2021. u 10.30h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu-usluga pražnjenja fekalne kanalizacije-23.03.2021

_____________________________________________________________________________

Dokumentacija za:

Nabavku  kesa za smeće  br.422-0005/2021

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

24.03.2021. do 12.00h otvaranje ponuda 24.03.2021. u 12.30h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudom – Nabavka kesa za smeće 22.03.2021.

_____________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za:

Nabavku  vijačne robe  br.423-0013/2021

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

24.03.2021. do 11.00h otvaranje ponuda 24.03.2021. u 11.30h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudom – Nabavka vijačne robe 22.03.2021.

_____________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za:

Nabavku  usluge servisiranja i održavanja telefonske centrale i instalacije br.360-0055/2021

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

16.03.2021. do 13.00h otvaranje ponuda 16.03.2021. u 13.30h

Preuzmi Dokumentaciju:

Захтев за понуду-Набавка услуге сервисирања и одржавања телефонске централе и инсталације-12.03.2021

________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za:

Nabavku  usluge servisiranja i održavanja fiskalnih kasa br.361-0054/2021

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

16.03.2021. do 11.00h otvaranje ponuda 16.03.2021. u 11.20h

Preuzmi Dokumentaciju:

Захтев за понуду-Набавка услуге сервисирања и одржавања фискалне касе-12.03.2021

________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za:

Nabavku  usluge mehaničke obrade materijala za ugradnju br.359-0050/2021

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

16.03.2021. do 11.00h otvaranje ponuda 16.03.2021. u 11.30h

Preuzmi Dokumentaciju:

Захтев за понуду-Набавка услуге механичке обраде материјала за уградњу-12.03.2021

_________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za:

Nabavku  usluge obuke zaposlenih za rad na platformi br.314-0075/2021

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

09.03.2021. do 11.30h otvaranje ponuda 09.03.2021. u 11.45h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu-Obuka zaposlenih za druga zanimanja-04.03.2021

________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za:

Nabavku  usluge obuke zaposlenih za rad na platformi br.315-0074/2021

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

09.03.2021. do 13.00h otvaranje ponuda 09.03.2021. u 13.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu-Obuka zaposlenih za rad na platformi-04.03.2021

________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za:

Nabavku  usluge drugih potencijalnih ispitivanja br.318-0058/2021

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

09.03.2021. do 11.00h otvaranje ponuda 09.03.2021. u 11.15h

Preuzmi Dokumentaciju

Zahtev za ponudu-Druga potencijalna ispitivanja-04.03.2021

_________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za:

Nabavku  usluge periodičnog pregleda mašina i uređaja br.316-0060/2021

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

09.03.2021. do 12.30h otvaranje ponuda 09.03.2021. u 12.45h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu-Periodični pregled mašina i uređaja-04.03.2021

_______________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za:

Nabavku  usluge ispitivanja radne okoline br.319-0137/2021

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

09.03.2021. do 12.00h otvaranje ponuda 09.03.2021. u 12.20h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu-Ispitivanje radne okoline-04.03.2021

________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za:

Nabavku  usluge periodičnog pregleda hidraulične podizne platforme… br.317-0057/2021

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

09.03.2021. do 12.00h otvaranje ponuda 09.03.2021. u 12.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu-Periodični pregled hidraulične podizne platforme-04.03.2021

_________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za:

Nabavku  usluge kalibracije-servisa alkometra ALCOQUANT 6020 br.313-0059/2021

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

09.03.2021. do 13.30h otvaranje ponuda 09.03.2021. u 13.40h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu-Kalibracija i servis alkometra-04.03.2021

______________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za:

Nabavku  sredstva i  pribora za održavanje higijene po partijama br.305-0002/2021

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

05.03.2021. do 11.00h otvaranje ponuda 05.03.2021. u 11.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu-nabavka sredstva i pribora za oržavanje higijene po partijama-03.03.2021

________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za:

Nabavku  usluge tehničkog pregleda po partijama br.304-0048/2021

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

04.03.2021. do 12.00h otvaranje ponuda 04.03.2021. u 12.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu-Nabavka uslge tehničkog pregleda po partijama-03.03.2021

_______________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za:

Nabavku  usluge oglasa u štampi i drugim medijima (osim reklame i propagande)  br.291-0093/2021

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

01.03.2021. do 14.00h otvaranje ponuda 01.03.2021. u 14.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu za uslugu oglasa u štampi i dr. medijima-01,03.2021

______________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za:

Nabavku  računarske opreme  br.287-0032/2021

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

03.03.2021. do 12.00h otvaranje ponuda 03.03.2021. u 12.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu – računarska oprema-01.03.2021

________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za:

Nabavku  usluge servisiranja računarske opreme  br.270-0053/2021

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

01.03.2021. do 11.00h otvaranje ponuda 01.03.2021. u 11.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu za nabavku usluge servisiranja računarske opreme-25.02.2021

_______________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za:

Nabavku  usluge baždarenja tahografa  br.272-0049/2021

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

02.03.2021. do 11.00h otvaranje ponuda 02.03.2021. u 11.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu za nabavku usluge baždarenja tahografa-25.02.2021

_________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za:

Nabavku  usluge servisiranja tahografa po partijama br.271-0062/2021

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

02.03.2021. do 12.00h otvaranje ponuda 02.03.2021. u 12.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu za nabavku usluge servisiranja tahografa po partijama-25.02.2021

_______________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za:

Nabavku  usluge tehničkog pregleda po partijama br.229-0048/2021

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

19.02.2021. do 12.00h otvaranje ponuda 19.02.2021. u 12.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu-Nabavka usluge tehničkog pregleda po partijama-17.02.2021

______________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za:

Nabavku  usluge peskarenja, AKZ i zavarivanja br.197-0141/2021

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

10.02.2021. do 11.00h otvaranje ponuda 10.02.2021. u 11.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu-Nabavka usluge peskarenja, AKZ i zavarivanja-09.02.2021

______________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za:

Nabavku  usluge zdravstvenog pregleda zaposlenih br.184-0072/2021

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

09.02.2021. do 11.00h otvaranje ponuda 09.02.2021. u 11.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu-Nabavka usluge zdravstvenog pregleda zaposlenih-05.02.2021

______________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za:

Nabavku  šljunka, peska, lomljenog i drobljenog kamena po partijama br.183-0016/2021

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

08.02.2021. do 12.00h otvaranje ponuda 08.02.2021. u 12.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu-Pesak-05.02.2021

______________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za:

Nabavku tehničkih gasova br.176-0015/2021

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

08.02.2021. do 12.00h otvaranje ponuda 08.02.2021. u 12.10h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu-Nabavka tehničkih gasova-04.02.2021

______________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za:

Nabavku ventila za cisterne  br.175-0028/2021

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

05.02.2021. do 10.00h otvaranje ponuda 05.02.2021. u 10.10h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu-Nabavka ventila za cisternu-04.02.2021

______________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za:

Nabavku stakla sa uslugom ugradnje  br.170-0065/2021

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

08.02.2021. do 12.00h otvaranje ponuda 08.02.2021. u 12.10h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu-Nabavka stakla sa uslugom ugradnje-03.02.2021

______________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za:

Nabavku katanaca, kvaki, šiltova, ulišci brave…  br.171-0017/2021

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

05.02.2021. do 13.00h otvaranje ponuda 05.02.2021. u 13.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu-Nabavka katanaca, kvaki, šiltovai bravi za met.vrata-3.2.2021

_________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za:

Nabavku  gradjevinskog alata, sitnog invebtara i mešalice za beton br.172-0036/2021

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

05.02.2021. do 12.00h otvaranje ponuda 05.02.2021. u 12.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu-Nabavka građeviskog alata, sitnog inventara..-03.02.2021

_____________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za:

Nabavku  potrošnog materijala za gumarsku radionicu- br.151-0014/2021

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

03.02.2021. do 10.00h otvaranje ponuda 03.02.2021. u 10.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu-potrošni materijal za gumarsku radionicu-01.02.2021

_______________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za:

Nabavku  pogrebne opreme po partijama-Partija 5- br.131-0001/2021

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

29.01.2021. do 12.00h otvaranje ponuda 29.01.2021. u 12.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu-Partija 5-Venci, uze, korpe i veštačko cveće-2

______________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za:

Nabavku usluge uvođenja i održavanja programa za knjigovodstvo  br.129-0077/2021

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

29.01.2021. do 11.00h otvaranje ponuda 29.01.2021. u 11.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu-Usluga uvođenja i održavanja programa za knjigovodstvo-27.01.2021

_______________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za:

Nabavku  GPS uređaja sa sondama za praćenje vozila i usluga servisiranja sondi i GPS uređaja po partijama  br.122-0117/2021

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

29.01.2021. do 11.00h otvaranje ponuda 29.01.2021. u 11.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu-GPS uređaji sa sondama za praćenje vozila i usluga servisiranja sondi i GPS uređaja po partijama-27.01.2021

________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za:

Nabavku usluge godišnje predplate za korišćenje GPS uređaja  br.124-0069/2021

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

29.01.2021. do 12.00h otvaranje ponuda 29.01.2021. u 12.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu-godišnja predplata za korišćenje GPS uređaja-27.01.2021

_______________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za:

Nabavku usluge reciklaže kertridža  br.123-0046/2021

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

29.01.2021. do 10.00h otvaranje ponuda 29.01.2021. u 10.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu-usluga recilaže kertridža-27.01.2021

_______________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za:

Nabavku rezervnih delova za trimere, kosačice, motorne testere i ostalu mehanizaciju za RJ zelenilo po partijama  br.108-0027/2021

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

27.01.2021. do 11.00h otvaranje ponuda 20.01.2021. u 11.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu -Nabavka rezervnih delova za trimere, kosačice-22.01.2021

______________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za:

Nabavku   usluge održavanja video nadzora  br.94-0056/2021

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

20.01.2021. do 11.00h otvaranje ponuda 20.01.2021. u 11.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu-Usluga održavanja video nadzora-19.01.2021

_________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za:

Nabavku   usluge inajmljivanja platforme preko 15m  br.93-0143/2021

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

20.01.2021. do 11.00h otvaranje ponuda 20.01.2021. u 11.10h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu-Usluga iznajmljivanja platforme preko 15m-19

_________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za:

Nabavku   potrošnog materijala  br.71-0019/2021

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

20.01.2021. do 13.00h otvaranje ponuda 20.01.2021. u 13.20h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu-potrošni materijal-15.01.2021

________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za:

Nabavku   materijala za farbanje br.72-0012/2021

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

20.01.2021. do 11.00h otvaranje ponuda 20.01.2021. u 11.20h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu-materijal za farbanje-15.01.2021

_______________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za:

Nabavku  elektro materijala br.73-0004/2021

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

20.01.2021. do 11.00h otvaranje ponuda 20.01.2021. u 11.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu – elektro materijal-15.01.2021

_________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za:

Nabavku  gradjevinskog alata, sitnog invebtara i mešalice za beton br.70-0036/2021

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

20.01.2021. do 14.00h otvaranje ponuda 20.01.2021. u 14.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu-građevinski alat, sitan inventar i mešalica za beton-15.01.2021

_________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za:

Nabavku  pogrebne opreme po partijama br.74-0001/2021

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

22.01.2021. do 11.00h otvaranje ponuda 22.01.2021. u 11.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu pogrebna oprema – 15.01.2021

_________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za:

Nabavku  šljunka, peska, lomljenog i drobljenog kamena po partijama br.68-0016/2021

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

19.01.2021. do 12.00h otvaranje ponuda 19.01.2021. u 12.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu-šljunak, pesak, lomljeni i drobljeni kamen po partijama-15.01.2021

_________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za:

Nabavku  usluge prvoza mehanizacije niskonosećom platformom br.69-0039/2021

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

19.01.2021. do 11.00h otvaranje ponuda 19.01.2021. u 11.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu-prevoz mehanizacije niskonosećom platformom-15.01.2021

________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za:

Nabavku advokatskih usluga br.11-0071/2021

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

06.01.2021. do 10.00h otvaranje ponuda 06.01.2021. u 10.30h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu advokatskih usluga-05.01.2021.godine

________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za:

Nabavku strune za trimere br.62-0017/2021

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

18.01.2021. do 11.00h otvaranje ponuda 18.01.2021. u 11.10h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu -struna za trimere 14.01.2021

________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za:

Nabavku usluge uvođenja i održavanja programa za knjigovodstvo  br.64-0077/2021

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

18.01.2021. do 11.00h otvaranje ponuda 18.01.2021. u 11.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu – uvođenje i održavanje programa za knjigovodstvo-14.01.2021

________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za:

Nabavku usluge reciklaže kertridža  br.63-0046/2021

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

18.01.2021. do 10.00h otvaranje ponuda 18.01.2021. u 10.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu – reciklaža kertridža 14.01.2021

_______________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za:

Nabavku kancelarijskog materijala  br.61-0023/2021

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

18.01.2021. do 11.00h otvaranje ponuda 18.01.2021. u 11.20h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu -kancelarijski materijal-14.01.2021

_________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za:

Nabavku usluge servisiranja kopir aparata  br.60-0047/2021

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

18.01.2021. do 13.00h otvaranje ponuda 18.01.2021. u 13.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu -servisiranje kopir aparata-14.01.2021

_________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za:

Nabavku katanaca, kvaki, šiltova, ulišci brave…  br.59-0017/2021

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

15.01.2021. do 13.00h otvaranje ponuda 18.01.2021. u 13.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu -katanci, kvake, šarke i brave za metalna vrat-14.01.2021

_________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za:

Nabavku štampane blokovske robe na papiru dobavljača  br.58-0025/2021

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

18.01.2021. do 12.00h otvaranje ponuda 18.01.2021. u 12.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu -štampanje blokovske robe na papiru dobavljača-14.01.2021

_________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za:

Nabavku kafe, čaja, sokova, mineralne vode i pića  br.57-0091/2021

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

18.01.2021. do 11.00h otvaranje ponuda 18.01.2021. u 11.10h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu -kafa, čaj, sokovi, mineralna voda i sokovi-14.01.2021

________________________________________________________________________________________________