Javne nabavke 2023

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova

Партија 9:Резервни делови за возила MANN

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:16.05.2023. do 12.00 otvaranje ponuda 16.05.2023. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv-08.05.2023

Konkursna-dokumentacija-08.05.2023

Odluka o dodeli ugovora-18.05.2023

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 9-05.07.2023

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova

Партија 1:Резервни делови за возила MERCEDES

Партија 3:Резервни делови за возила IVECO

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:03.05.2023. do 12.00 otvaranje ponuda 03.05.2023. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv-24.04.2023

Konkursna-dokumentacija-24.04.2023

Odluka o dodeli ugovora-08.05.2023

Odluka o obustavi postupka-08.05.2023

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 3-05.07.2023

Obaveštenje o obustavi postupka-partija 1-05.07.2023

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova

Партија 1:Резервни делови за возила MERCEDES

Партија 2:Резервни делови за возила FAP

Партија 3:Резервни делови за возила IVECO

Партија 6:Резервни делови за радне машине

Партија 9:Резервни делови за возила MANN

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:19.04.2023. do 12.00 otvaranje ponuda 19.04.2023. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv 11.04.2023.

Konkursna-dokumentacija-11.04.2023

Odluka o dodeli ugovora-21.04.2023

Odluka o obustavi postupka-21.04.2023

Obaveštenje o obustavi postupka-partija 6-05.07.2023

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 1-05.07.2023

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 2-05.07.2023

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 3-05.07.2023

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 9-05.07.2023

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova

Партија 1:Резервни делови  за возила  MERCEDES

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:17.03.2023. do 12.00 otvaranje ponuda 17.03.2023. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv-09.03.2023

Konkursna-dokumentacija-09.03.2023

Odluka o dodeli ugovora-22.03.2023

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-7.4.2023

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova

Партија 6:Резервни делови  за  радне машине

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:09.03.2023. do 12.00 otvaranje ponuda 09.03.2023. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv-28.02.2023

Konkursna-dokumentacija-28.02.2023

Odluka o dodeli ugovora-13.03.2023

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-7.4.2023

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova

Партија 1:Резервни делови  за  возила MERCEDES

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:01.03.2023. do 12.00 otvaranje ponuda 01.03.2023. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv-21.02.2023

Konkursna-dokumentacija-21.02.2023

Odluka o dodeli ugovora-02.03.2023

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-3.4.2023

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova

Партија 4:Резервни делови аутоелектрике за сва возила

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:08.02.2023. do 12.00 otvaranje ponuda 08.02.2023. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv-31.01.2023 (1)

Konkursna-dokumentacija-31.01.2023 (1)

Odluka o obustavi postupka-13.02.2023

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova

Партија 1:Резервни делови за возила MERCEDES

Партија 2:Резервни делови за возила FAP
Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:01.02.2023. do 12.00 otvaranje ponuda 01.02.2023. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv-24.01.2023

Konkursna-dokumentacija-24.01.2023

Odluka o dodeli ugovora-6.02.2023 (1)

Odluka o obustavi postupka-6.02.2023 (1)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-15.3.2023

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova

Партија 9:Резервни делови за возила MANN
Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:30.01.2023. do 12.00 otvaranje ponuda 30.01.2023. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv-18.01.2023

Konkursna-dokumentacija-18.01.2023

Odluka o dodeli ugovora-Partija 9-31.01.2023 (1)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-15.3.2023

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova

Партија 1:Резервни делови за возила MERCEDES
Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:25.01.2023. do 12.00 otvaranje ponuda 25.01.2023. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv-17.01.2023

Konkursna-dokumentacija-17.01.2023

Izmenjena-konkursna-dokumentacija-18.01.2023

Obavestenje-o-produzenju-roka-18.01.2023

Odluka o dodeli ugovora-31.01.2023 (1)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-15.3.2023

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova

Партија 1:Резервни делови за возила MERCEDES

Партија 6:Резервни делови за радне машине
Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:09.01.2023. do 12.00 otvaranje ponuda 09.01.2023. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv-30.12.2022

Konkursna-dokumentacija-30.12.2022

Odluka-o-dodeli-ugovora-10.01.2023

Odluka-o-obustavi-postupka-10.01.2023

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-15.2.2023