Nabavke na koje se Zakon ne primenjuje

Zahtev za ponudu- Nabavka usluge štampanja novogodišnjeg materijala

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

04.12.2023. do 11.00h otvaranje ponuda 04.12.2023. u 11.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu-Nabavka usluge štampanja novogodišnjeg materijala-29.11.2023

________________________________________________________________________________________________________________________________

Zahtev za ponudu- Nabavka kancelarijskog nameštaja

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

30.11.2023. do 10.00h otvaranje ponuda 30.11.2023. u 10.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu- Nabavka kancelarijskog nameštaja-28.11.2023

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Zahtev za ponudu- Partija 2-Nabavka hrane za zaposlene u zimskoj službi

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

30.11.2023. do 11.00h otvaranje ponuda 30.11.2023. u 11.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu-Partija 2 Nabavka hrane za zaposlene u zimskoj službi-28.11.2023

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Zahtev za ponudu- Nabavka usisivača za lišće

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

24.11.2023. do 12.00h otvaranje ponuda 24.11.2023. u 12.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu-Nabavka usisivača za lišće-22.11.2023

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Zahtev za ponudu- Nabavka usluge protektiranja i nabavka karkasa

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

20.11.2023. do 12.00h otvaranje ponuda 20.11.2023. u 12.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Захтев за понуду-Набавка услуге протектирања и набавка каркаса-14.11.2023

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Zahtev za ponudu- Nabavka IT opreme

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

20.11.2023. do 11.00h otvaranje ponuda 20.11.2023. u 11.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Захтев за понуду-Набавка IT опреме-14.11.2023

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Zahtev za ponudu- Nabavka delova za solane

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

10.11.2023. do 12.00h otvaranje ponuda 10.11.2023. u 12.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Захтев за понуду-Набавка услуге закупа интернет домена-09.11.2023

____________________________________________________________________________________________________________________________

Zahtev za ponudu- Nabavka delova za solane

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

10.11.2023. do 11.00h otvaranje ponuda 10.11.2023. u 11.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Захтев за понуду-Набавка делова за солане-08.11.2023

____________________________________________________________________________________________________________________________

Zahtev za ponudu- Nabavka armiranog creva za usisivač

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

25.10.2023. do 12.00h otvaranje ponuda 25.10.2023. u 12.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu-Nabavka armiranog i azbestnog creva za usisivač-20.10.2023

___________________________________________________________________________________________________________________________

Zahtev za ponudu- Nabavka usluge merenja otpora uzemljenja gromobranske instalacije

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

24.10.2023. do 11.00h otvaranje ponuda 24.10.2023. u 11.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Nabavka usluge merenja otpora uzemljenja gromobranske instalacije-20.10.2023

_________________________________________________________________________________________________________________________

Zahtev za ponudu- Nabavka stakla sa uslugom ugradnje

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

24.10.2023. do 12.00h otvaranje ponuda 24.10.2023. u 12.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu-Nabavka stakla sa uslugom ugradnje-20.10.2023

_________________________________________________________________________________________________________________________

Zahtev za ponudu- Nabavka usluge servisiranja klima uređaja

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

11.10.2023. do 12.00h otvaranje ponuda 11.10.2023. u 12.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu-Nabavka usluge servisiranja klima uređaja-09.10.2023

_______________________________________________________________________________________________________________________

Zahtev za ponudu- Nabavka točkića za kontejnere

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

09.10.2023. do 13.00h otvaranje ponuda 09.10.2023. u 13.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu-nabavka točkića za kontejnere

____________________________________________________________________________________________________________________________

Zahtev za ponudu- Nabavka usluge mehaničke obrade materijala za ugradnju po partijama

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

09.10.2023. do 12.00h otvaranje ponuda 09.10.2023. u 12.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu -Nabavka usluge mehaničke obrade materijala po partijama

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Zahtev za ponudu- Nabavka usluge servisiranja turbokompresora

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

02.10.2023. do 11.00h otvaranje ponuda 02.10.2023. u 11.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu – Nabavka usluge servisiranja turbokompresora

______________________________________________________________________________________________________________________________

Zahtev za ponudu- Nabavka potrošnog materijala za gumarsku radionicu

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

27.09.2023. do 12.00h otvaranje ponuda 27.09.2023. u 12.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za nabavku – Nabavka potrošnog materijala za gumarsku radionicu 22.09.2023.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Zahtev za ponudu- Nabavka usluge revizije finansijskih izveštaja za 2023.godinu

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

08.09.2023. do 11.00h otvaranje ponuda 08.09.2023. u 11.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu-Nabavka usluge revizije finansijskih izveštaja za 2023.godinu-05.09.2023

______________________________________________________________________________________________________________________________

Zahtev za ponudu- Nabavka akumulatora

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

08.09.2023. do 10.00h otvaranje ponuda 08.09.2023. u 10.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu-Nabavka akumulatora-05.09.2023

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Zahtev za ponudu- Nabavka kosačica, trimera za travu, motornih testera, trimera za živu ogradu, makaza i duvača za lišće

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

08.09.2023. do 12.00h otvaranje ponuda 08.09.2023. u 12.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu – Nabavka kosačica, trimera za travu, motornih testera, trimera za živu ogradu, makaza i duvača za lišće

____________________________________________________________________________________________________________________________

Zahtev za ponudu- Nabavka opreme za imobilizaciju pasa – atestirane sajle

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

24.08.2023. do 10.00h otvaranje ponuda 24.08.2023. u 10.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu -Nabavka opreme za imobilizaciju pasa – atestirane sajle

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Zahtev za ponudu- Nabavka građevinskih radova na Novom groblju u Boru

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

21.08.2023. do 11.00h otvaranje ponuda 21.08.2023. u 11.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu-Nabavka građevinskih radova na Novom Groblju u Boru-15.08.2023

______________________________________________________________________________________________________________________________

Zahtev za ponudu- Nabavka vulkanizerskih usluga

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

07.08.2023. do 12.00h otvaranje ponuda 07.08.2023. u 12.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu – Nabavka vulkanizerskih usluga

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Zahtev za ponudu- Nabavka novih tahografa

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

31.07.2023. do 12.00h otvaranje ponuda 31.07.2023. u 12.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu-Nabavka tahografa

________________________________________________________________________________________________________________________________

Zahtev za ponudu- Nabavka hidratanskih-vatrogasnih creva i mlaznica sa ventilima

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

10.07.2023. do 12.00h otvaranje ponuda 10.07.2023. u 12.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu – Nabavka hidratanskih-vatrogasnih creva i mlaznica sa ventilima

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Zahtev za ponudu- Nabavka gumenih creva za vodu

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

10.07.2023. do 13.00h otvaranje ponuda 10.07.2023. u 13.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu – Nabavka gumenih creva za vodu

______________________________________________________________________________________________________________________________

Zahtev za ponudu- Nabavka novih PP aparata

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

07.07.2023. do 13.00h otvaranje ponuda 07.07.2023. u 13.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu-Nabavka novih PP aparata-05.07.2023

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Zahtev za ponudu- Nabavka usluge kontrole PP aparata i hidranata

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

07.07.2023. do 12.00h otvaranje ponuda 07.07.2023. u 12.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu-Nabavka usluge kontrole PP aparata-05.07.2023

___________________________________________________________________________________________________________________________

Zahtev za ponudu- Nabavka usluge uklanjanja opasnog otpada

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

05.07.2023. do 12.00h otvaranje ponuda 05.07.2023. u 12.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu – Nabavka usluge uklanjanja opasnog otpada

______________________________________________________________________________________________________________________________

Zahtev za ponudu- Nabavka usluge ispitivanja uslova radne okoline sa izdavanjem stručnog nalaza

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

30.06.2023. do 12.00h otvaranje ponuda 30.06.2023. u 12.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu-Nabavka usluge ispitivanja uslova radne okoline sa izdavanjem stručnog nalaza-28.06.2023

______________________________________________________________________________________________________________________________

Zahtev za ponudu- Nabavka usluge servisiranja hladnjaka za vodu

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

26.06.2023. do 13.00h otvaranje ponuda 26.06.2023. u 13.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu – Nabavka usluge servisiranja hladnjaka

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Zahtev za ponudu- Nabavka usluge servisiranja pumpi za vodu

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

26.06.2023. do 12.00h otvaranje ponuda 26.06.2023. u 12.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu -Nabavka usluge servisiranja pumpi za vodu

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Zahtev za ponudu- Nabavka usluge mašinske obrade motora motornih vozila i radnih mašina – ponovljeno

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

23.06.2023. do 12.00h otvaranje ponuda 23.06.2023. u 12.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu – Nabavka usluge mašinske obrade motora motornih vozila i radnih mašina

________________________________________________________________________________________________________________________________

Zahtev za ponudu- Nabavka usluge mašinske obrade motora motornih vozila i radnih mašina

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

19.06.2023. do 12.00h otvaranje ponuda 19.06.2023. u 12.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu -Nabavka usluge mašinske obrade motornih vozila i radnih mašina 15.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Zahtev za ponudu- Nabavka boš pumpi i injektora

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

16.06.2023. do 13.00h otvaranje ponuda 16.06.2023. u 13.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu – Nabavka boš pumpi i injektora – izmenjena dokumentacija

___________________________________________________________________________________________________________________________

Zahtev za ponudu- Nabavka ogrevnih drva

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

16.06.2023. do 11.00h otvaranje ponuda 16.06.2023. u 11.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu-Nabavka ogrevnih drva-974-0140-2023

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Zahtev za ponudu- Nabavka usluge reparacije kardanskih vratila

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

16.06.2023. do 12.00h otvaranje ponuda 16.06.2023. u 12.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu -Nabavka usluge reparacije kardanskih vratila 13.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Zahtev za ponudu- Nabavka usluge pražnjenja fekalne kanalizacije

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

13.06.2023. do 12.00h otvaranje ponuda 13.06.2023. u 12.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu – Nabavka usluge pražnjenja fekalne kanalizacije

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Zahtev za ponudu- Nabavka usluge drugih potencijalnih ispitivanja

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

19.05.2023. do 14.00h otvaranje ponuda 19.05.2023. u 14.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu-Nabavka usluge drugih potencijalnih ispitivanja-18.5.2023

________________________________________________________________________________________________________________________________

Zahtev za ponudu- Набавка услуге сервисирања и одржавања фискалних каса са месечним одржавањем

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

28.04.2023. do 14.00h otvaranje ponuda 28.04.2023. u 14.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Захтев за понуду-Набавка услуге сервисирања и одржавања фискалних каса са месечним одржавањем-27.04.2023

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Zahtev za ponudu- Nabavka hidrauličnih usluga – vazdušnih aparata

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

12.04.2023. do 13.00h otvaranje ponuda 12.04.2023. u 13.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu – Nabavka hidrauličnih usluga – vazdušnih aparata

______________________________________________________________________________________________________________________________

Zahtev za ponudu- Nabavka kafe, čaja, sokova, mineralne vode i pića materijala br.565-0091/2023

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

07.04.2023. do 10.00h otvaranje ponuda 07.04.2023. u 10.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu-Nabavka kafe, čaja, mineralne vode i pića – 05.04.2023.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Zahtev za ponudu- Nabavka  kanti za prskanje br.499-0109/2023

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

30.03.2023. do 12.00h otvaranje ponuda 30.03.2023. u 12.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu-Nabavka kanti za prskanje-29.03.2023

________________________________________________________________________________________________________________________________

Zahtev za ponudu- Nabavka  čitača za mikročipove br.498-0108/2023

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

30.03.2023. do 10.00h otvaranje ponuda 30.03.2023. u 10.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu-Nabavka čitača za mikročipove-29.03.2023

________________________________________________________________________________________________________________________________

Zahtev za ponudu- Nabavka  džakova za smeće br.471-0005/2023

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

27.03.2023. do 12.00h otvaranje ponuda 27.03.2023. u 12.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu-Nabavka džakova za smeće-24.03.2023

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Zahtev za ponudu- Nabavka  građevinskog alata, sitan inventar i mešalice za beton br.455-0036/2023

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

24.03.2023. do 12.00h otvaranje ponuda 24.03.2023. u 12.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu – Nabavka građevinskog alata sitan inventar i mešalica za beton

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Zahtev za ponudu- Nabavka  hidrauličnih creva sa priključcima br.445-0149/2023

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

27.03.2023. do 14.00h otvaranje ponuda 27.03.2023. u 14.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu-Hidraulična creva sa priključcima-22.03.2023

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Zahtev za ponudu- Nabavka  usluge reparacije poluosovine br.426-0119/2023

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

17.03.2023. do 10.00h otvaranje ponuda 17.03.2023. u 10.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Захтев за понуду-Набавка услуге репарације полуососвине-15.03.2023

___________________________________________________________________________________________________________________________

Zahtev za ponudu- Nabavka  GPS uređaja sa sondama za praćenje vozila i  usluga servisiranja sondi i GPS uređaja po partijama br.431-0115/2023

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

16.03.2023. do 11.00h otvaranje ponuda 16.03.2023. u 11.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Захтев за понуду-Набавка GPS уређаја са сондама за праћење возила и услуга сервисирања сонди и ГПС уређаја по партијама-15.03.2023

____________________________________________________________________________________________________________________________

Zahtev za ponudu- Nabavka  usluge godišnje predplate za korišćenje GPS uređaja br.430-0069/2023

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

16.03.2023. do 12.00h otvaranje ponuda 16.03.2023. u 12.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Захтев за понуду-Набавка услуге годишње предплате за коришћење GPS уређаја-15.3.2023

____________________________________________________________________________________________________________________________

Zahtev za ponudu- Nabavka  sredstva za higijenu po partijama br.429-0002/2023

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

20.03.2023. do 10.00h otvaranje ponuda 20.03.2023. u 10.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Захтев за понуду-Набавка средства и прибора за одржавање хигијене по партијама-15.3.2023

________________________________________________________________________________________________________________________

Zahtev za ponudu- Nabavka  usluge servisa tahografa po partijama br.421-0062/2023

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

16.03.2023. do 12.00h otvaranje ponuda 16.03.2023. u 12.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu-Nabavka usluge servisa tahografa po partijama 14.03.2023.

________________________________________________________________________________________________________________________

Zahtev za ponudu- Nabavka  usluge baždarenja tahografa br.405-0049/2023

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

13.03.2023. do 12.00h otvaranje ponuda 13.03.2023. u 12.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu – Nabavka usluge baždarenja tahografa po partijama 10.03.2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Zahtev za ponudu- Nabavka  usluge tehničkog pregleda po partijama br.391-0120/2023

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

10.03.2023. do 12.00h otvaranje ponuda 10.03.2023. u 12.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu – Nabavka usluge tehničkog pregleda po partijama 08.03.2023.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Zahtev za ponudu- Nabavka  novih kertridža (tonera) za štampače  br.376-0173/2023

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

07.03.2023. do 12.00h otvaranje ponuda 07.03.2023. u 12.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu – Nabavka novih kertridža (tonera) za štampače 06.03.2023.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Zahtev za ponudu- Nabavka  armiranih betonskih cevi  br.309-0173/2023

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

28.02.2023. do 11.00h otvaranje ponuda 28.02.2023. u 11.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu-Nabavka armiranih betonskh cevi -27.02.2023

___________________________________________________________________________________________________________________________

Zahtev za ponudu- Nabavka  šljunka, peska i lomljenog i drobljenog kamena br.276-0016/2023

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

27.02.2023. do 12.00h otvaranje ponuda 27.02.2023. u 12.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu – Nabavka šljunka, peska i lomljenog i drobljenog kamena

___________________________________________________________________________________________________________________________

Zahtev za ponudu- Nabavka  usluga ispitivanja uređaja – kalibracija uređaja ALCOQUANT 6020 sa izdavanjem uverenja br.274-0059/2023

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

24.02.2023. do 12.00h otvaranje ponuda 24.02.2023. u 12.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu – usluga ispitivanja uređaja – kalibracija uređaja ALCOQUANT 6020 sa izdavanjem uverenja 22.02.2023. (2)

____________________________________________________________________________________________________________________________

Zahtev za ponudu- Nabavka  prostirke za pse – slama br.275-0172/2023

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

24.02.2023. do 13.00h otvaranje ponuda 24.02.2023. u 13.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu – Nabavka prostirke za pse – slama

______________________________________________________________________________________________________________________________

Zahtev za ponudu- Nabavka  usluga DDD (dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija)  br.273-0169/2023

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

24.02.2023. do 14.00h otvaranje ponuda 24.02.2023. u 14.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Захтев за понуду-Набавка услуге ДДД-22.02.2023

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Zahtev za ponudu- Nabavka  usluga proceniteljaa  br.267-0102/2023

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

23.02.2023. do 12.00h otvaranje ponuda 23.02.2023. u 12.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu -Nabavka usluge procenitelja-21.02.2023

очитане саобраћајне-21.02.2023

________________________________________________________________________________________________________________________________

Zahtev za ponudu- Nabavka  usluga pranja vozila  br.266-0170/2023

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

22.02.2023. do 14.00h otvaranje ponuda 22.02.2023. u 14.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu -Nabavka usluge pranja vozila-21.02.2023

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Zahtev za ponudu- Nabavka  vijačne robe  br.253-0013/2023

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

22.02.2023. do 12.00h otvaranje ponuda 22.02.2023. u 12.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu – Nabavka vijačne robe 20.01.2023.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Zahtev za ponudu- Nabavka  radova uređenja – sanacije prostorija ZOO – higijenske službe  br.237-0171/2023

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

20.02.2023. do 09.00h otvaranje ponuda 20.02.2023. u 09.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Захтев за понуду-Набавка радова-санације ЗОО хигијенске службе-17.02.2023

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Zahtev za ponudu- Nabavka  veterinarskih usluga  br.236-0168/2023

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

20.02.2023. do 14.00h otvaranje ponuda 20.02.2023. u 14.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Захтев за понуду-Набавка ветеринарских услуга-17.02.2023

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Zahtev za ponudu- Nabavka  mikročipova za pse br.206-0008/2023

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

13.02.2023. do 12.00h otvaranje ponuda 13.02.2023. u 12.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Захтев за понуду-Набавка микрочипова за псе-10.02.2023

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Zahtev za ponudu- Nabavka  pogrebne opreme po partijama br.205-0001/2023

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

13.02.2023. do 11.00h otvaranje ponuda 13.02.2023. u 11.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu pogrebna oprema – 10.02.2023

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Zahtev za ponudu- Nabavka  usluge poslova odgovornog izvođača radova br.182-0165/2023

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

08.02.2023. do 12.00h otvaranje ponuda 08.02.2023. u 12.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu – nabavka usluge poslova odgovornog izvođača radova

__________________________________________________________________________________________________________

Zahtev za ponudu- Nabavka  usluge zdravstvenog pregleda zaposlenih br.167-0072/2023

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

06.02.2023. do 14.00h otvaranje ponuda 06.02.2023. u 14.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu – Nabavka usluge zdravstvenog pregleda zaposlenih 03.02.2023.

____________________________________________________________________________________________________________

Zahtev za ponudu- Nabavka usluge servisiranja računarske opreme br.166-0053/2023

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

06.02.2023. do 13.00h otvaranje ponuda 06.02.2023. u 13.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu – Nabavka usluge servisiranja računarske opreme 03.02.2023.

_____________________________________________________________________________________________________________

Zahtev za ponudu- Nabavka ventila za cisternu br.164-0028/2023

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

07.02.2023. do 11.00h otvaranje ponuda 07.02.2023. u 11.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu – Nabavka ventila za cisternu

_______________________________________________________________________________________________________________