Nabavke na koje se Zakon ne primenjuje

Dokumentacija za:

Nabavku  usluge servisiranja tahografa po partijama br.271-0062/2021

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

02.03.2021. do 12.00h otvaranje ponuda 02.03.2021. u 12.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu za nabavku usluge servisiranja tahografa po partijama-25.02.2021

_______________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za:

Nabavku  usluge tehničkog pregleda po partijama br.229-0048/2021

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

19.02.2021. do 12.00h otvaranje ponuda 19.02.2021. u 12.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu-Nabavka usluge tehničkog pregleda po partijama-17.02.2021

______________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za:

Nabavku  usluge peskarenja, AKZ i zavarivanja br.197-0141/2021

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

10.02.2021. do 11.00h otvaranje ponuda 10.02.2021. u 11.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu-Nabavka usluge peskarenja, AKZ i zavarivanja-09.02.2021

______________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za:

Nabavku  usluge zdravstvenog pregleda zaposlenih br.184-0072/2021

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

09.02.2021. do 11.00h otvaranje ponuda 09.02.2021. u 11.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu-Nabavka usluge zdravstvenog pregleda zaposlenih-05.02.2021

______________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za:

Nabavku  šljunka, peska, lomljenog i drobljenog kamena po partijama br.183-0016/2021

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

08.02.2021. do 12.00h otvaranje ponuda 08.02.2021. u 12.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu-Pesak-05.02.2021

______________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za:

Nabavku tehničkih gasova br.176-0015/2021

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

08.02.2021. do 12.00h otvaranje ponuda 08.02.2021. u 12.10h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu-Nabavka tehničkih gasova-04.02.2021

______________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za:

Nabavku ventila za cisterne  br.175-0028/2021

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

05.02.2021. do 10.00h otvaranje ponuda 05.02.2021. u 10.10h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu-Nabavka ventila za cisternu-04.02.2021

______________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za:

Nabavku stakla sa uslugom ugradnje  br.170-0065/2021

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

08.02.2021. do 12.00h otvaranje ponuda 08.02.2021. u 12.10h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu-Nabavka stakla sa uslugom ugradnje-03.02.2021

______________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za:

Nabavku katanaca, kvaki, šiltova, ulišci brave…  br.171-0017/2021

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

05.02.2021. do 13.00h otvaranje ponuda 05.02.2021. u 13.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu-Nabavka katanaca, kvaki, šiltovai bravi za met.vrata-3.2.2021

_________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za:

Nabavku  gradjevinskog alata, sitnog invebtara i mešalice za beton br.172-0036/2021

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

05.02.2021. do 12.00h otvaranje ponuda 05.02.2021. u 12.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu-Nabavka građeviskog alata, sitnog inventara..-03.02.2021

_____________________________________________________________________________________________
<!‐‐nextpage‐‐>

Dokumentacija za:

Nabavku  potrošnog materijala za gumarsku radionicu- br.151-0014/2021

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

03.02.2021. do 10.00h otvaranje ponuda 03.02.2021. u 10.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu-potrošni materijal za gumarsku radionicu-01.02.2021

_______________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za:

Nabavku  pogrebne opreme po partijama-Partija 5- br.131-0001/2021

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

29.01.2021. do 12.00h otvaranje ponuda 29.01.2021. u 12.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu-Partija 5-Venci, uze, korpe i veštačko cveće-2

______________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za:

Nabavku usluge uvođenja i održavanja programa za knjigovodstvo  br.129-0077/2021

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

29.01.2021. do 11.00h otvaranje ponuda 29.01.2021. u 11.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu-Usluga uvođenja i održavanja programa za knjigovodstvo-27.01.2021

_______________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za:

Nabavku  GPS uređaja sa sondama za praćenje vozila i usluga servisiranja sondi i GPS uređaja po partijama  br.122-0117/2021

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

29.01.2021. do 11.00h otvaranje ponuda 29.01.2021. u 11.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu-GPS uređaji sa sondama za praćenje vozila i usluga servisiranja sondi i GPS uređaja po partijama-27.01.2021

________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za:

Nabavku usluge godišnje predplate za korišćenje GPS uređaja  br.124-0069/2021

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

29.01.2021. do 12.00h otvaranje ponuda 29.01.2021. u 12.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu-godišnja predplata za korišćenje GPS uređaja-27.01.2021

_______________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za:

Nabavku usluge reciklaže kertridža  br.123-0046/2021

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

29.01.2021. do 10.00h otvaranje ponuda 29.01.2021. u 10.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu-usluga recilaže kertridža-27.01.2021

_______________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za:

Nabavku rezervnih delova za trimere, kosačice, motorne testere i ostalu mehanizaciju za RJ zelenilo po partijama  br.108-0027/2021

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

27.01.2021. do 11.00h otvaranje ponuda 20.01.2021. u 11.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu -Nabavka rezervnih delova za trimere, kosačice-22.01.2021

______________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za:

Nabavku   usluge održavanja video nadzora  br.94-0056/2021

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

20.01.2021. do 11.00h otvaranje ponuda 20.01.2021. u 11.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu-Usluga održavanja video nadzora-19.01.2021

_________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za:

Nabavku   usluge inajmljivanja platforme preko 15m  br.93-0143/2021

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

20.01.2021. do 11.00h otvaranje ponuda 20.01.2021. u 11.10h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu-Usluga iznajmljivanja platforme preko 15m-19

_________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za:

Nabavku   potrošnog materijala  br.71-0019/2021

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

20.01.2021. do 13.00h otvaranje ponuda 20.01.2021. u 13.20h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu-potrošni materijal-15.01.2021

________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za:

Nabavku   materijala za farbanje br.72-0012/2021

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

20.01.2021. do 11.00h otvaranje ponuda 20.01.2021. u 11.20h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu-materijal za farbanje-15.01.2021

_______________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za:

Nabavku  elektro materijala br.73-0004/2021

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

20.01.2021. do 11.00h otvaranje ponuda 20.01.2021. u 11.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu – elektro materijal-15.01.2021

_________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za:

Nabavku  gradjevinskog alata, sitnog invebtara i mešalice za beton br.70-0036/2021

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

20.01.2021. do 14.00h otvaranje ponuda 20.01.2021. u 14.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu-građevinski alat, sitan inventar i mešalica za beton-15.01.2021

_________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za:

Nabavku  pogrebne opreme po partijama br.74-0001/2021

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

22.01.2021. do 11.00h otvaranje ponuda 22.01.2021. u 11.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu pogrebna oprema – 15.01.2021

_________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za:

Nabavku  šljunka, peska, lomljenog i drobljenog kamena po partijama br.68-0016/2021

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

19.01.2021. do 12.00h otvaranje ponuda 19.01.2021. u 12.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu-šljunak, pesak, lomljeni i drobljeni kamen po partijama-15.01.2021

_________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za:

Nabavku  usluge prvoza mehanizacije niskonosećom platformom br.69-0039/2021

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

19.01.2021. do 11.00h otvaranje ponuda 19.01.2021. u 11.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu-prevoz mehanizacije niskonosećom platformom-15.01.2021

________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za:

Nabavku advokatskih usluga br.11-0071/2021

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

06.01.2021. do 10.00h otvaranje ponuda 06.01.2021. u 10.30h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu advokatskih usluga-05.01.2021.godine

________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za:

Nabavku strune za trimere br.62-0017/2021

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

18.01.2021. do 11.00h otvaranje ponuda 18.01.2021. u 11.10h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu -struna za trimere 14.01.2021

________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za:

Nabavku usluge uvođenja i održavanja programa za knjigovodstvo  br.64-0077/2021

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

18.01.2021. do 11.00h otvaranje ponuda 18.01.2021. u 11.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu – uvođenje i održavanje programa za knjigovodstvo-14.01.2021

________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za:

Nabavku usluge reciklaže kertridža  br.63-0046/2021

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

18.01.2021. do 10.00h otvaranje ponuda 18.01.2021. u 10.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu – reciklaža kertridža 14.01.2021

_______________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za:

Nabavku kancelarijskog materijala  br.61-0023/2021

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

18.01.2021. do 11.00h otvaranje ponuda 18.01.2021. u 11.20h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu -kancelarijski materijal-14.01.2021

_________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za:

Nabavku usluge servisiranja kopir aparata  br.60-0047/2021

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

18.01.2021. do 13.00h otvaranje ponuda 18.01.2021. u 13.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu -servisiranje kopir aparata-14.01.2021

_________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za:

Nabavku katanaca, kvaki, šiltova, ulišci brave…  br.59-0017/2021

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

15.01.2021. do 13.00h otvaranje ponuda 18.01.2021. u 13.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu -katanci, kvake, šarke i brave za metalna vrat-14.01.2021

_________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za:

Nabavku štampane blokovske robe na papiru dobavljača  br.58-0025/2021

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

18.01.2021. do 12.00h otvaranje ponuda 18.01.2021. u 12.15h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu -štampanje blokovske robe na papiru dobavljača-14.01.2021

_________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za:

Nabavku kafe, čaja, sokova, mineralne vode i pića  br.57-0091/2021

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

18.01.2021. do 11.00h otvaranje ponuda 18.01.2021. u 11.10h

Preuzmi Dokumentaciju:

Zahtev za ponudu -kafa, čaj, sokovi, mineralna voda i sokovi-14.01.2021

________________________________________________________________________________________________