Javne nabavke

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova

Партија 1:Резервни делови за возила MERCEDES

Партија 2:Резервни делови за возила FAP

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

01.02.2023. do 12.00 otvaranje ponuda 01.02.2023. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv-24.01.2023

Konkursna-dokumentacija-24.01.2023

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova

Партија 9:Резервни делови за возила MANN

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

30.01.2023. do 12.00 otvaranje ponuda 30.01.2023. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv-18.01.2023

Konkursna-dokumentacija-18.01.2023

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova

Партија 1:Резервни делови за возила MERCEDES

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

25.01.2023. do 12.00 otvaranje ponuda 25.01.2023. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv-17.01.2023

Konkursna-dokumentacija-17.01.2023

Izmenjena konkursna dokumentacija-18.01.2023

Obaveštenje o produženju roka-18.01.2023

______________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova

Партија 4:Резервни делови аутоелектрике за сва возила

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

23.12.2022. do 12.00 otvaranje ponuda 23.12.2022. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv-14.12.2022

Konkursna-dokumentacija-14.12.2022

Izmenjena konkursna-dokumentacija-19.12.2022

_________________________________________________________________________________________________________________________________
Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova

Партија 1:Резервни делови за возила MERCEDES

Партија 3:Резервни делови за возила IVECO

Партија 6:Резервни делови за радне машине

Партија 9:Резервни делови за возила MANN

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

15.12.2022. do 12.00 otvaranje ponuda 15.12.2022. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv-07.12.2022

Konkursna-dokumentacija-07.12.2022

Odluka o dodeli ugovora-Partije 1,3,6,9-16.12.2022

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova

Партија 6:Резервни делови за радне машине

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

13.12.2022. do 12.00 otvaranje ponuda 13.12.2022. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv-05.12.2022

Konkursna-dokumentacija-5.12.2022

Odluka o dodeli ugovora-Partija 6-16.12.2022

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova

Партија 1:Резервни делови за возила MERCEDES

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

12.12.2022. do 12.00 otvaranje ponuda 12.12.2022. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv-02.12.2022

Konkursna-dokumentacija-02.12.2022

Odluka o dodeli ugovora-16.12.2022

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova

Партија 1:Резервни делови за возила MERCEDES

Партија 6:Резервни делови за радне машине

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

06.12.2022. do 12.00 otvaranje ponuda 06.12.2022. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv- 28.11.2022

Konkursna-dokumentacija-28.11.2022

Odluka o obustavi postupka-08.12.2022

Obaveštenje o obustavi postupka-29.12.2022

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova

Партија 1:Резервни делови за возила MERCEDES

Партија 2:Резервни делови за возила FAP

Партија 3:Резервни делови за возила IVECO

Партија 9:Резервни делови за возила MANN

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

19.10.2022. do 12.00 otvaranje ponuda 19.10.2022. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv-11.10.2022

Konkursna-dokumentacija-11.10.2022

Odluka o dodeli ugovora-20.10.2022

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1-08.12.2022

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2-08.12.2022

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 3-08.12.2022

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 9-08.12.2022

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNU NABAVKU

(JNOP broj 0004/2022)

NABAVKA MANGANSKOG LIMA

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
otvaranje ponuda 17.10.2022. u 12.05

Preuzmi Dokumentaciju:

Javni poziv

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova

Партија 1:Резервни делови за возила MERCEDES

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

17.10.2022. do 11.00 otvaranje ponuda 17.10.2022. u 11.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv-07.10.2022

Konkursna-dokumentacija-07.10.2022

Odluka o dodeli ugovora-19.10.2022

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-08.12.2022

______________________________________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova

Партија 1:Резервни делови за возила MERCEDES

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

26.09.2022. do 12.00 otvaranje ponuda 26.09.2022. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv-16.9.2022

Konkursna-dokumentacija-16.9.2022

Odluka o dodeli ugovora-27.09.2022

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-Partija 1- 21.10.2022.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova

Партија 6:Резервни делови за радне машине

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

23.09.2022. do 12.00 otvaranje ponuda 23.09.2022. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv-15.9.2022

Konkursna-dokumentacija-15.9.2022

Odluka o dodeli ugovora-26.09.2022

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-Partija 6- 21.10.2022.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova

Партија 2:Резервни делови за возила FAP

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

22.09.2022. do 12.00 otvaranje ponuda 22.09.2022. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv-14.9.2022

Konkursna-dokumentacija-14.09.2022

Odluka o dodeli ugovora-23.09.2022

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-Partija 2-06.10.2022

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova

Партија 6:Резервни делови за радне машине

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

20.09.2022. do 12.00 otvaranje ponuda 20.09.2022. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv-12.09.2022

Konkursna-dokumentacija-12.9.2022

Odluka o dodeli ugovora-22.09.2022

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-Partija 6-06.10.2022

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova

Партија 3:Резервни делови за возила IVECO

Партија 6:Резервни делови за радне машине

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

14.09.2022. do 12.00 otvaranje ponuda 14.09.2022. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv-06.09.2022

Konkursna-dokumentacija-06.09.2022

Odluka o dodeli ugovora-15.9.2022

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-Partija 3-06.10.2022

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-Partija 6-06.10.2022

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova

Партија 3:Резервни делови за возила IVECO

Партија 6:Резервни делови за радне машине

Партија 8:Резервни делови за возила RENAULT

Партија 9:Резервни делови за возила MANN

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

26.08.2022. do 12.00 otvaranje ponuda 26.08.2022. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv-18.8.2022

Konkursna-dokumentacija-18.8.2022

Odluka o dodeli ugovora-29.8.2022

Odluka o obustavi postupka-29.8.2022

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-Partija 3-15.9.2022

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-Partija 6-15.9.2022

Obaveštenje o obustavi postupka-Partija 8-15.9.2022

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-Partija 9-15.9.2022

________________________________________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNU NABAVKU

(JNOP broj 0009/2022)

NABAVKA REZERVNIH DELOVA ZA PUTNIČKA I POLUTERETNA VOZILA PO PARTIJAMA

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
otvaranje ponuda 31.08.2022. u 12.05

Preuzmi Dokumentaciju:

Dokumentacija za:

Javni poziv

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova

Партија 1:Резервни делови за возила MERCEDES

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

18.08.2022. do 12.00 otvaranje ponuda 18.08.2022. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv-10.8.2022

Konkursna-dokumentacija-10.08.2022

Odluka o dodeli ugovora-19.8.2022

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-01.9.2022

________________________________________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova

Партија 1:Резервни делови за возила MERCEDES

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

28.07.2022. do 12.00 otvaranje ponuda 28.07.2022. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv-20.07.2022

Konkursna-dokumentacija-20.07.2022

Odluka o dodeli ugovora-28.07.2022

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-12.8.2022-partija 1

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova

Партија 6:Резервни делови за радне машине

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

26.07.2022. do 12.00 otvaranje ponuda 26.07.2022. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv-18.07.2022

Konkursna-dokumentacija-18.07.2022

Odluka o dodeli ugovora-27.07.2022

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-12.8.2022-partija 6

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova

Партија 6:Резервни делови за радне машине

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

22.07.2022. do 13.00 otvaranje ponuda 22.07.2022. u 13.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv-14.07.2022

Konkursna-dokumentacija-14.07.2022

Odluka o dodeli ugovora-25.07.2022

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-11.8.2022

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova

Партија 3:Резервни делови за возила IVECO

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

14.07.2022. do 12.00 otvaranje ponuda 14.07.2022. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv-06.07.2022

Konkursna-dokumentacija-06.07.2022

Odluka o dodeli ugovora-15.07.2022

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-29.07.2022-partija 3

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova

Партија 1: Резервни делови за возила RCEDES

Партија 3:Резервни делови за возила IVECO

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

12.07.2022. do 12.00 otvaranje ponuda 12.07.2022. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv-04.07.2022

Konkursna-dokumentacija-04.07.2022

Odluka o dodeli ugovora-13.7.2022

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-29.07.2022-partija 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-29.07.2022-partija 3

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova

Партија 3:Резервни делови за возила IVECO

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

08.07.2022. do 12.00 otvaranje ponuda 08.07.2022. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv-30.06.2022

Konkursna-dokumentacija-30.06.2022

Odluka o dodeli ugovora-11.7.2022

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-29.07.2022-partija 3

________________________________________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova

Партија 3:Резервни делови за возила IVECO

Партија 6:Резервни делови за радне машине

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

07.07.2022. do 12.00 otvaranje ponuda 07.07.2022. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv-29.06.2022

Konkursna-dokumentacija-29.06.2022

Odluka o dodeli ugovora-8.7.2022

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-25.07.2022-partija 3

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-25.07.2022-partija 6

_________________________________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova

Партија 3:Резервни делови за возила IVECO

Партија 9:Резервни делови за возила MANN

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

30.06.2022. do 12.00 otvaranje ponuda 30.06.2022. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv-22.06.2022

Konkursna-dokumentacija-22.06.2022

Odluka o dodeli ugovora-01.07.2022

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-Partija 3-13.7.2022

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-Partija 9-13.7.2022

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova

Партија 6:Резервни делови за радне машине

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

29.06.2022. do 12.00 otvaranje ponuda 29.06.2022. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv-21-06.2022

Konkursna-dokumentacija-21.06.2022

Odluka o dodeli ugovora-30.06.2022

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-Partija 6-13.7.2022

________________________________________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova

Партија 3:Резервни делови за возила IVECO

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

15.06.2022. do 12.00 otvaranje ponuda 15.06.2022. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv-07.06.2022

Konkursna-dokumentacija-07.06.2022

Odluka o dodeli ugovora-16.06.2022

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-05.07.2022

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-Partija 3-13.7.2022

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova

Партија 8:Резервни делови за возила RENAULT

Партија 9:Резервни делови за возила MANN

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

13.06.2022. do 12.00 otvaranje ponuda 13.06.2022. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv-03.06.2022

Konkursna-dokumentacija-03.06.2022

Odluka o dodeli ugovora-14.06.2022

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-Partija 8-05.07.2022

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-Partija 9-05.07.2022

________________________________________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova

Партија 2:Резервни делови за возила FAP

Партија 4:Резервни делови аутоелектрике за сва возила

Партија 9:Резервни делови за возила MANN

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

26.05.2022. do 12.00 otvaranje ponuda 26.05.2022. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv-18.5.2022

Konkursna-dokumentacija-18.05.2022

Одлука о додели уговора-Партија 2,4,9-27.05.2022

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-Partija 2-15.06.2022

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-Partija 6-15.06.2022

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-Partija 9-15.06.2022

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova

Партија 1:Резервни делови за возила MERCEDES

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

25.05.2022. do 12.00 otvaranje ponuda 25.05.2022. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv-17.5.2022

Konkursna-dokumentacija-17.05.2022

Одлука о додели уговора-Партија 1-27.05.2022

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-15.06.2022

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova

Партија 6:Резервни делови за радне машине

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

06.05.2022. do 12.00 otvaranje ponuda 06.05.2022. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv-28.04.2022.

Konkursna-dokumentacija-28.04.2022

Odluka o dodeli ugovora-10.5.2022

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-25.05.2022

________________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNU NABAVKU

(JNOP broj 0007/2022)

NABAVKA ULJA, MAZIVA I RASHLADNE TEČNOSTI

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
otvaranje ponuda 11.05.2022 do 11.00

Preuzmi Dokumentaciju:

Javni poziv-26.04.2022

_______________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova

Партија 4:Резервни делови аутоелектрике за сва возила

Партија 6:Резервни делови за радне машине

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

04.05.2022. do 12.00 otvaranje ponuda 04.05.2022. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv-26.04.2022.

Konkursna-dokumentacija-26.04.2022

Odluka o dodeli ugovora-05.05.2022

Odluka o obustavi -05.05.2022

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-25.05.2022

Obaveštenje o obustavi postupka-25.05.2022

_______________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova

Партија 6:Резервни делови за радне машине

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

21.04.2022. do 12.00 otvaranje ponuda 21.04.2022. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv-13.04.2022.

Konkursna-dokumentacija-13.04.2022

Odluka o dodeli ugovora-Partija 6-04.05.2022

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-23.05.2022

______________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova

Партија 2:Резервни делови за возила FAP

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

18.04.2022. do 12.00 otvaranje ponuda 18.04.2022. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv-08.04.2022

Konkursna-dokumentacija-08.04.2022

Odluka o dodeli ugovora-Partija 2-04.05.2022

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-23.05.2022

________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova

Партија 6:Резервни делови за радне машине

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

13.04.2022. do 12.00 otvaranje ponuda 13.04.2022. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv-05.04.2022

Konkursna-dokumentacija-05.04.2022

Odluka o dodeli ugovora-14.04.2022

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-10.05.2022

_________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNU NABAVKU

(JNOP broj 0028/2022)

NABAVKA USLUGE OSIGURANJA PO PARTIJAMA

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
otvaranje ponuda 04.04.2022. u 12.05

Preuzmi Dokumentaciju:

Javni poziv (1)

_______________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova

Партија 6:Резервни делови за радне машине

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

31.03.2022. do 12.00 otvaranje ponuda 31.03.2022. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv-23.03.2022

Konkursna-dokumentacija-23.03.2022

Odluka o dodeli ugovora- 05.04.2022.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-19.04.2022.

_______________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova

Партија 1:Резервни делови за возила MERCEDES

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

25.03.2022. do 12.00 otvaranje ponuda 25.03.2022. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv-17.03.2022

Konkursna-dokumentacija-17.03.2022

Odluka o dodeli ugovora-28.03.2022

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-12.04.2022

_________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNU NABAVKU

(JNOP broj 0011/2022)

NABAVKA LIČNIH ZAŠTITNIH SREDSTAVA I OPREME PO PARTIJAMA

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
otvaranje ponuda 28.03.2022. u 12.05

Preuzmi Dokumentaciju:

Javni poziv

_________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova

Партија 6:Резервни делови за радне машине

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

22.03.2022. do 12.00 otvaranje ponuda 22.03.2022. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv-14.3.2022

Konkursna-dokumentacija-14.03.2022

Odluka o dodeli ugovora-23.03.2022

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-12.04.2022.Partija 6

_______________________________________________________________________________________________
Dokumentacija za

JAVNU NABAVKU

(JNOP broj 0007/2022)

NABAVKA ULJA, MAZIVA I RASHLADNE TEČNOSTI

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
otvaranje ponuda 04.04.2022. u 12.05

Preuzmi Dokumentaciju:

Javni poziv

Javni poziv – prečišćeni tekst

_________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova

Партија 1:Резервни делови за возила MERCEDES

Партија 6:Резервни делови за радне машине

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

23.03.2022. do 12.00 otvaranje ponuda 23.03.2022. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv-10.03.2022

Konkursna-dokumentacija-10.03.2022

Izmenjena konkursna-dokumentacija-11.03.2022

Obaveštenje o produženj roka-11.03.2022

Izmenjena кonkursna-dokumentacija-16.03.2022

Obaveštenje o produženju roka-16.03.2022

Odluka o dodeli ugovora-24.03.2022

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-12.04.2022.-Partija 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-12.04.2022.-Partija 6

_______________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova

Партија 1:Резервни делови за возила MERCEDES

Партија 3:Резервни делови за возила IVECO

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

11.03.2022. do 12.00 otvaranje ponuda 11.03.2022. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv-3.3.2022

Konkursna-dokumentacija-03.03.2022

Odluka o dodeli ugovora-14.03.2022

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-Partija 1-28.03.2022

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-Partija 3-28.03.2022

________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delove

Партија 2:Резервни делови за возила FAP

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

08.03.2022. do 12.00 otvaranje ponuda 08.03.2022. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv-28.02.2022

Konkursna-dokumentacija-28.02.2022

Odluka o dodeli ugovora-09.03.2022

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-Partija 2-22.03.2022

________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delove

Партија 6:Резервни делови за радне машине

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

03.03.2022. do 12.00 otvaranje ponuda 03.03.2022. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv-23.02.2022

Konkursna-dokumentacija-23.02.2022

Odluka o dodeli ugovora-04.03.2022-1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-Partija 6-18.03.2022

________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delove

Партија 6:Резервни делови за радне машине

Партија 9:Резервни делови за возила MANN

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

02.03.2022. do 12.00 otvaranje ponuda 02.03.2022. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv-22.02.2022

Konkursna-dokumentacija-22.02.2022

Odluka o dodeli ugovora-04.03.2022

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-Partija 6-18.03.2022

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-Partija 9-18.03.2022

_________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNU NABAVKU

(JNOP broj 0047/2022)

NABAVKA USLUGE TEHNIČKOG PREGLEDA  PO PARTIJAMA

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
otvaranje ponuda 28.02.2022. u 11.00

Preuzmi Dokumentaciju:

Javni poziv (1)

______________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNU NABAVKU

(JNOP broj 0001/2022)

NABAVKA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA PO PARTIJAMA

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
otvaranje ponuda 28.02.2022. u 12.00

Preuzmi Dokumentaciju:

Javni poziv

_______________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delove

Партија 6:Резервни делови за радне машине

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

18.02.2022. do 12.00 otvaranje ponuda 18.02.2022. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv-10.02.2022

Konkursna-dokumentacija-10.02.2022

Odluka o dodeli ugovora-21.02.2022

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-18.03.2022

______________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delove

Партија 6:Резервни делови за радне машине

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

07.02.2022. do 12.00 otvaranje ponuda 07.02.2022. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv-28.01.2022

Konkursna-dokumentacija-28.01.2022

Odluka o dodeli ugovora-10.02.2022

Obaveštenje o dodeli ugovora-Partija 6-23.02.2022

_________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova

Партија 1:Резервни делови за возила MERCEDES

Партија 3:Резервни делови за возила IVECO

Партија 4:Резервни делови аутоелектрике за сва возила

Партија 6:Резервни делови за радне машине

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

02.02.2022. do 12.00 otvaranje ponuda 02.02.2022. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv-25.01.2022

Konkursna-dokumentacija-25.01.2022

Odluka o dodeli ugovora-03.02.2022

Obaveštenje o dodeli ugovora-Partija 1-22.02.2022

Obaveštenje o dodeli ugovora-Partija 3-22.02.2022

Obaveštenje o dodeli ugovora-Partija 4-22.02.2022

Obaveštenje o dodeli ugovora-Partija 6-22.02.2022

_________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNU NABAVKU

(JNOP broj 0001/2022)

NABAVKA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA PO PARTIJAMA

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
otvaranje ponuda 31.01.2022. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Javni poziv

_______________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNU NABAVKU

(JNOP broj 0049/2022)

NABAVKA USLUGE UVOĐENJA I ODRŽAVANJA PROGRAMA ZA KNJIGOVODSTVO

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
otvaranje ponuda 24.01.2022. u 13.05

Preuzmi Dokumentaciju:

Javni poziv

_________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNU NABAVKU

(JNOP broj 0008/2022)

NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE 

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
otvaranje ponuda 24.01.2022. u 10.05

Preuzmi Dokumentaciju:

Javni poziv

_______________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNU NABAVKU

(JNOP broj 0027/2022)

NABAVKA HRANE ZA PSE-GRANULE

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
otvaranje ponuda 24.01.2022. u 12.05

Preuzmi Dokumentaciju:

Javni poziv

________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNU NABAVKU

(JNOP broj 0006/2022)

NABAVKA GORIVA ZA MOTORNA VOZILA

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
otvaranje ponuda 17.02.2022. u 11.05

Preuzmi Dokumentaciju:

Javni poziv

________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNU NABAVKU

(JNOP broj 0048/2022)

NABAVKA USLUGE SERVISIRANJA KOMBINOVANE MAŠINE

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
otvaranje ponuda 25.01.2022. u 12.05

Preuzmi Dokumentaciju:

Javni poziv

________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova

Партија 6:Резервни делови за радне машине

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

10.01.2022. do 12.00 otvaranje ponuda 10.01.2022. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv-31.12.2021

Konkursna-dokumentacija-31.12.2021

Одлука о додели уговора-12.01.2022

Obaveštenje o dodeli ugovora-22.02.2022

_____________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova

Партија 2:Резервни делови за возила FAP

Партија 3:Резервни делови за возила IVECO

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

05.01.2022. do 12.00 otvaranje ponuda 05.01.2022. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv-28.12.2021

Konkursna-dokumentacija-28.12.2021.docx-1

Одлука о додели уговора-11.01.2022

Одлука о обустави поступка-11.01.2022

Obaveštenje o obustavi postupka-21.02.2022

Obaveštenje o dodeli ugovora-21.02.2022

___________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNU NABAVKU

(JNOP broj 0011/2021)

NABAVKA REZERVNIH DELOVA ZA PUTNIČKA I POLUTERETNA VOZILA PO PARTIJAMA

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
otvaranje ponuda 13.01.2022. u 09.05

Preuzmi Dokumentaciju:

Dokumentacija za:

Javni poziv – prečišćeni tekst

_______________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova

Партија 3:Резервни делови за возила IVECO

Партија 6:Резервни делови за радне машине

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

15.12.2021. do 12.00 otvaranje ponuda 15.12.2021. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv-07.12.2021

Konkursna-dokumentacija-07.12.2021

Odluka o dodeli ugovora-16.12.2021

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-29.12.2021-Partija 3

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-29.12.2021.pdf-Partija6 _________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova

Партија 2:Резервни делови за FAP

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

02.12.2021. do 12.00 otvaranje ponuda 02.12.2021. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv-24.11.2021

Konkursna-dokumentacija-24.11.2021

Izmenjena konkursna-dokumentacija-01.12.2021

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda-1.12.2021

Odluka o dodeli ugovora-6.12.2021

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-28.12.2021.pdf-Partija 2

__________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNU NABAVKU

(JNOP broj 0015/2021)

NABAVKA USLUGE PROTEKTIRANJA GUMA NA VOZILIMA I NABAVKA KARKASA 

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
otvaranje ponuda 08.12.2021. u 12.05

Preuzmi Dokumentaciju:

Dokumentacija za:

Javni poziv

________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova

Партија 1:Резервни делови за возила MERCEDES

Партија 2:Резервни делови за возила FAP

Партија 3:Резервни делови за возила IVECO

Партија 6:Резервни делови за радне машине

Партија 9:Резервни делови за возила MANN

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

01.12.2021. do 12.00 otvaranje ponuda 01.12.2021. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv-23.11.2021

Konkursna-dokumentacija-23.11.2021

Odluka o dodeli ugovora-03.12.2021

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-27.12.2021.pdf-Partija 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-27.12.2021.pdf-Partija 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-27.12.2021.pdf-Partija 3

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-27.12.2021.pdf-Partija 6

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-Partija 9-27.12.2021

 _______________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNU NABAVKU

(JNOP broj 0014/2021)

NABAVKA GUMA ZA POTREBE VOZNOG PARKA PO PARTIJAMA

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
otvaranje ponuda 02.12.2021. u 12.05

Preuzmi Dokumentaciju:

Dokumentacija za:

Javni poziv

_______________________________________________________________________________________________

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova

Партија 3:Резервни делови за возила IVECO

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

15.11.2021. do 12.00 otvaranje ponuda 15.11.2021. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv-05.11.2021

Konkursna-dokumentacija-05.11.2021

Odluka-o-dodeli-ugovora-16.11.2021-2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-06.12.2021

________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova

Партија 2:Резервни делови за FAP

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

05.11.2021. do 12.00 otvaranje ponuda 05.11.2021. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv 28.10.2021.

Konkursna-dokumentacija-teretni-28.10.2021

Odluka o dodeli ugovora-08.11.2021.

Obavesštenje o zaključenom ugovoru 19.11.2021.

______________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova

Партија 6:Резервни делови за радне машине

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

02.11.2021. do 12.00 otvaranje ponuda 02.11.2021. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv-25.10.2021

Konkursna-dokumentacija-25.10.2021

Odluka o dodeli ugovora- 04.11.2021

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-17.11.2021

_________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova

Партија 6:Резервни делови за радне машине

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

01.11.2021. do 12.00 otvaranje ponuda 01.11.2021. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv 22.10.2021.

Konkursna-dokumentacija-22.10.2021

Odluka o dodeli ugovora 4.11.2021-1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-17.11.2021

________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNU NABAVKU

(JNOP broj 0068/2021)

NABAVKA USLUGЕ SERVISIRANJA TERETNOG VOZILA ISUZU N2R/85D

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
otvaranje ponuda 03.11.2021. u 12.15

Preuzmi Dokumentaciju:

Javni poziv

_________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova

Партија 4:Резервни делови аутоелектрике за сва возила

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

18.10.2021. do 12.00 otvaranje ponuda 18.10.2021. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv-8.10.2021

Konkursna-dokumentacija-08.10.2021

Odgovor na pitanje-12.10.2021

Odluka o dodeli ugovora-19.10.2021

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-17.11.2021

_________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova

Партија 1:Резервни делови за возила MERCEDES

Партија 3:Резервни делови за возила IVECO

Партија 9:Резервни делови за возила MANN

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

11.10.2021. do 12.00 otvaranje ponuda 11.10.2021. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv-1.10.2021

Konkursna-dokumentacija-teretni-01.10.2021

Odluka o dodeli ugovora 14.10.2021

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1 -28.10.2021

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 3 – 28.10.2021.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 9 -28.10.2021.

______________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova

Партија 6:Резервни делови за радне машине

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

07.10.2021. do 12.00 otvaranje ponuda 07.10.2021. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv-29.09.2021

Konkursna-dokumentacija-29.09.2021

Odluka o obustavi -8.10.2021

Obaveštenje o obustavi postupka-20.10.2021.

________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova

Партија 9:Резервни делови за возила MANN

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

06.10.2021. do 12.00 otvaranje ponuda 06.10.2021. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv-28.09.2021

Konkursna-dokumentacija-28.10.2021

Odluka o dodeli ugovora-07.10.2021

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-Partija 9-28.10.2021

_________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova

Партија 3:Резервни делови за возила IVECO

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

30.09.2021. do 12.00 otvaranje ponuda 30.09.2021. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv 22.09.2021.

Konkursna-dokumentacija-22.09.2021

Odluka o dodeli ugovora- 01.10.2021.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 3 – 20.10.2021.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova

Партија 1:Резервни делови за возила MERCEDES

Партија 3:Резервни делови за возила IVECO

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

28.09.2021. do 12.00 otvaranje ponuda 28.09.2021. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv 20.09.2021.

Konkursna dokumentacija -20.09.2021

Odluka o dodeli ugovora-29.09.2021

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1-20.10.2021.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija III – 20.10.2021.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova

Партија 1:Резервни делови за возила MERCEDES

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

20.09.2021. do 12.00 otvaranje ponuda 20.09.2021. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv – 10.09.2021.

Konkursna-dokumentacija-teretni-10.09.2021

Odluka o dodeli ugovora-23.09.2021

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-20.10.2021

_____________________________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova

Партија 2:Резервни делови за возила ФАП

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

15.09.2021. do 12.00 otvaranje ponuda 15.09.2021. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv-07.09.2021

Konkursna-dokumentacija-07.09.2021

Odluka o dodeli ugovora-16.09.2021

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-Partija 2-9.10.2021

_____________________________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova

Партија 6:Резервни делови за радне машине

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

09.09.2021. do 12.00 otvaranje ponuda 09.09.2021. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv-01.09.2021

Konkursna-dokumentacija-01.09.2021

Odluka o dodeli ugovora 14.09.2021.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-Partija 6-9.10.2021

_____________________________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova

Партија 3:Резервни делови за возила IVECO

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

25.08.2021. do 12.00 otvaranje ponuda 25.08.2021. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv za podnosenje ponude – 17.08.2021.

Konkursna-dokumentacija-17.8.2021

Odluka o dodeli ugovora teretni- 26.08.2021.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-17.09.2021. partija III

___________________________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova

Партија 1:Резервни делови за возила MERCEDES

Партија 3:Резервни делови за возила IVECO

Партија 6:Резервни делови за радне машине

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

09.08.2021. do 12.00 otvaranje ponuda 09.08.2021. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv-29.07.2021

Konkursna-dokumentacija-29.07.2021

Izmenjena konkursan dokumentacija-3.8.2021

ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda-Prijava-3.8.2021

Odluka o dodeli ugovora-teretni – 17.08.2021.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-17.09.2021.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-17.09.2021.-partija 3

Obaveštenje o zaključenom ugovoru -17.09.2021.-partija 6

____________________________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA
Nabavka rezervnih delova za putnička i poluteretna vozila

Партија 1: резервни делови за путничка возила

Партија 2: резервни делови за полутеретна возила

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

05.08.2021. do 11.00 otvaranje ponuda 05.08.2021. u 11.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv-28.7.2021

Konkursna dokumentacija-28.7.2021

Odluka o dodeli ugovora-putnički 17.08.2021

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-17.09.2021-I

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-17.09.2021-II

____________________________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova

Партија 3:Резервни делови за возила IVECO

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

22.07.2021. do 12.00 otvaranje ponuda 22.07.2021. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv-14.7.2021

Konkursna dokumentacija-14.07.2021

Odluka o dodeli ugovora-22.07.2021

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 3-06.08.2021.

__________________________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova

Партија 1:Резервни делови за возила MERCEDES

Партија 3:Резервни делови за возила IVECO

Партија 8:Резервни делови за возила RENAULT

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

16.07.2021. do 12.00 otvaranje ponuda 16.07.2021. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv-8.7.2021-teretni

Konkursna-dokumentacija-teretni-8.7.2021

Odluka o dodeli ugovora -20.07.2021

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 3

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 8

____________________________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA
Nabavka rezervnih delova za putnička i poluteretna vozila

Партија 1: резервни делови за путничка возила

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

16.07.2021. do 11.00 otvaranje ponuda 16.07.2021. u 11.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv-8.7.2021-putnički

Konkursna dokumentacija-PUTNIČKI -08.07.2021

Odluka o dodeli ugovora-16.7.2021

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-03.08.2021.

________________________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova

Партија 6:Резервни делови за радне машине

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

05.07.2021. do 12.00 otvaranje ponuda 05.07.2021. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv-25.6.2021

Konkursna dokumentacija-25.06.2021

Odluka o dodeli ugovora-06.7.2021

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – 28.07.2021.

________________________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova

Партија 6:Резервни делови за радне машине

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

02.07.2021. do 12.00 otvaranje ponuda 02.07.2021. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv-24.06.2021

Konkursna dokumentacija-24.06.2021

Odluka o dodeli ugovora-2.7.2021

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-19.7.2021

_______________________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova

Партија 1:Резервни делови за возила MERCEDES

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

28.06.2021. do 12.00 otvaranje ponuda 28.06.2021. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv-18.6.2021

Konkursna-dokumentacija-18.06.2021

Одлука о додели уговора-30.6.2021

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-19.7.2021

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNU NABAVKU

(JNOP broj 0067/2021)

NABAVKA USLUGЕ SERVISIRANJA TERETNOG VOZILA IVECO AD 380

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
otvaranje ponuda 25.06.2021. u 12.05

Preuzmi Dokumentaciju:

Javni poziv

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova

Партија 6:Резервни делови за радне машине

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

18.06.2021. do 12.00 otvaranje ponuda 18.06.2021. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv-9.6.2021

Konkursna-dokumentacija-9.6.2021

Odluka o dodeli ugovora-21.6.2021

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-19.7.2021

_____________________________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA
Nabavka rezervnih delova za putnička i poluteretna vozila

Партија 1: резервни делови за путничка возила

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

11.06.2021. do 11.00 otvaranje ponuda 11.06.2021. u 11.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv-3.6.2021

Konkursna dokumentacija-03.06.2021

Odluka o obustavi postupka-11.06.2021

Obaveštenje o obustavi postupka-partija 1-28.6.2021

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA
Nabavka rezervnih delova za putnička i poluteretna vozila

Партија 1: резервни делови за путничка возила

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

08.06.2021. do 11.00 otvaranje ponuda 08.06.2021. u 11.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv-31.05.2021

Konkursna dokumentacija-31.05.2021

Odluka o dodeli ugovora-9.6.2021

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 1-28.6.2021

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNU NABAVKU

(JNOP broj 0020/2021)

NABAVKA USLUGЕ SERVISIRANJA RADNE MAŠINE ULT 160

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
otvaranje ponuda 24.06.2021. u 13.05

Preuzmi Dokumentaciju:

Javni poziv – prečišćeni tekst

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNU NABAVKU

(JNOP broj 0019/2021)

NABAVKA USLUGЕ SERVISIRANJA RADNE MAŠINE CATERPILLAR 428D

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
otvaranje ponuda 24.06.2021. u 12.05

Preuzmi Dokumentaciju:

Javni poziv – prečišćeni tekst

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNU NABAVKU

(JNOP broj 0024/2021)

NABAVKA USLUGЕ SERVISIRANJA TEREX – модел 970KOMBINOVANA RADNA MAŠINA

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
otvaranje ponuda 24.06.2021. u 11.05

Preuzmi Dokumentaciju:

Javni poziv – prečišćeni tekst

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNU NABAVKU

(JNOP broj 0023/2021)

NABAVKA USLUGЕ SERVISIRANJA JCB 4СХ SM KOMBINOVANA RADNA MAŠINA

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
otvaranje ponuda 24.06.2021. u 10.05

Preuzmi Dokumentaciju:

Javni poziv – prečišćeni tekst

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNU NABAVKU

(JNOP broj 0055/2021)

NABAVKA USLUGЕ SERVISIRANJA UTOVARIVAČA О&К L 20,5

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
otvaranje ponuda 24.06.2021. u 09.05

Preuzmi Dokumentaciju:

Javni poziv – prečišćeni tekst

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova

Партија 6:Резервни делови за радне машине

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

04.06.2021. do 12.00 otvaranje ponuda 04.06.2021. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv-27.05.2021

Konkursna-dokumentacija-teretni-27.05.2021

Одлука о додели уговора-7.6.2021

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 6-28.6.2021

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNU NABAVKU

(JNOP broj 0064/2021)

NABAVKA USLUGЕ SERVISIRANJA TRANSMISIJE NA VOZILU MAN TGA26.430 6X4 BB

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
otvaranje ponuda 08.06.2021. u 13.05

Preuzmi Dokumentaciju:

Javni poziv

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNU NABAVKU

(JNOP broj 0063/2021)

NABAVKA USLUGЕ SERVISIRANJA VOZILA MAN

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
otvaranje ponuda 08.06.2021. u 12.05

Preuzmi Dokumentaciju:

Javni poziv

____________________________________________________________________________________________________________________________________