Javne nabavke

Dokumentacija za

JAVNU NABAVKU

(JNOP broj 0013/2021)

NABAVKA LIČNIH ZAŠTITNIH SREDSTAVA I OPREME PO PARTIJAMA

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
otvaranje ponuda 26.03.2021. u 12.00

Preuzmi Dokumentaciju:

Javni poziv

________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova

Партија 6:Резервни делови за радне машине

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

22.03.2021. do 12.00 otvaranje ponuda 22.03.2021. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv-12.03.2021-teretni

Konkursna dokumentacija-12.03.2021

Izmena konkursne dokumentacije-15.03.2021

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda-15.03.2021

Odluka o dodeli ugovora 25.03.2021

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-09.04.2021

________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA
Nabavka rezervnih delova za putnička i poluteretna vozila

Партија 1: резервни делови за путничка возила

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

19.03.2021. do 11.00 otvaranje ponuda 19.03.2021. u 11.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv-11.03.2021

Konkursna dokumentacija-11.03.2021

Izmena konkursne dokumentacije-17.03.2021

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda-17.03.2021

Odluka o dodeli ugovora-24.3.2021

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-09.04.2021

________________________________________________________________________________________________