Kontakt

Identifikacioni podaci

Naziv : JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE „3.OKTOBAR“ BOR
Adresa: Bor, 7 juli br.60
Odgovorno lice: V.D.Direktor,  Nenad Kračunović

Telefoni:
Tehnički sekretar: 030/432-224
Tehnički rukovodilac: 030/441-698
Novo groblje: 030/433-520
Zoohigijenska služba: 030/432-224
Robna pijaca: 030/426-032

Fax: 030/445-042

Info Linija: 0800/300-030

PIB: 100567484
Matični broj: 07148372
Šifra delatnosti: 3811
Evidencioni broj obaveznika PDV: 122194917

Brojevi računa u bankama:
– 205-11131-63
– 145-4684-85
– 105-75016-21
www.jkpbor.rs
e-mail: jkp.3oktobar.bor@gmail.com

Razgovori sa strankama se obavljaju svake srede od 10.00 -12.00 sati u upravi preduzeća.

Dokument za preuzimanje

http://media.stari.jkpbor.rs/2019/03/id-podaci.doc