Onama

JKP “3.OKTOBAR” BOR

 

Ovo preduzeće je osnovano kao јavno preduzeće sa sadašnjom organizacijom 14.12.1989. godine Odlukom o obrazovanju Radne organizacije za komunalnu delatnost «3. oktobar» Bor kao javno komunalno preduzeće, broj 023-25/89-01. Tom odlukom i ugovorima o poveravanju komunalnih poslova, Preduzeće je zaduženo za obavljanje sledećih poslova:

 

– izvoz i deponovanje smeća;

 

– održavanje javne higijene grada (čišćenje i pranje ulica);

 

– održavanje gradske deponije smeća;

 

– podizanje i održavanje zelenih površina i parkovskih rekvizita;

 

– održavanje ulica, puteva i dr. javnih površina u gradu,

 

– održavanje saobraćajnica i trotoara u zimskim uslovima;

 

– pružanje pogrebnih i drugih usluga na groblju;

 

– održavanje robne pijace;

 

– obavljanje poslova humanog hvatanja pasa i mačaka lutalica, u obimu i vrsti za koje su obezbedjeni uslovi.

Zakonski okvir

 

Pored zakonskih i podzakonskih propisa koji uredjuju poslovanjeprivrednih društava i preduzeća uopšte, ovo preduzeće u obavljanju delatnosti primenjuje:

 

– Zakon o javnim preduzećima i obavljanje delatnosti od opšteg interesa,

 

– Zakon o sredstvima o svojini Republike Srbije,

 

– Zakon o javnim nabavkama ,

 

– Zakon o komunalnim delatnostima,

 

– Zakon o postupanju sa otpadnim materijama,

 

– Zakon o zaštiti životne sredine,

 

– Zakon o veterinarstvu,

 

– Zakon o sahranjivanju i grobljima,

 

– Opštinska Odluka o komunalnim delatnostima,

 

– Opštinska Odluka o uslovima i način poveravanja obavljanja komunalnih poslova

 

– Opštinska Odluka o pijacama,

 

– Opštinska Odluka o uredjenju i održavanju groblja i sahranjivanje,

 

– Opštinska Odluka o uslovima za držanje domaćih i egzotičnih životinja i humano hvatanje pasa i mačaka lutalica.

 

Organizaciona struktura

Preduzećeje svoju unutrašnju organizaciju uskladilo prema delatnostima koje obavlja tako da ona predstavlja skup radnih jedinica razvrstanih prema delatnostima koje se obavljaju. Preduzeće se sastoji iz devet radnih jedinica i to:

 

– Radna jedinica «Čistoća»

 

– Radna jedinica «Zelenilo»

 

– Radna jedinica «Groblje»

 

– Radna jedinica «Održavanje ulica puteva i drugih javnih površina u gradu »

 

– Radna jedinica «Pijace»

 

– Radna jedinica «Zoohigijenska služba»

 

– Radna jedinica «Radionica»

 

– Radna jedinica «Zajedničke službe

 

Izvori finansiranja poslovanja

 

Preduzeće se finansira iz sopstvenih sredstava i budžetskih sredstava – naknadom za pružene komunalne usluge zajedničke komunalne potrošnje.

 

Dokumentacija za preuzimanje

 

 

 

U skladu sa Članom 62. Zakona o javnim preduzećima

 

… Javna preduzeća, privredna društva sa većinskim učešćem državnog kapitala koja obavljaju delatnost od opšteg interesa, kao i zavisna društva kapitala, dužna su da usvojeni godišnji program poslovanja iz člana 50. ovog zakona i tromesečne izveštaje o realizaciji godišnjeg programa poslovanja iz člana 52. ovog zakona, revidirane finansijske godišnje izveštaje, kao i mišljenje ovlašćenog revizora na te izveštaje, sastav i kontakte nadzornog odbora i direktora, kao i druga pitanja značajna za javnost objavljuju na svojoj internet stranici.

 

JKP „3.oktobar“ Bor objavljuje sledeću dokumentaciju:

Statut ЈКП-3.Октобар-Бор

Javne nabavke interni akt

Pravilnik o postupku unutrasnjeg uzbunjivaca

Plan javnih nabavki za 2019

PLAN JAVNIH NABAVKI

Organizaciona šema preduzeća

Odluka o utvrđivanju cena usluga sakupljanja, održavanja i deponovanja komunalnog otpada

Izmena plana javnih nabavki 10-7-2019

Odluka o izmeni plana nabavki

Izmena plana javnih nabavki -27.11.2019

Odluka o izmeni plana nabavki-27.11.2019

 

Plan nabavki za 2020.godinu

Izmenjen plan nabavki-07.05.2020

Usklađen plan nabavki -22.07.2020

Javne nabavke interni akt

Plan javnih nabavki za 2021.godinu-04.01.2021.godine

Odluka o izmeni plana nabavki-24.02.2021

Izmenjena verzija plana javnih nabavki-24.02.2021

Odluka o izmeni plana nabavki-25.02.2021

Izmenjena verzija plana javnih nabavki-25.02.2021

Plan nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2021.godinu-04.01.2021.godine

Izveštaj nezavisnog revizora za 2019.godinu

Konačni izveštaj za 2019.godinu

Kvartalni izveštaj 01-03.2020.

Kvartalni izveštaj 01-06.2020.

Kvartalni izveštaj 01-09.2020.

Odluka o izmeni odluke za smeće

Kadrovska struktura preduzeća

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2021. ГОДИНУ

ТЕХНИЧКА ИСПРАВКА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021.ГОДИНУ

Kadrovska struktura preduzeća 02.03.2021

Odluka o izmeni plana -24.03.2021

Odluka o izmeni programa poslovanja za 2021.godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na izmenu programa poslovanja za 2021.godinu

Izmenjen plan nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2021.godinu-24.03.2021

Одлука о измени плана набавки за 2021.годину-26.05.2021

Izmenjen-plan-nabavki-na-koje-se-zakon-ne-primenjuje-za-2021.godinu-26.05.2021 (5)

Kadrovska struktura preduzeća 30.06.2021.

Odluka o izmeni plana nabavki za 2021.godinu-25.10.2021

Izmenjen-plan-nabavki-na-koje-se-zakon-ne-primenjuje-za-2021.godinu-25.10.2021

Odluka o donosenju plana za 2022.godinu-04.01.2022

Plan javnih nabavki za 2022.godinu-04.01.2022

Plan-nabavki-na-koje-se-zakon-ne-primenjuje-za- 2022.godinu-04.01.2022

Odluka kvartalni 01-31.03.2022

Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti 01.01-31.03.22

Program poslovanja 2022

Izmena programa poslovanja za 2022.godinu-22.06.2022

Kvartalni izveštaj za period od 01.01. do 30.06.2022. god.

Izmena programa poslovanja za 2022.godinu-14.12.2022

Правилник о организацији и систематизацији послова 25.01.2022

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova Javnog komunalnog preduzeća 3.oktobar Bor-14.02.2022

Rešenje o imenovanju komisije za reševanje reklamacija potrošača-28.12.2021

Rešenje o imenovanju savetodavnog tela za rešavanje reklamacija potrošača-28.12.2021

Odluka o izmeni plana nabavki-15.04.2022

Izmenjen plan-nabavki-na-koje-se-zakon-ne-primenjuje-za- 2022.godinu-15.04.2022

Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова Јавног комуналног предузећа 3.Октобар Бор – 01.04.2022.

Odluka o drugoj izmeni plana nabavki na koje se zakon ne primenjuje-4.5.2022

Druga Izmena plana-nabavki-na-koje-se-zakon-ne-primenjuje-za- 2022.godinu-04.05.2022

Број запослених и радно ангажованих на дан 09.05.2022.

Број запослених и радно ангажованих на дан 12.05.2022.

ОБАВЕШТЕЊЕ O НАЧИНУ ДОСТАВЉАЊА Е-ФАКТУРА

Odluka o trećoj izmeni plana nabavki-05.07.2022

Izmenjen pla javnih nabavki-5.7.2022

Treća Izmena plana-nabavki-na-koje-se-zakon-ne-primenjuje-za- 2022.godinu-05.07.2022

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova Javno komunalnog preduzeća 3.oktobar Bor-1.7.2022

Odluka o četvrtoj izmeni plana nabavki na koje se zakon ne primenjuje -09.09.2022.

Četvrta Izmena plana-nabavki-na-koje-se-zakon-ne-primenjuje-za- 2022.godinu-09.09.2022

Odluka o drugoj izmeni plana javnih nabavki-27.9.2022

Izmenjena verzija plana javnih nabavki-27.9.2022

Kvartalni izveštaj za period od 01.01. do 30.09.2022.god

ЈКП _3.октобар_ информатор о раду 16.11.2022.

Одлука о измени плана набавки на које се закон не примењује- 28.11.2022

Peta Izmena plana-nabavki-na-koje-se-zakon-ne-primenjuje-za- 2022.godinu-28.11.2022

Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама-23.12.2022

Решење о именовању комисије за решавање рекламација потрошача-27.12.2022

Решење о именовању саветодавног тела за решавање рекламација потрошача-27.12.2022

Одлука о одређивању лица задуженог за родну равноправност у ЈКП-28.12.2022

План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправност – 29.12.2022.

Kvartalni izveštaj za period od 01.01. do 31.12.2022. god.

Odluka o donošenju plana nabavki za 2023.godinu

Plan javnih nabavki-04.01.2023

Plan-nabavki-na-koje-se-zakon-ne-primenjuje-04.01.2023

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja i Program poslovanja za 2023.godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa pooslovanja JKP3.OktobarBor za 2023

Program o izmenama i dopunama programa poslovanja za 2023

Odluka o prvoj izmeni plana nabavki na koje se zakon ne primenjuje-13.02.2023

Izmenjen plan-nabavki-na-koje-se-zakon-ne-primenjuje-13.02.2023

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova Javno komunalnog preduzeća3.OktobarBor-20.02.2023

Odluka o drugoj izmeni plana nabavki na koje se zakon ne primenjuje-27.02.2023

Druga izmena plan-nabavki-na-koje-se-zakon-ne-primenjuje-27.02.2023

Одлука о измени плана набавки за 2023.годину-05.07.2023

Izmenjena verzija plana javnih nabavki-5.7.2023

Treća izmena plan-nabavki-na-koje-se-zakon-ne-primenjuje-05.07.2023

Broj zaposlenih i radno angažovanih lica u JKP 3.Oktobar Bor na dan 28.02.2023.

Broj zaposlenih i radno angažovanih lica u JKP 3.oktobar Bor na dan 06.03.2023.godine

Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja-27.04.2023

Broj zaposlenih i radno angažovanih lica u JKP 3.oktobar Bor na dan 12.05.2023-12.05.2023

Broj zaposlenih i radno angažovanih lica u JKP 3.oktobar Bor na dan 23.05.2023-23.05.2023

Broj zaposlenih i radno angažovanih lica u JKP 3.oktobar Bor na dan 02.06.2023-02.06.2023

Broj zaposlenih i radno angažovanih lica u JKP 3.Oktobar Bor na dan 08.07.2023.

Nadzorni odbor:

Predsenik nadzornog odbora: Jovan Manić-JOVAN MANIĆ PREDSEDNIK NO – RADNA BIOGRAFIJA

Član nadzornog odbora: Ivica Anđelović-Radna biografija_Ivica Anđelović_JKP 3.Oktobar

Član nadzornog odbora: Jovan Marković-CV JOVAN MARKOVIC – RADNA BIOG.

V.D. Direktor Nenad Kračunović radna biografija direktora

Broj zaposlenih i radno angažovanih lica u JKP 3.Oktobar na dan 05.06.2023.

Broj zaposlenih i radno angažovanih lica u JKP3.OktobarBor na dan 08.06.2023.godine

Број запослених и радно ангажованих лица 17.07.2023.

Rešenje o Davanju Saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja JKP 3.Oktobar Bor za 2023. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti

Program o Izmenama i Dopunama Programa poslovanja preduzeća za 2023. godinu

Program o Izmenama i dopunama programa poslovanja 2023

Broj zaposlenih i radno angažovanih lica u JKP 3.Oktobar Bor na dan 03.08.2023.godine

Kvartalni izveštaj za period od 01.01.- 30.06.2023.godine

Izmenjena verzija plana javnih nabavki-06.10.2023

<!–nextpage–>
Novi Cenovnici: