Javne nabavke

Dokumentacija za

JAVNU NABAVKU

(JNOP broj 0016/2021)

NABAVKA VULKANIZERSKIH USLUGA

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
otvaranje ponuda 08.06.2021. u 11.05

Preuzmi Dokumentaciju:

Javni poziv

______________________________________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNU NABAVKU

(JNOP broj 0027/2021)

NABAVKA USLUGЕ SERVISIRANJA BOŠ PUMPI I INJEKTORA

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
otvaranje ponuda 03.06.2021. u 11.05

Preuzmi Dokumentaciju:

Javni poziv

________________________________________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova

Партија 6:Резервни делови за радне машине

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

26.05.2021. do 12.00 otvaranje ponuda 26.05.2021. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv-18.05.2021

Konkursna dokumentacija-18.05.2021

Odluka o dodeli ugovora -27.05.2021

Obaveštenje o zakljucenom ugovoru-10.6.2021

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA
Nabavka rezervnih delova za putnička i poluteretna vozila

Партија 1: резервни делови за путничка возила

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

19.05.2021. do 11.00 otvaranje ponuda 19.05.2021. u 11.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv-11.05.2021

Konkursna dokumentacija-11.05.2021

Odluka o dodeli ugovora-20.05.2021

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-4.6.2021

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova

Партија 4:Резервни делови аутоелектрике за сва возила

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

13.05.2021. do 12.00 otvaranje ponuda 13.05.2021. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv-05.05.2021

Konkursna-dokumentacija-05.05.2021

Odluka o dodeli ugovora-17.05.2021

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-1.6.2021

______________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova

Партија 8:Резервни делови за возила RENAULT

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

07.05.2021. do 12.00 otvaranje ponuda 07.05.2021. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv-27.04.2021

Konkursna-dokumentacija-27.04.2021

Odluka o dodeli ugovora-10.05.2021-teretni

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-28.05.2021

____________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNU NABAVKU

(JNOP broj 0013/2021)

NABAVKA LIČNIH ZAŠTITNIH SREDSTAVA I OPREME PO PARTIJAMA-ПАРТИЈА 3

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
otvaranje ponuda 06.05.2021. u 11.00

Preuzmi Dokumentaciju:

Javni poziv

______________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNU NABAVKU

(JNOP broj 0034/2021)

NABAVKA HIDRAULIČNIH USLUGA

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
otvaranje ponuda 26.04.2021. u 12.05

Preuzmi Dokumentaciju:

Javni poziv

_________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA
Nabavka rezervnih delova za putnička i poluteretna vozila

Партија 1: резервни делови за путничка возила

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

19.04.2021. do 11.00 otvaranje ponuda 19.04.2021. u 11.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv-9.4.2021

Konkursna dokumentacija-09.04.2021

Одлука о додели уговора-20.04.2021

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-11.05.2021-3

________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova

Партија 6:Резервни делови за радне машине

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

16.04.2021. do 12.00 otvaranje ponuda 16.04.2021. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv 08.04.2021. (1)

Konkursna-dokumentacija-teretni-08.04.2021

Odluka o dodeli ugovora-19.4.2021

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-11.05.2021-1

_________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA
Nabavka rezervnih delova za putnička i poluteretna vozila

Партија 1: резервни делови за путничка возила

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

14.04.2021. do 11.00 otvaranje ponuda 14.04.2021. u 11.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv-06.04.2021

Konkursna dokumentacija-06.04.2021

Odluka o dodeli ugovora-15.4.2021

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-11.05.2021-2

______________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNU NABAVKU

(JNOP broj 0036/2021)

NABAVKA USLUGE SERVISIRANJA TURBOKOMPRESORA

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
otvaranje ponuda 16.04.2021. u 12.05

Preuzmi Dokumentaciju:

Javni poziv

_______________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNU NABAVKU

(JNOP broj 0028/2021)

NABAVKA USLUGE SERVISIRANJA HLADNJAKA

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
otvaranje ponuda 16.04.2021. u 11.05

Preuzmi Dokumentaciju:

Javni poziv

_______________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNU NABAVKU

(JNOP broj 0029/2021)

NABAVKA USLUGE SERVISIRANJA PUMPI ZA VODU

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
otvaranje ponuda 16.04.2021. u 10.05

Preuzmi Dokumentaciju:

Javni poziv

_____________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova

Партија 1: Резервни делови за возила MERCEDES

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

05.04.2021. do 12.00 otvaranje ponuda 05.04.2021. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv – 26.03.2021.

Konkursna-dokumentacija-teretni-26.03.2021

Odluka o dodeli ugovora -6.4.2021

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-27.04.2021

_____________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova

Партија 3:Резервни делови за возила IVECO

Партија 6:Резервни делови за радне машине

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

01.04.2021. do 12.00 otvaranje ponuda 01.04.2021. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Позив – 24.03.2021.

Konkursna-dokumentacija-teretni-24.03.2021.docx-ново

Odluka o dodeli ugovora-02.04.2021

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-Partija 3-15.4.2021

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-Partija 6-15.4.2021

______________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNU NABAVKU

(JNOP broj 0001/2021)

NABAVKA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA PO PARTIJAMA-partija 3

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
otvaranje ponuda 01.04.2021. u 11.00

Preuzmi Dokumentaciju:

Javni poziv (1)

________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova

Партија 6:Резервни делови за радне машине

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

30.03.2021. do 12.00 otvaranje ponuda 30.03.2021. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Позив – 22.03.2021.

Konkursna-dokumentacija-teretni-22.03.2021.docx

Odluka o dodeli ugovora-31.03.2021

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-15.4.2021

________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNU NABAVKU

(JNOP broj 0045/2021)

NABAVKA USLUGE OSIGURANJA PO PARTIJAMA

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
otvaranje ponuda 29.03.2021. u 12.00

Preuzmi Dokumentaciju:

Javni poziv

________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova

Партија 6:Резервни делови за радне машине

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

24.03.2021. do 12.00 otvaranje ponuda 24.03.2021. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv – 17.03.2021. -teretni

Konkursna-dokumentacija-teretni-17.03.2021.

Odluka o obustavi postupka-26.03.2021

Obaveštenje o obustavi postupka-09.04.2021

________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNU NABAVKU

(JNOP broj 0013/2021)

NABAVKA USLUGE SERVISIRANJA AUTOČISTILICE

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
otvaranje ponuda 22.03.2021. u 11.00

Preuzmi Dokumentaciju:

Javni poziv

________________________________________________________________________________