JN stare

Dokumentacija za

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

(JNMV broj 12/2019)

NABAVKA ALATA ZA RADIONICU

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
16.12.2019. do 11.00 otvaranje ponuda 16.12.2019. u 11.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv 6.12.2019

Konkursna dokumentacija 6.12.2019

Odluka o dodeli ugovora 18.12.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 26.12.2019

_____________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

(JNMV broj 80/2019)

NABAVKA TRAKTORA

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
09.12.2019. do 11.00 otvaranje ponuda 09.12.2019. u 11.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv 29.11.2019

Konkursna-dokumentacija-29.11.2019

Odgovor na pitanje 4.12.2019

Izmena konkursne dokumentacije 4.12.2019

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 4.12.2019

Odluka o dodeli ugovora 11.12.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 18.12.2019

______________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova

Партија 2: резервни делови за возилаFAP

Партија 6: резервни делови за радне машине

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

04.12.2019. do 12.00 otvaranje ponuda 04.12.2019. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv 26.11.2019

Konkursna dokumentacija 26.11.2019

Odluka o dodeli ugovora 5.12.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 26.12.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 26.12.2019

______________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA
Nabavka rezervnih delova za putnička i poluteretna vozila
Partija 1: rezervni delovi za putnička vozila

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

04.12.2019. do 10.00 otvaranje ponuda 04.12.2019. u 10.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv 26.11.2019

Konkursna dokumentacija 26.11.2019

Odluka o dodeli ugovora 5.12.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 26.12.2019

______________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

(JNMV broj 79/2019)

NABAVKA MATERIJALA ZA SANACIJU KROVA

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
04.12.2019. do 12.00 otvaranje ponuda 04.12.2019. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv 26.11.2019

Konkursna dokumentacija 26.11.2019

Izmena konkursne dokumentacije 04.12.2019

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 4.12.2019

Odluka o dodeli ugovora 6.12.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 13.12.2019

_____________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNA NABAVKA OTVORENI POSTUPAK

(JNOP broj 18/2019)

NABAVKA GUMA (PNEUMATIKA) ZA POTREBE VOZNOG PARKA PO PARTIJAMA

Partija 1: Nabavka guma za putnička vozila-oznaka iz opšteg rečnika nabavki

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
19.12.2019. do 11.00 otvaranje ponuda 19.12.2019. u 11.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv 19.11.2019

Konkursna dokumentacija 19.11.2019

Odluka o dodeli ugovora 20.12.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 30.12.2019

_____________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova

Партија 2: резервни делови за возилаFAP

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

07.11.2019. do 12.00 otvaranje ponuda 07.11.2019. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv -30.10.2019

Konkursna dokumentacija 30.10.2019

Izmena konkursne dokumentacije-5.11.2019

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponude-5.11.2019

Odluka o dodeli ugovora – 13.11.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-29.11.2019

______________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA
Nabavka rezervnih delova za putnička i poluteretna vozila
Partija 1: rezervni delovi za putnička vozila

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

04.11.2019. do 10.00 otvaranje ponuda 04.11.2019. u 10.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv -25.10.2019

Konkursna dokumentacija 25.10.2019

Odluka o dodeli ugovora-7.11.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1-25.11.2019

_______________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

(JNMV broj 36/2019)

NABAVKA RADNE MAŠINE SA UTOVARNOM KAŠIKOM

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
04.11.2019. do 12.00 otvaranje ponuda 04.11.2019. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv -24.10.2019

Konkursna-dokumentacija-24.10.2019

Odluka o dodeli ugovora-7.11.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – 14.11.2019

_______________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova

Партија 2: резервни делови за возилаFAP

Партија 3: резервни делови за возила IVECO.

Партија 8: резервни делови за возила RENAULT

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

01.11.2019. do 13.00 otvaranje ponuda 01.11.2019. u 13.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv -24.10.2019

Konkursna dokumentacija 24.10.2019

Odluka o dodeli ugovora-7.11.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2-25.11.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 3-25.11.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 8-25.11.2019

______________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

(JNMV broj 40/2019)

NABAVKA USLUGE PROTEKTIRANJA GUMA ZA VOZILA I NABAVKA POLOVNIH GUMA ZA PROTEKTIRANJE

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
01.11.2019. do 11.00 otvaranje ponuda 01.11.2019. u 11.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv -24.10.2019

Кonkursna dokumentacija- 24.10.2019

Odluka o dodeli ugovora – 4.11.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-8.11.2019

_______________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova

Партија 6: резервни делови за радне машине

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

30.10.2019. do 11.00 otvaranje ponuda 30.10.2019. u 11.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv 22.10.2019

Konkursna dokumentacija 22.10.2019

Odluka o dodeli ugovora-7.11.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 6-25.11.2019

______________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova

Партија 1: резервни делови за возила MERCEDES

Партија 6: резервни делови за радне машине

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

14.10.2019. do 12.00 otvaranje ponuda 14.10.2019. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv -4.10.2019

Konkursna dokumentacija -4.10.2019

Izmena konkursne dokumentacije-9.10.2019

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda- 9.10.2019

Odluka o dodeli ugovora 16.10.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru -Partija 1-01.11.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru -Partija 6-01.11.2019

_______________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA
Nabavka rezervnih delova za putnička i poluteretna vozila
Partija 1: rezervni delovi za putnička vozila

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

14.10.2019. do 10.00 otvaranje ponuda 14.10.2019. u 10.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv -4.10.2019

Konkursna dokumentacija – 4.10.2019

Odluka o dodeli ugovora 15.10.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 1.11.2019

_______________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNA NABAVKA OTVORENI POSTUPAK

(JNOP broj 53/2019)

NABAVKA USLUGE SERVISIRANJA  MENJAČA MERCEDES

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
30.10.2019. do 12.00 otvaranje ponuda 30.10.2019. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv 30.9.2019

Konkursna-dokumentacija-30.09.2019

Odluka o dodeli ugovora-1.11.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru -mercedes

______________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNA NABAVKA OTVORENI POSTUPAK

(JNOP broj 54/2019)

NABAVKA USLUGE SERVISIRANJA  MENJAČA FAP

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
30.10.2019. do 13.00 otvaranje ponuda 30.10.2019. u 13.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv 30.9.2019

Konkursna-dokumentacija-30.09.2019

Odluka o dodeli ugovora-1.11.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – FAP

_______________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNA NABAVKA OTVORENI POSTUPAK

(JNOP broj 18/2019)

NABAVKA GUMA (PNEUMATIKA) ZA POTREBE VOZNOG PARKA PO PARTIJAMA

Partija 1: Nabavka guma za putnička vozila-oznaka iz opšteg rečnika nabavki
Partija 2: Nabavka guma za poluteretna vozila
Partija 3: Nabavka guma za teretna vozila-oznaka iz opšteg rečnika nabavki
Partija 4: Nabavka guma za radne mašine-oznaka iz opšteg rečnika nabavki 3
Partija 5: nabavka guma za kolica i solane

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
28.10.2019. do 11.00 otvaranje ponuda 28.10.2019. u 11.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv 27.09.2019

Konkursna dokumentacija 27.9.2019

Izmena konkursne dokumentacije-09.10.2019

Izmena konkursne dokumentacije-24.10.2019

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda-24.10.2019

Odluka o dodeli ugovora 31.10.2019

Odluka o obustavi postupka za Partiju 1 – 31.10.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 3

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 4

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 5

Obaveštenje o obustavi postupka – Partija 1

_______________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNA NABAVKA OTVORENI POSTUPAK

(JNOP broj 35/2019)

NABAVKA DVA KAMIONA ZA ODVOŽENJE OTPADA SA DIVLJIH DEPONIJA PO PARTIJAMA.
Partija 1- Nabavka kamiona za odvoženje otpada sa divljih deponija

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
17.10.2019. do 11.00 otvaranje ponuda 17.10.2019. u 11.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv 17.9.2019

Konkursna-dokumentacija-17.9.2019 (1)

Izmena-konkursne-dokumentacije-15.10.2019

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje pon uda- 15.10.2019

Odluka o dodeli ugovora 22.10.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-5.11.2019

_____________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

(JNMV broj 6/2019)

NABAVKA LIMA ZA KONTEJNERE

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
18.09.2019. do 10.00 otvaranje ponuda 18.09.2019. u 10.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv 10.9.2019

Кonkursna dokumentacija 10.9.2019

Odluka o dodeli ugovora 20.09.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru- 4.10.2019

______________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

(JNMV broj 7/2019)

NABAVKA MANGANSKOG LIMA 

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
18.09.2019. do 11.00 otvaranje ponuda 18.09.2019. u 11.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv 10.9.2019

Кonkursna dokumentacija 10.9.2019

Izmena konkursne dokumentacije 12.9.2019

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda 12.9.2019

Odluka o dodeli ugovora 20.9.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru -4.10.2019

_______________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

(JNMV broj 8/2019)

NABAVKA ČELIČNOG LIMA

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
18.09.2019. do 13.00 otvaranje ponuda 18.09.2019. u 13.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv 10.9.2019

Кonkursna dokumentacija 10.9.2019

Odluka o dodeli ugovora 20.09.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – 4.10.2019

_______________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova

Партија 2: резервни делови за возила FAP

Партија 7: резервни делови за возила DEUTZ

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

18.09.2019. do 12.00 otvaranje ponuda 18.09.2019. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv 10.9.2019

Konkursna dokumentacija 10.9.2019

Odluka o dodeli ugovora 20.09.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – 4.10.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – 4.10.2019

_______________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

(JNMV broj 20/2019)

NABAVKA GUMENIH CREVA ZA VODU

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
16.09.2019. do 11.00 otvaranje ponuda 16.09.2019. u 11.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv 6.9.2019

Konkursna dokumentacija 6.9.2019

Odluka o dodeli ugovora 17.9.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 30.09.2019

_____________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA
Nabavka rezervnih delova za putnička i poluteretna vozila
Partija 1: rezervni delovi za putnička vozila

Partija 2: rezervni delovi za poluteretna vozila

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

11.09.2019. do 10.00 otvaranje ponuda 11.09.2019. u 10.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv 3.9.2019

Konkursna dokumentacija 3.9.2019

Odluka o dodeli ugovora 13.9.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-Partija 1- 30.09.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-Partija 2- 30.09.2019

_______________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova

Партија 1: резервни делови за возила MERCEDES

Партија 2: резервни делови за возила FAP

Партија 3: резервни делови за возила IVECO

Партија 6: резервни делови за радне машине

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

11.09.2019. do 12.00 otvaranje ponuda 11.09.2019. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv 3.9.2019

Konkursna dokumentacija 3.9.2019

Izmena konkursne dokumentacije 5.9.2019.godine

Obaveštenje o produzenju roka za podnošenje ponuda 5.9.2019

Odgovor na pitanje 05.09.2019

Odluka o dodeli ugovora 13.9.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-Partija 1- 30.09.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-Partija 2- 30.09.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-Partija 3 -30.09.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-Partija 6 -30.09.2019

______________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNA NABAVKA OTVORENI POSTUPAK

(JNOP broj 51/2019)

Набавка услуге сервисирања TEREX модел 970

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
04.09.2019. do 11.00 otvaranje ponuda 04.09.2019. u 11.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv 5.8.2019

Konkursna dokumentacija 5.8.2019

Odluka o dodeli ugovora 5.9.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 20.9.2019

______________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova

Партија 6: резервни делови за радне машине

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

16.08.2019. do 12.00 otvaranje ponuda 16.08.2019. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv 31.7.2019

Konkursna dokumentacija 31.7.2019

Odluka o obustavi postupka 19.8.2019

Obaveštenje o obustavi postupka 2.9.2019

______________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

(JNMV broj 28/2019)

USLUGA REPARACIJE AUTO GAS ISTALACIJE – PLINSKE

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
16.08.2019. do 10.00 otvaranje ponuda 16.08.2019. u 10.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv 29.7.2019

Konkursna dokumentacija 29.7.2019

Odluka o dodeli ugovora 16.8.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 2.9.2019

_____________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA
Nabavka rezervnih delova za putnička i poluteretna vozila
Partija 1: rezervni delovi za putnička vozila

Partija 2: rezervni delovi za poluteretna vozila

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

31.07.2019. do 10.00 otvaranje ponuda 31.07.2019. u 10.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv 23.7.2019

Konkursna dokumentacija 23.7.2019

Izmena konkursne dokumentacije 25.7.2019

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda 25.7.2019

Odluka o dodeli ugovora 2.8.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1-14.8.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2-14.8.2019

____________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova

Партија 1: резервни делови за возила MERCEDES

Партија 2: резервни делови за возила FAP

Партија 4: резервни делови аутоелектрике за сва возила

Партија 6: резервни делови за радне машине

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

31.07.2019. do 12.00 otvaranje ponuda 31.07.2019. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv 23.7.2019

Konkursna dokumentacija 23.7.2019

Odluka o dodeli ugovora 1.8.2019

Odluka o obustavi postupka 1.8.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1-14.8.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2-14.8.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 4-14.8.2019

Obaveštenje o obustavi postupka za Partiju 6 – 14.8.2019

____________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

(JNMV broj 72/2019)

NABAVKA OPREME ZA ZIMSKU SLUŽBU PO PARTIJAMA

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
31.07.2019. do 11.00 otvaranje ponuda 31.07.2019. u 11.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv 23.7.2019

Konkursna dokumentacija 23.7.2019

Odluka o dodeli ugovora 1.8.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1-8.8.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2-8.8.2019

______________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

(JNMV broj 36/2019)

NABAVKA RADNE MAŠINE SA UTOVARNOM KAŠIKOM

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
30.07.2019. do 11.00 otvaranje ponuda 30.07.2019. u 11.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv 22.7.2019

Konkursna dokumentacija 22.7.2019

Odluka o obustavi postupka 2.8.2019

Obaveštenje o obustavi postupka – 8.8.2019

____________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNA NABAVKA OTVORENI POSTUPAK

(JNOP broj 35/2019)

NABAVKA DVA KAMIONA ZA ODVOŽENJE OTPADA SA DIVLJIH DEPONIJA PO PARTIJAMA.
Partija 1- Nabavka kamiona za odvoženje otpada sa divljih deponija
Partija 2- Nabavka kamiona za odvoženje otpada sa divljih deponija

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
16.08.2019. do 11.00 otvaranje ponuda 16.08.2019. u 11.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv 17.7.2019

Konkursna dokumentacija 17.7.2019

Izmena konkursne dokumentacije 12.8.2019

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponude 12.8.2019

Odluka o dodeli ugovora 3.9.2019

Odluka o obustavi postupka Partija 1- 3.9.2019

Obaveštenje o obustavi postupka 17.9.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 2- 20.9.2019

_____________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

(JNMV broj 61/2019)

USLUGA MAŠINSKE OBRADE MOTORA MOTORNIH VOZILA I RADNIH MAŠINA

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
24.07.2019. do 12.00 otvaranje ponuda 24.07.2019. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv 16.7.2019-1

Konkursna dokumentacija 16.7.2019-2

Odluka o dodeli ugovora 29.7.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-8.8.2019

_______________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

(JNMV broj 73/2019)

NABAVKA USLUGE IZRADE PRAVILNIKA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
24.07.2019. do 13.00 otvaranje ponuda 24.07.2019. u 13.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv 16.7.2019-2

Konkursna dokumentacija 16.7.2019

Odluka o dodeli ugovora 25.7.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru -5.8.2019

______________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

(JNMV broj 34/2019)

Набавка контејнера за отпад

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
18.07.2019. do 12.00 otvaranje ponuda 18.07.2019. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv 10.7.219

Konkursna dokumentacija 10.7.2019

Odluka o dodeli ugovora 19.7.2019

Obaveštenje o zakljućenom ugovoru 29.7.2019

_______________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

(JNMV broj 73/2019)

NABAVKA USLUGE IZRADE PRAVILNIKA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
03.07.2019. do 13.00 otvaranje ponuda 03.07.2019. u 13.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv 25.6.2019

Konkursna dokumentacija 25.6.2019

Izmena konkursne dokumentacije 26.6.2019

Obaveštenje o produženju roka 26.6.2019

Odluka o obustavi postupka 8.7.2019

Obaveštenje o obustavi postupka 16.7.2019

____________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

(JNMV broj 33/2019)

Услуга израде пројектне докумнтације

Партија 1:Израда процене ризика од катастрофа за Јавно комунлано предузеће „3.октобар“ Бор

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
03.07.2019. do 11.00 otvaranje ponuda 03.07.2019. u 11.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv 25.6.2019

Кonkursna dokumentacija 25.6.2019

Odluka o dodeli ugovora 3.7.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 16.7.2019

_______________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNA NABAVKA OTVORENI POSTUPAK

(JNOP broj 15/2019)

Набавка услуге сервисирања  JCB 4СХ SM -КОМБИНОВАНА РАДНА МАШИНА

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
24.07.2019. do 11.00 otvaranje ponuda 24.07.2019. u 11.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv 24.6.2019

Konkursna dokumentacija 24.6.2019

Odluka o dodeli ugovora 25.7.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-8.8.2019

______________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

(JNMV broj 31/2019)

Набавка косачица, тримера за траву, моторних тестера, тримера за живу ограду, маказа и дувача за лишће

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
20.06.2019. do 11.00 otvaranje ponuda 20.06.2019. u 11.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv 12.6.2019

Konkursna dokumentacija 12.6.2019

Odluka o dodeli ugovora 21.6.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 28.6.2019

_______________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA
Nabavka rezervnih delova za putnička i poluteretna vozila
Partija 1: rezervni delovi za putnička vozila

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

13.06.2019. do 10.00 otvaranje ponuda 13.06.2019. u 10.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv 5.6.2019

Konkursna dokumentacija 5.6.2019

Odluka o dodeli ugovora 17.6.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 5.7.2019 Partija 1

_______________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova

Партија 1: резервни делови за возила MERCEDES

Партија 3: резервни делови за возила IVECO

Партија 4: резервни делови аутоелектрике за сва возила

Партија 6: резервни делови за радне машине

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

13.06.2019. do 11.00 otvaranje ponuda 13.06.2019. u 11.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv 5.6.2019

Konkursna dokumentacija 5.6.2019

Izmena konkursne dokumentacije 10.6.2019

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponude 10.6.2019

Odluka o dodeli ugovora 17.6.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 5.7.2019 Partija 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 5.7.2019 Partija 3

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 5.7.2019 Partija 4

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 5.7.2019 Partija 6

______________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

(JNMV broj 30/2019)

NABAVKA USLUGE POSLOVA ODGOVORNOG IZVOĐAČA GRAĐEVINSKIH RADOVA

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
11.06.2019. do 11.00 otvaranje ponuda 11.06.2019. u 11.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv 3.6.2019

Konkursna dokumentacija 3.6.2019

Odluka o dodeli ugovora 12.6.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 25.6.2019

_______________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

(JNMV broj 73/2019)

NABAVKA USLUGE IZRADE PRAVILNIKA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
11.06.2019. do 13.00 otvaranje ponuda 11.06.2019. u 13.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv 3.6.2019

Konkursna dokumentacija 3.6.2019

Odgovor na pitanje 7.6.2019

Odluka o obustavi postupka 17.6.2019

Obaveštenje o obustavi postupka 25.6.2019

_____________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova

Партија 6: резервни делови за радне машине

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

23.05.2019. do 11.00 otvaranje ponuda 23.05.2019. u 11.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv 15.5.2019

Konkursna dokumentacija 15.5.2019

Odluka o dodeli ugovora 27.5.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 13.6.2019

____________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova

Партија 5: Резервни делови за пумпе за воду надограђене на камионе марке Mercedes 12-13 i Fap 16-16 (kataloška oznaka centrifugalne pumpe 36.00.00/2RL VATROSPREM)

Партија 6: резервни делови за радне машине

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

21.05.2019. do 11.00 otvaranje ponuda 21.05.2019. u 11.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv 13.5.2019

Konkursna dokumentacija 13.5.2019

Odluka o dodeli ugovora 22.5.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 13.6.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 13.6.2019

_____________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNU NABAVKU USLUGE
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
( JNMV broj 68/2019 )
PREDMET JAVNE NABAVKE:
Usluga reparacije kardanskih vratila

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

30.04.2019. do 13.00 otvaranje ponuda 30.04.2019. u 13.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv 22.4.2019

Konkursna dokumentacija 22.4.2019

Odluka o dodeli ugovora 6.5.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 17.5.2019

_____________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA
Nabavka rezervnih delova za putnička i poluteretna vozila
Partija 1: rezervni delovi za putnička vozila

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

30.04.2019. do 10.00 otvaranje ponuda 30.04.2019. u 10.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv 22.4.2019

Konkursna dokumentacija 22.4.2019

Odluka o dodeli ugovora 6.5.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 23.5.2019

______________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova

Партија 1: резервни делови за возила МЕРЦЕДЕС

Партија 2: резервни делови за возила FAP

Партија 6: резервни делови за радне машине

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

30.04.2019. do 11.00 otvaranje ponuda 30.04.2019. u 11.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv 22.4.2019

Konkursna dokumentacija 22.4.2019

Odluka o dodeli ugovora 6.5.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 23.5.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 23.5.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 23.5.2019

______________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

(JNMV broj 11/2019)

NABAVKA GRAĐEVINSKOG ALATA, SITNOG INVERTARA I MEŠALICE ZA BETON

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
30.04.2019. do 12.00 otvaranje ponuda 30.04.2019. u 12.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv 19.4.2019

Konkursna dokumentacija 19.4.2019

Odluka o dodeli ugovora 6.5.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 17.5.2019

_______________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

(JNMV broj 73/2019)

NABAVKA USLUGE IZRADE PRAVILNIKA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
07.05.2019. do 13.00 otvaranje ponuda 07.05.2019. u 13.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv 16.04.2019

Konkursna dokumentacija 16.04.2019

Odluka o obustavi postupka 8.5.2019

Obaveštenje o obustavi postupka 21.5.2019

___________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

(JNMV broj 41/2019)

VULKANIZERSKE USLUGE

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
18.04.2019. do 11.00 otvaranje ponuda 18.04.2019. u 11.30

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv 10.4.2019

Konkursna dokumentacija 10.4.2019

Odluka o dodeli ugovora 19.4.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 3.5.2019

_____________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

(JNMV broj 32/2019)

USLUGA OSIGURANJA PO PARTIJAMA

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
10.04.2019. do 11.00 otvaranje ponuda 10.04.2019. u 11.30

Preuzmi Dokumentaciju:

poziv 2.4.2019

Konkursna dokumentacija 2.4.2019

Odluka o dodeli ugovora 16.04.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 22.4.2019

_________________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
( JNMV broj 17/2019 )
LIČNA ZAŠTITNA SREDSTVA I OPREMA PO PARTIJAMA

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
06.02.2019. do 11.00 otvaranje ponuda 06.02.2019. u 11.30

________________________________________________________________________

Dokumentacija za

JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
( JNMV broj 38/2019 ) Nabavka rezervnih delova za trimer, kosačice, motornu testeru i ostalu mehanizaciju za RJ
Zelenilo po partijama

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:
31.01.2019. do 11.00 otvaranje ponuda 31.01.2019. u 11.30

 

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv

Konkursna Dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponude

Odluka o dodeli ugovora

___________________________________________________________________________

 

Dokumentacija za

JAVNU NABAVKU USLUGE
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
( JNMV broj 22/2019 ) PREDMET JAVNE NABAVKE:
Usluge servisiranja boš pumpi i injektora

 

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

31.01.2019. do 13.00 otvaranje ponuda 31.01.2019. u 13.30

 

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv

Konkursna Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

__________________________________________________________________________

 

Dokumentacija za

JAVNU NABAVKU USLUGE
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
( JNMV broj 25/2019 )
PREDMET JAVNE NABAVKE:
Usluga servisiranja turbokompresora na motornim vozilima i radnim mašinama

 

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

31.01.2019. do 12.00 otvaranje ponuda 31.01.2019. u 12.30

 

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv

Konkursna Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

 

___________________________________________________________________________

 

Dokumentacija za

POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
( JNMV broj 59/2019 )
PREDMET JAVNE NABAVKE:
Nabavka usluge mehaničke obrade materijala za ugradnju na vozilima, radnim mašinama i njihovoj priključnoj opremi

 

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

28.01.2019. do 11.00 otvaranje ponuda 28.01.2019. u 11.30

 

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv

Konkursna Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

 

__________________________________________________________________________

 

Dokumentacija za

OTVORENI POSTUPAK
JNOP 56/2019
Nabavka usluge servisiranja nadgradnje na autosmećaru FAUN po partijama

 

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

18.02.2019. do 12.00 otvaranje ponuda 18.02.2019. u 12.30

 

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv

Konkursna Dokumentacija

Odgovor na Pitanje

 

____________________________________________________________________________

 

Dokumentacija za

JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
( JNMV broj 9/2019 )
Nabavka vijačne robe

 

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

25.01.2019. do 11.00 otvaranje ponuda 25.01.2019. u 11.30

 

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv

Konkursna Dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponude

Odluka o dodeli ugovora

 

____________________________________________________________________________

 

Dokumentacija za

JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
( JNMV broj 65/2019 )
Nabavka strune za trimere

 

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

25.01.2019. do 12.00 otvaranje ponuda 25.01.2019. u 12.30

 

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv

Konkursna Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

 

____________________________________________________________________________

 

Dokumentacija za

OTVORENI POSTUPAK
JNOP 42/2019
Nabavka usluge servisiranja autočistilice

 

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

18.02.2019. do 11.00 otvaranje ponuda 18.02.2019. u 11.30

 

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv

Konkursna Dokumentacija

 

____________________________________________________________________________

 

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova
Partija 6: rezervni delovi za radne mašine

 

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

25.01.2019. do 12.00 otvaranje ponuda 25.01.2019. u 12.30

 

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv

Konkursna Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

 

_____________________________________________________________________________

Dokumentacija za

DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA
Nabavka rezervnih delova za putnička i poluteretna vozila
Partija 1: rezervni delovi za putnička vozila

 

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

24.01.2019. do 10.00 otvaranje ponuda 24.01.2019. u 10.30

 

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv

Konkursna Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

 

_______________________________________________________________________________

 

Dokumentacija za

JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
( JNMV broj 78/2019)
Hrana za pse – granule

 

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

25.01.2019. do 13.00 otvaranje ponuda 25.01.2019. u 13.30

 

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv

Konkursna Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

 

_____________________________________________________________________________

 

Dokumentacija za

JAVNU NABAVKU USLUGE
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
( JNMV broj 60/2019 ) PREDMET JAVNE NABAVKE:
Hidraulične usluge

 

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

25.01.2019. do 11.00 otvaranje ponuda 25.01.2019. u 11.30

 

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv

Konkursna Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

 

_____________________________________________________________________________

 

Dokumentacija za

JAVNU NABAVKU DOBARA
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
( JNMV broj 64/2019 ) PREDMET JAVNE NABAVKE: Dobra

 

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

25.01.2019. do 10.00 otvaranje ponuda 25.01.2019. u 10.30

 

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv

Konkursna Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Odgovor na Pitanje

 

____________________________________________________________________________

 

Dokumentacija za

DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova
Partija 1: rezervni delovi za vozila MERCEDES
Partija 6: rezervni delovi za radne mašine

 

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

24.01.2019. do 12.00 otvaranje ponuda 24.01.2019. u 12.30

 

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv

Konkursna Dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponude

Odluka o dodeli ugovora

Odgovor na Pitanje

 

____________________________________________________________________________

 

Dokumentacija za

JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
( JNMV broj 02/2019 )
NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE

 

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

18.01.2019. do 11.00 otvaranje ponuda 18.01.2019. u 11.30

 

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv

Konkursna Dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponude

Odluka o dodeli ugovora

 

____________________________________________________________________________

 

 

Dokumentacija za

OTVORENI POSTUPAK
JNOP 01/2019
Nabavka goriva za potrebe voznog parka JKP „3. Oktobar“ Bor

 

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

08.02.2019. do 11.00 otvaranje ponuda 08.02.2019. u 11.30

 

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv

Konkursna Dokumentacija

Odgovor na Pitanje

 

_____________________________________________________________________________

 

Dokumentacija za

DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova
Partija 6: rezervni delovi za radne mašine

 

Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda:

09.01.2019. do 12.00 otvaranje ponuda 09.01.2019. u 12.30

 

Preuzmi Dokumentaciju:

Poziv

Konkursna Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zakljucenom ugovoru

 

______________________________________________________________________________